โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 28, 2015

การใช้ late

late (adverb, adjective) = สาย / ดึก / ช้า

late (adjective) = สาย / ดึก / ช้า
1. Late + Noun
2. Verb to be + late
3. Linking Verb + late
4. Verb to be + adverb + late

Lately (adverb) = หมู่นี้/ หลังสุด/ เมื่อเร็วๆนี้/ พักหลังมานี้♥ ความรู้เบื้องต้น
Late = สาย, ดึก, ช้า (อยู่ที่สถานการณ์ หรือบริบท)
- It was late at night.
มันเป็นช่วงเวลาดึกแล้ว

- This train is always late.
รถไฟขบวนนี้ล่าช้าอยู่เสมอ

- They arrived late at night
เป็นเวลาดึกแล้ว เมื่อพวกเขามาถึง

- We talked late into the night.
เราคุยกันจนกระทั่งดึก

- Let's go home—it's getting late.
เรากลับบ้านกันเถอะ เริ่มดึกแล้ว

- The train is late tonight.
คืนนี้ขบวนรถไฟมาถึงช้า(ดึกกว่าปกติ)

- Sorry I’m late. I missed the bus.
ขอโทษที่มาสาย ฉันตกรถเมล์ (ไม่ทันรถ)

- It was very late when I got to bed.
มันดึกมากแล้วตอนที่ฉันไปนอน

- We've got to go now. It's getting late.
ตอนนี้เราต้องไปแล้ว เพราะเริ่มสายแล้ว

- It's too late to start complaining now.
มันสายเกินไปแล้ว ที่จะมาบ่นคร่ำครวญตอนนี้

- Is that the time? I'd no idea it was so late.
นั่นถึงเวลาแล้วหรือ ฉันไม่รู้เลยว่ามันสายมากแล้ว

- Sorry I'm late. I was held up in the traffic.
ขอโทษทีมาช้าไปหน่อย. ฉันติดอยู่ในการจราจรที่ติดขัด

- You'll be late for your flight if you don't hurry up.
คุณจะสายสำหรับเที่ยวบินของคุณถ้าคุณไม่รีบให้เร็วขึ้น

- As it was getting late, I decided to book into a hotel.
เกือบหมดเวลา ฉันจึงตัดสินใจจองห้องพักในโรงแรม

- A: Hey, I'm really sorry I'm late. I came as fast as I could.
- B: It's OK. Nobody has really come yet.
A: ฉันขอโทษจริงๆที่ฉันมาสาย ฉันมาเร็วที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้
- B: ไม่เป็นไร จริงๆแล้วยังไม่มีใครมาถึงเลย♥ Verb to be + late
- ฉันขอโทษที่มาสาย
I'm sorry for being late.
I apologize for being late.

- It’s late so you should go home.
มันดึกแล้ว ดังนั้นคุณควรจะกลับบ้าน

- I might be late because of the traffic.
ฉันอาจสายเพราะรถติด

- You shouldn’t have been late for the meeting yesterday.
เมื่อวานนี้ คุณไม่น่าจะมาประชุมสายเลย♥ Verb to be + adverb + late
- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไปที่จะขอโทษมั้ย

- It's never too late to say sorry.
ไม่มีวันที่สายเกินไป ที่จะบอกขอโทษ

- Do what you’ve got to do before it’s too late.
จงทำสิ่งที่คุณจะต้องทำ ก่อนที่มันจะสายเกินไป♥ ช่วงยุคปลาย
- It was built in the late 19th century.
มันถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19


♥ เมื่อเร็ว ๆนี้, ไม่นานมานี้
- As late as the 1980s they were still using horses on this farm.
ไม่นานมานี้ ในช่วงปลายยุค 80 พวกเขายังคงใช้ม้าอยู่ในฟาร์มนี้


♥ late = adverb ♥
- He usually comes to work late.
เขามักจะมาทำงานสาย♥ คำคล้ายกัน ♥

the latest = ล่าสุด, ท้ายสุด
- It’s the latest model.
รุ่นใหม่ล่าสุด

later = ภายหลัง
- Phone me later.
โทรหาฉันทีหลังด้วยนะ

แล้วค่อยเจอกันวันหลังนะ
- See ya later.
- See you later.
- Catch you later.

Lately = หมู่นี้, ช่วงนี้, พักหลังมานี้
- I’m getting really stressed out lately.
ฉันรู้สึกเครียดจริงๆ ช่วงนี้

- Lately, I’ve been spending a lot of money.
พักหลังมานี้ฉันใช้เงินเยอะ


♥ ประโยค ที่ไม่มี late แต่มีความหมายว่า ช้า/สาย
- Sorry I’m late. I slept in.
ขอโทษที่มาช้า ฉันนอนตื่นสาย

- I was held up by a traffic jam.
ฉันถูกทำให้ล่าช้า เพราะการจราจรติดขัด

- Tomorrow is Saturday. I can sleep in.
พรุ่งนี้วันวันเสาร์ นอนตืนสายได้

- The flight was delayed by bad weather.
เที่ยวบินล่าช้าเพราะสภาพอากาศแย่

- He never hands his homework in on time.
เขาไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลา

- If we don’t leave on time, we’ll miss the flight.
ถ้าเราไม่ออกตรงเวลา เราจะพลาดเที่ยวบิน

- Your rent is three weeks overdue.
ค่าเช่าของคุณค้างชำระเกินกำหนด สามสัปดาห์แล้ว

- I’m still hoping for a belated apology from him.
ฉันยังคงหวังว่า จะได้รับคำขอโทษจากการล่าช้าของเขา

- I had to pay a £3 fine on some overdue library books.
ฉันต้องจ่ายเงินค่าปรับ 3 ปอนด์ให้กับหนังสือของห้องสมุดที่เกินกำหนด

- I can’t come out because I’m behind with my English essay.
ฉันไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ เพราะฉันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษล่าช้า


รวมประโยคการใช้ late
- It's too late.
มันสายมากเลย

- I’m sorry I’m late.
ขอโทษด้วยที่ฉันมาสาย

- Excuse me for being late.
ขอโทษทีฉันมาช้า

- You’re half an hour late.
คุณมาช้าครึ่งชั่วโมงแล้ว

- Excuse me for being late.
ขอโทษทีฉันมาช้า

- You’re late to work again!
คุณมาทำงานสายอีกแล้ว

- You must hurry, you’re late!
คุณต้องรีบ คุณสายแล้ว

- It is never too late to mend.
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น

- He apologized for being late.
เขาขอโทษที่มาช้า

- It’s late – I’d better go home.
ดีกแล้วฉันควรกลับบ้านดีกว่า

- I was late for my appointment.
ฉันล่าช้าสำหรับนัดหมายของฉัน

- They were late paying the rent.
พวกเขาล่าช้าการจ่ายค่าเช่า

- I came to work late too often.
ฉันไปทำงานสายบ่อยเกินไป

- Sorry I’m late – I overslept.
ขอโทษฉันมาสาย - เพราะฉันตื่นสาย

- I’m always late because of her.
ผมจะสายตลอดเพราะแฟนนี่เอง

- I arrived late for work too often.
ผมไปทำงานสายบ่อยเกินไป

- We’ve never been late with the rent.
เราไม่เคยช้าเรื่องค่าเช่า

- The train was even later than usual.
รถไฟขบวนนี้ช้ากว่าปกติ

- We are going to be late, aren’t we?
พวกเราจะไปถึงสายแน่ๆ เลย ใช่ไหม

- It’s late, I had better go back home.
ดึกแล้ว ฉันต้องกลับบ้านดีกว่า

- He was always late with his homework.
เขามักจะล่าช้ากับการบ้านของเขา

- Spring seems to be very late this year.
ฤดูใบไม้ผลิดูเหมือนจะช้าล่ามากในปีนี้

- Hurry up or you’ll be late for your bus!
รีบ ๆหน่อย มิฉะนั้นคุณจะไม่ทันรถโดยสาร!

- She looked tired – too many late nights.
เธอดูอ่อนเพลีย - เนื่องจากอยู่ดึกมากเกินไปหลาย

- Too late for that, I’m moving there tomorrow!
สายเกินไปแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะย้ายไปล่ะ

- The harvest was late this year because of the rain.
การเก็บเกี่ยวปีนี้ล่าช้า เนื่องจากฝนตก

- I always come by subway, so that I won’t be late.
ผมจะนั่งรถไฟใต้ดินมาเสมอ เพื่อจะได้ไม่สาย

- We apologize for the late departure of flight AZ709.
ขออภัยในการออกเดินทางล่าช้าของเที่ยวบิน AZ709การใช้ late แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ late สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : late
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : late

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : late
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : late
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : late
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : late
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : late
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : late
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : late
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : late
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : late
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : late
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : late
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : late
15. American heritage : www.ahdictionary.com : late
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : late
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : late
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : late
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : late
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : late
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : late
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : late
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : late
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : late
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : late
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : late
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : late
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : late
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : late
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : late
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : late

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : late
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : late
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : late
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : late
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : late
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : late

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment