โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, September 27, 2015

การใช้ have to VS must

- have to = จะต้อง
- must = จะต้อง (ความหมายหนักแน่นกว่า)

- have to ใช้กับ ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์/ ข้อควรปฏิบัติ
- must ใช้กับ ความต้องการ/ ความตั้งใจ/ ความมั่นใจ

การแยกตามอารมณ์ ของผู้พูด
- have to = ฝืนใจ/ ไม่เห็นด้วย
- must = ต้องการ/ เห็นควร/ เห็นด้วย/ ยอมรับ/ ให้ความสำคัญ/ ความเชื่อ/ มั่นใจ

- ทุกประธาน + must + V1(ไม่ผัน)
- ทุกประธาน + must not + V1(ไม่ผัน)

- ทุกประธาน + had to + V1(ไม่ผัน)
- ประธานเอกพจน์ + has to + V1(ไม่ผัน)
- ประธานพหูพจน์ + have to + V1(ไม่ผัน)

💔 Must VS Have to
- You must come. (I require that you come)
คุณต้องมา (ฉันต้องการให้คุณมา)

- You have to come. (There's a rule requiring you to come)
คุณต้องมา (มีกฎบังคับให้คุณมา)

💔 Mustn't VS Don't have to
Mustn't = ไม่ต้องทำ/อย่าทำเด็ดขาด
- You mustn't drive. / You are prohibited to drive. /You are not allowed to drive.
คุณต้องไม่ขับรถ / คุณถูกห้ามขับรถ / คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถ

Don't have to = ไม่จำเป็นต้องทำ / ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้
You don't have to drive. / You are not obliged to drive (but you can if you want to).
คุณไม่จำเป็นต้องขับรถ / คุณไม่ได้ถูกห้ามขับรถ (ทว่าคุณสามารถขับได้หากต้องการ)

www.gymglish.com : Must vs. have to

💘 การใช้ must
- We mustn’t be late.
เราต้องไม่สาย ( เห็นควร/ ความตั้งใจ/ ความมั่นใจ)

- I must go to bed earlier.
ฉันต้องไปนอนหัวค่ำ ( เห็นควร/ ความตั้งใจ/ ความมั่นใจ)

- I must call my dad tonight.
ฉันต้องโทรหาพ่อคืนนี้ ( เห็นควร/ ความตั้งใจ/ ความมั่นใจ)

- You must hand in your homework on Tuesday or your mark will be zero.
เธอต้องส่งการบ้านในวันอังคาร ไม่งั้นคะแนนของเธอจะเป็นศูนย์ (ความมั่นใจ)

ใช้ must แสดงความต้องการ : ต้องการ ,เห็นชอบ
- You must come and see us some time.
คุณต้องมาหาเราบ้าง

- They must do something about it.
พวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

-You must come and visit us the next time you come to London.
คุณต้องมาเยี่ยมเรานะ ครั้งหน้าที่คุณมาที่ลอนดอน

ใช้ must แสดงความเชื่อ ความมั่นใจ : กฏเกณฑ์ธรรมชาติ
- We all must die.
เราทุกคนต้องตาย

- Tomato plants must be watered regularly.
พืชมะเขือเทศต้องได้รับการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ใช้ must แสดงความเชื่อ ความมั่นใจ : สถานการณ์ที่เกิดชึ้น
- They must have missed the train.
พวกเขาต้องพลาดรถไฟแน่นอน

- If the lights were on, they must have been at home.
ถ้าไฟสว่างขึ้นพวกเขาต้องอยู่ที่บ้าน

- She said that he knew what he did was wrong and that he must be punished.
เธอบอกว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรผิด และเขาต้องถูกลงโทษ

- I was sorry I missed you at Pat's party - I must have arrived after you left.
ฉันเสียใจที่ฉันพลาดกับคุณในงานปาร์ตี้ของแพท - ฉัน(มั่นใจว่า)ต้องมาถึงหลังจากที่คุณออกไปแล้วแน่ ๆ

ใช้ must ในการตักเตือน/สั่ง มั่นใจ : อาจเกิดเรืองไม่ดี
- You simply must be careful.
คุณต้องระมัดระวัง

- He must not smoke in here.
เขาต้องไม่สูบบุหรี่ที่นี่

- You must stop at the red light.
คุณต้องหยุดที่ไฟแดง

- You must hurry, you’re late!
คุณต้องรีบ คุณสายแล้ว

- You must not go there alone.
คุณต้องไม่ไปที่นั่นเพียงลำพัง

- You must answer all the questions.
คุณต้องตอบทุกคำถาม

- You mustn’t talk to your mother like that.
คุณต้องไม่พูดกับแม่ของคุณอย่างนั้น

- You must be home by midnight.
คุณต้องกลับถึงบ้าน ภายในเวลาไม่เกินเที่ยงคืน

- No one must disturb him while he’s sleeping.
จะต้องไม่มีใครรบกวนเขาขณะนอนหลับ
(อย่าให้ใครรบกวนเขาขณะนอนหลับ)

- You mustn’t use the office phone for private calls.
คุณต้องไม่ใช้โทรศัพท์สำนักงานในการโทรส่วนตัว

- You must be here at nine o’clock tomorrow morning.
คุณต้องมาที่นี่ตอนเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้

- He was warned that he must not publish the allegations.
เขาได้รับการเตือนว่า เขาจะต้องไม่เผยแพร่ ข้อกล่าวหาคนอื่นเลื่อนลอย


💘 การใช้ have to
- We had to show our passports.
เราต้องแสดงหนังสือเดินทางของเรา (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์)

- Children don’t have to pay to go in.
เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปข้างใน (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์)

- Do you have to wear a uniform at your school?
คุณต้องสวมเครื่องแบบที่โรงเรียนของคุณหรือไม่ (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์)

- If things keep going like this, we'll had to close the business.
ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เราจะต้องปิดกิจการ (สถานการณ์บังคับ/ ถูกบีบคั้น)

- John can’t come because he has to work tomorrow.
John ไม่สามารถมาเพราะเขาต้องทำงานในวันพรุ่งนี้ (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์/ ข้อควรปฏิบัติ)

- In Britain, you have to buy a TV licence every year.
ในสหราชอาณาจักรคุณต้องซื้อสัญญาอนุญาตทีวีเป็นประจำทุกปี (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์)

- I had to pay a £3 fine on some overdue library books.
ฉันต้องจ่ายเงินค่าปรับ 3 ปอนด์ให้กับหนังสือของห้องสมุดที่เกินกำหนด (ข้อบังคับ/ กฏเกณฑ์)

had to = ใช้พูดถึงอดีต แทน must
- He had to get up early the next day.
(ณ ตอนนั้น)เขาต้องตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้น

have to = บางอย่าง ที่จำเป็น
- I have to go home early.
ฉันต้องกลับบ้านเร็ว

- She has to talk to him first.
เธอต้องคุยกับเขาก่อน

will have to = บางอย่าง ที่จะจำเป็นในอนาคต
- Graham will have to sleep on the sofa.
เกรแฮมจะต้องนอนบนโซฟา

การใช้ have to = ไม่บังคับ/ ไม่มีข้อผูกมัด/ ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้
- It’ll be nice if you do but you don’t have to come with me if you don’t want to.
จะดีถ้าคุณทำ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมากับฉันหากคุณไม่ต้องการ

- You don’t have to dress up for the party. Wear whatever you feel comfortable in.
คุณไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมางานเลี้ยง ใส่ชุดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจ

- You don’t have to wear a tie in our office. You can wear a tie if you want to but it’s OK if you don’t.
คุณไม่จำเป็นต้องผูกเน็คไทในออฟฟิศของเรา คุณสามารถใส่เนคไทได้ถ้าต้องการ แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ทำการใช้ must แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.britishcouncil.org : modals
www.englishgrammarsecrets.com : Must or Have to
อาจารย์ : Adam Bradshaw : Need, Want, Must, Have To, กับ Gotta ใช้ต่างกันอย่างไร
การใช้ must สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์

การใช้ must แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ must สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : must
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : must

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : must
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : must
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : must
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : must
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : must
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : must
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : must
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : must
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : must
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : must
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : must
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : must
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : must
15. American heritage : www.ahdictionary.com : must
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : must
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : must
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : must
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : must
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : must
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : must
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : must
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : must
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : must
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : must
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : must
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : must
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : must
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : must
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : must
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : must

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : must
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : must
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : must
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : must
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : must
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : must

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment