โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 26, 2015

การใช้ all

all = adjective (ทั้งสิ้น/ ทั้งหมด/ ทั้งปวง)
ตำแหน่งการวาง all ในประโยค
ใช้ขยายคำนาม
- วางไว้หน้าคำนาม

ใช้ขยายคำสรรพนาม
1. วางไว้หลัง สรรพนาม(Pronoun) ที่จะขยาย
2. วางไว้หลัง Verb to be ที่ตามหลัง สรรพนาม


การใช้ all นำหน้าคำนาม
- I forget stuff all the time.
ฉันมักจะลืมของเสมอ

- I lay in bed all day yesterday.
เมื่อวานฉันนอนบนเตียงทั้งวัน

- I’m afraid all the tables are reserved.
ฉันเกรงว่าโต๊ะเราถูกจองหมดแล้ว

- He wanted all his friends to come to his party.
เขาต้องการให้เพื่อน ๆของเขาทุกคน มางานปาร์ตี้

- Why are you so bossy all the time?
ทำไมคุณถึงเจ้ากี้เจ้าการตลอดเลย/ตลอดเวลา

- He's very critical of other people all the time.
เขาเป็นคนช่างติ เขาชอบติคนอื่นตลอดเวลา

- He made all the students stand outside the classroom.
เขาสั่งให้นักเรียนทั้งหมด ไปยืนข้างนอกห้องเรียน

- Even though she doesn’t love me, I think of her all the time.
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักผม ผมก็ยังคิดถึงเธอเสมอ

1. วางไว้หลัง สรรพนาม(Pronoun) ที่จะขยาย
การใช้ all ตามหลัง สรรพนาม (Pronoun)
- We all have one enemy.
เราทุกคนมีศัตรูคนเดียวกัน

2. วางไว้หลัง Verb to be ที่ตามหลัง สรรพนาม
การใช้ all ตามหลัง Verb to be
- You’re all very demanding.
พวกคุณทั้งหมดเรื่องมาก

- This is all real. They won’t let you go.
นี่มันจริงทุกอย่าง เขาจะไม่ปล่อยคุณไปหรอก


all = adverb (ครบถ้วน/ อย่างถ่องแท้/ อย่างสมบูรณ์/ เสร็จสรรพ/ ครบบริบูรณ์)
- The cake was all eaten last night.
เค้กถูกกินหมดแล้วเมื่อคืนนี้

- Don't let her get you all upset.
อย่าให้เธอทำให้อารมณ์เสียมาก

- The baby got food all over her dress.
ทารกกินอาหารหกทั่วชุดของเธอ

- She's been all over town looking for you.
เธอไปทั่วเมืองเพื่อตามหาคุณ

- I've been hearing all about your weekend!
ฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณแล้ว!

- We had a difficult time but it's all over now.
เรามีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ตอนนี้จบลงแล้ว

- The downstairs rooms were painted all in greens and blues.
ห้องใต้บันไดถูกทาสีทั้งหมดด้วยสีเขียว และสีฟ้า


รวมประโยคการใช้ all
- I’ve heard it all before.
ฉันเคยได้ยินมาก่อน

- All the eggs got broken.
ไข่ทั้งหมดแตกแล้ว

- All my friends agree.
เพื่อนของฉันทั้งหมดเห็นด้วย

- She left all her money to him.
เธอทิ้งเงินทั้งหมดไว้ให้เขา

- Don't let her get you all upset.
อย่าให้เธอทำให้อารมณ์เสียมาก

- Someone’s taken all my books!
ใครบางคนนำหนังสือทั้งหมดของฉันไป!

- They all speak excellent English.
พวกเขาทั้งหมดพูดภาษาอังกฤษได้ดี

- The cake was all eaten last night.
เค้กถูกกินหมดแล้วเมื่อคืนนี้

- The baby got food all over her dress.
ทารกกินอาหารหกทั่วชุดของเธอ

- All children should be taught to swim.
เด็กทุกคนควรได้รับการสอนว่ายน้ำ

- All animals have to eat in order to live.
สัตว์ทุกตัวต้องกินเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่

- I've been trying all day to contact you.
ฉันพยายามตลอดทั้งวัน เพื่อติดต่อคุณ

- I've been trying all week to contact you.
ฉันพยายามตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อติดต่อคุณ

- She's been all over town looking for you.
เธอไปทั่วเมืองเพื่อตามหาคุณ

- We had a difficult time but it's all over now.
เรามีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ตอนนี้จบลงแล้ว

- She has four children, all under the age of five.
เธอมีลูกสี่คน ทุกคนอายุไม่ถึง 5 ขวบ

- We all clapped his performance enthusiastically.
ราทุกคนปรบมือให้กับผลงานของเขาอย่างกึกก้อง

- I've been hearing all about your weekend!
ฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณแล้ว!

- All I need is a roof over my head and a decent meal.
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือหลังคาที่พัก และอาหารที่เหมาะสม

- She had £2,000 under the bed and the thieves took it all.
เธอเก็บเงิน 2,000 ปอนด์ไว้ใต้เตียง และโจรเอามันไปทั้งหมด

- The downstairs rooms were painted all in greens and blues.
ห้องใต้บันไดถูกทาสีทั้งหมดด้วยสีเขียวและสีฟ้า

- I had to use all my powers of persuasion to get her to agree.
ฉันต้องใช้ความสามารถทั้งหมดในการโน้มน้าวใจเพื่อทำให้เธอเห็นด้วย

- Sixteen per cent of all new cars sold in Western Europe these days are diesel-engined.
สิบหกเปอร์เซ็นต์ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในยุโรปตะวันตก ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
การใช้ all แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ all สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : all
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : all

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : all
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : all
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : all
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : all
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : all
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : all
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : all
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : all
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : all
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : all
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : all
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : all
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : all
15. American heritage : www.ahdictionary.com : all
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : all
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : all
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : all
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : all
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : all
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : all
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : all
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : all
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : all
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : all
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : all
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : all
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : all
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : all
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : all
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : all

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : all
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : all
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : all
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : all
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : all
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : all

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment