โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, October 6, 2015

การใช้ along

Preposition
 ตาม on, along, in accordance with, with
Adverb
 ด้วยกัน along, together
 ร่วมด้วย along
 พร้อมด้วย along
 ต่อไป forward, further, forwards, henceforth, henceforward, along


along (preposition) หมายถึง (เคลื่อนไหว)ไปตาม.../ กับ / ด้วย
- We walked along the beach collecting small crabs in a bucket.
เราเดินไปตามชายหาดเก็บปูขนาดเล็กในถัง

- The room was so dark, I had to feel my way along the wall to the door.
ห้องมืดมาก ฉันต้องคลำไปตามกำแพง เพื่อไปที่ประตู

- The children ran down the bank, over the bridge and along the path.
เด็ก ๆ วิ่งลงไปที่ริมแม่น้ำ เพื่อข้ามสะพาน และเดินไปตามทาง


come along = มาด้วยกัน/ ไปด้วยกัน
- He was beginning to regret that he’d come along.
เขาเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตามมา / ผลลัพธ์ที่ตามมา

- If you want, you can come along.
ถ้าคุณต้องการ เราไปด้วยกันก็ได้ (เดินทางไปด้วยกัน)

- I’m gonna hit the gym today. Would you like to come along?
ฉันจะไปออกกำลังกายที่โรงยิมวันนี้ จะไปด้วยกันกับฉันมั้ย


come along = พร้อมกับ../ ด้วยกันกับ../ มาด้วยกัน/ ไปด้วยกัน
- My grandparents stayed at a nearby motel and visited daily, along with my father.
ปู่ย่า/ตายายอยู่ของฉันพักที่โรงแรมใกล้ ๆ และไปเยี่ยมเยียนทุกวันพร้อมกับพ่อของฉัน


get along = ถูกคอกัน/ เข้ากันได้
- Do you get along well with your brothers and sisters?
คุณเข้ากันได้ดีกับพี่น้องของคุณหรือไม่

- We just don’t get along with each other, that’s all.
เราก็แค่ไม่ค่อยถูกคอกัน แค่นั่นเอง (ไม่ได้ทะเลาะ)

- They used to know each other in school, that’s why they get along.
พวกเขาเคยรู้จักกันจากตอนเรียนมัธยม พวกเขาก็เลยเข้ากันอย่างดี

- He cannot get along with anyone because of his hot temper and aggression.
เขาเข้ากับใครไม่ได้เพราะอารมณ์ร้อน และความก้าวร้าวของเขา

- I guess you’d have to consider whether you get along well together or not.
ผมคิดว่า คงต้องพิจารณาดีๆ ว่าพวกคุณเข้ากันได้ดีหรือเปล่าการใช้ along แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ along สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : along
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : along

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : along
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : along
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : along
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : along
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : along
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : along
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : along
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : along
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : along
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : along
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : along
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : along
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : along
15. American heritage : www.ahdictionary.com : along
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : along
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : along
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : along
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : along
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : along
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : along
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : along
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : along
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : along
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : along
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : along
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : along
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : along
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : along
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : along
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : along

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : along
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : along
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : along
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : along
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : along
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : along

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment