โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 5, 2015

การใช้ daily

daily = ทุกวัน, รายวัน, แต่ละวัน, ประจำวัน, เป็นกิจวัตร


ทุกวัน / ประจำวัน
- Fresh bread is delivered daily.
ขนมปังสดใหม่ถูกส่งให้ทุกวัน

- This is part of our daily lives.
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา

- The museum is open daily except Mondays.
พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์

- The information is updated on a daily basis.
ข้อมูลมีการอัพเดทเป็นประจำทุกวัน

- Her daily wages barely covered her travel costs.
ค่าจ้างรายวันของเธอ แทบไม่พอค่าเดินทางของเธอ

- Exercise is part of my daily routine.
การออกกำลังกาย เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉัน

- He commutes daily between Leeds and Manchester.
เขาเดินทางทุกวันระหว่างลีดส์และแมนเชสเตอร์

- Exercise has become part of my daily routine.
การออกกำลังกาย ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉัน

- We back up our computer files at work on a daily basis.
เราได้สำรองไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราไว้ในที่ทำงานเป็นประจำทุกวัน

- The new website will allow subscribers to check daily for new job listings.
เว็บไซต์ใหม่จะช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่องานใหม่ได้ทุกวัน

- Britain is one of the few countries where milk is delivered daily to the doorstep by milkmen.
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่นมมีการส่งมอบทุกวันไปที่ประตูบ้านโดยพนักงานส่งนม


daily life /daily lives(พหูพจน์) = ชีวิตประจำวัน/ การใช้ชีวิตตามปกติ
- How do you use body language in your daily life?
คุณใช้ภาษากายในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร

- How would you spend your daily life after retirement?
คุณจะใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากเกษียณอายุอย่างไร

- VCRs have become a part of daily life in North America.
เครื่องบันทึกวีดิโอ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในอเมริกาเหนือ

- Most older people cope with the ups and downs of their daily lives.
คนชราส่วนใหญ่รับมือกับภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา

- Will the daily lives of these people be improved through this project?
การปรับปรุงชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้ จะผ่านโครงการนี้หรือไม่

- Such murders were becoming part of daily life in El Salvador.
การฆาตกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในเอลซัลวาดอร์การใช้ daily แหล่งค้นคว้าภายนอก
- What are your daily rates?
ค่าที่พักวันละเท่าไหร่ครับ

- To be taken three times daily.
กินวันละ 3 ครั้ง

- Fresh bread is delivered daily.
ขนมปังสดใหม่ถูกส่งถึงที่ทุกวัน

- I like to read a daily newspaper.
ผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน

- I'm fed up with my daily routine.
ฉันเบื่อกับกิจวัตรประจำวันของฉัน

- This is part of our daily lives.
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา

- How many hours of sleep do you need daily?
คุณต้องนอนวันละกี่ชั่วโมง

- The museum is open daily except Mondays.
พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์

- The information is updated on a daily basis.
ข้อมูลมีการอัพเดทเป็นประจำทุกวัน

- How many hours of sleep do you need daily?
คุณต้องนอนวันละกี่ชั่วโมง

- During my sickness, he paid me a visit daily.
ในช่วงระหว่างที่ฉันไม่สบาย เขาได้มาเยี่ยมฉันทุกวัน

- Her daily wages barely covered her travel costs.
ค่าจ้างรายวันของเธอ แทบไม่พอค่าเดินทางของเธอ

- During my sickness, he paid me a visit daily.
ในช่วงระหว่างที่ฉันไม่สบาย เขาได้มาเยี่ยมฉันทุกวัน

- You used to shop daily, now it's weekly.
เมื่อก่อนนี้คุณซื้อสินค้าทุกวัน ตอนนี้ก็เป็นทุกสัปดาห์

- How do you use body language in your daily life?
คุณใช้ภาษากายในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร

- The zoo is open daily, from 9 a.m. to 5 p.m.
สวนสัตว์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น.

- Exercise is part of my daily routine.
การออกกำลังกาย เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉัน

- He commutes daily between Leeds and Manchester.
เขาเดินทางทุกวันระหว่างลีดส์และแมนเชสเตอร์

- How would you spend your daily life after retirement?
คุณจะใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากเกษียณอายุอย่างไร

- Exercise has become part of my daily routine.
การออกกำลังกาย ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉัน

- We back up our computer files at work on a daily basis.
เราได้สำรองไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราไว้ในที่ทำงานเป็นประจำทุกวัน

- Linda keeps a daily journal of everything that happens to her.
ลินดาเก็บบันทึกประจำวัน ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ

- A daily injection of insulin normalizes her blood-sugar levels.
การฉีดอินซูลินทุกวันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเธอเป็นปกติ

- A good dosage of iron for menstruating women is 18 mg daily.
ปริมาณธาตุเหล็กที่จำเป็นสำหรับสำหรับสตรีประจำเดือนคือ 18 มก. ต่อวัน

- Will I be involved in the management of the business on a daily basis?
ฉันจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจในแต่ละวันไหม

- The new website will allow subscribers to check daily for new job listings.
เว็บไซต์ใหม่จะช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่องานใหม่ได้ทุกวัน

- My grandparents stayed at a nearby motel and visited daily, along with my father.
ปู่ย่า/ตายายอยู่ของฉันพักที่โรงแรมใกล้ ๆ และไปเยี่ยมเยียนทุกวันพร้อมกับพ่อของฉัน

- There has been an agreement to increase the daily rate of pay for temporary staff.
มีข้อตกลงที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับพนักงานชั่วคราว

- She's looking forward to retiring and ending the daily grind of working in an office.
เธอตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเกษียณ และยุติงานประจำวันที่น่าเบื่อในออฟฟิส

- Britain is one of the few countries where milk is delivered daily to the doorstep by milkmen.
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่นมมีการส่งมอบทุกวันไปที่ประตูบ้านโดยพนักงานส่งนม
การใช้ daily แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ daily สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : daily
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : daily

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : daily
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : daily
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : daily
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : daily
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : daily
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : daily
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : daily
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : daily
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : daily
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : daily
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : daily
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : daily
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : daily
15. American heritage : www.ahdictionary.com : daily
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : daily
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : daily
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : daily
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : daily
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : daily
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : daily
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : daily
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : daily
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : daily
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : daily
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : daily
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : daily
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : daily
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : daily
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : daily
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : daily

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : daily
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : daily
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : daily
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : daily
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : daily
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : daily

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment