โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, October 23, 2015

การใช้ but

but มีความหมายว่า "แต่...."
ใช้ในการเชื่อม ข้อความที่มีความหมาย ขัดแย้งกัน
อาจใช้เชื่อมข้อความใน ประโยคเดียวกัน หรือในประโยคก่อนหน้า ก็ได้
ความรู้เบื่้องต้น
ในการใช้ but ยังมีอีกหลายความหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- But why me? = แต่ทำไมต้องเป็นผม
- anything but = นอกจาก.../ ยกเว้น....
- nothing but = ไม่มีอะไร นอกจาก...
- No offense, but... = ไม่ได้ว่าอะไรนะ... แต่ว่า
- not only…, but also... = ไม่เพียงแต่...เท่านั้นแต่ยัง... อีกด้วย
- You talk the talk, but don’t walk the walk. ดีแต่พูด ไม่ยอมทำ


การใช้ but เชื่อมประโยค จะต้องมีจุลภาค (comma) คั่นก่อนเสมอ
แต่ถ้าข้อความก่อน but ไม่ยาวมาก ก็สามารถละ จุลภาคได้
- I’m tired but I’ll keep studying.
- I’m tired, but I’ll keep studying.
ฉันเหนื่อย แต่ฉันก็จะเรียนต่อ
(สามารถเขียนได้ทั้งสองแบบ)


การใช้ but เชื่อมประโยค
- I’m tired but I’ll keep studying.
ฉันเหนื่อย แต่ฉันก็จะเรียนต่อ

- I love him, but he doesn't love me.
ฉันรักเขา แต่เขาไม่ได้รักฉัน

- You might not see it, but it sees you.
คุณอาจไม่เห็นมัน แต่มันเห็นคุณ

- I like tennis, but I don’t like football.
ฉันชอบเล่นเทนนิส แต่ฉันไม่ชอบฟุตบอล

- I don’t play the piano, but I play the guitar.
ฉันไม่เล่นเปียโน แต่ฉันเล่นกีตาร์

- This city became famous, but not in a good way.
เมืองนี้มีชื่อเสียง แต่ไม่ใช่ในทางที่ดี

- John was my boss, but I thought we were friends.
จอห์นเป็นเจ้านายของฉัน แต่ฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกัน

- He was a hard man who loved nothing but money.
เขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรนอกจากเงิน

- John is a fat man, but he is thinner than my friend.
จอห์นเป็นคนอ้วน แต่เขาผอมกว่าเพื่อนของฉัน

- I like to exercise. I like to garden. But today I feel bored.
ฉันชอบที่จะออกกำลังกาย ฉันชอบที่จะทำสวน แต่วันนี้ฉันรู้สึกเบื่อ

- I have one more task to do, but I wanted to take a break first.
ฉันมีงานอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำ แต่ฉันอยากจะหยุดพักก่อน

- He was born in Thai, but is believed to have U.S. citizenship.
เขาเกิดในไทย แต่เชื่อว่ามีสัญชาติอเมริกัน

- This method is good for most kinds of earth, but not for rocks.
วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นผิว(ของโลก)ทุกประเภท แต่ไม่ใช่สำหรับหิน

- I'd had a couple of glasses of wine but I certainly wasn't drunk.
ฉันเคยดื่มไวน์ 2-3 แก้ว แต่ฉันไม่เคยเมา

- You should put the cooler out in the open air, but not in the sun.
คุณควรวางเครื่องกระติกน้ำแข็งไว้ในที่โล่ง แต่มิใช่อยู่ท่ามกล่างแสงแดด

- I miss my dad every day. But my mom, she means everything to me.
ฉันคิดถึงพ่อทุกวัน แต่แม่ฉัน เธอเป็นทุกอย่างของฉัน

- He was born in South Korea, but is believed to have U.S. citizenship.
เขาเกิดที่เกาหลีใต้ แต่เชื่อว่ามีสัญชาติอเมริกัน

- The soil will settle down, but the rock will not. The water will leak out.
ดิน เหนียวจะยุบตัวเกาะกันแน่น แต่ก้อนหินไม่สามารทำได้ น้ำจะรั่วออก

- Yeah, it was hard for all of us. But a lot of great things happened to you, too.
ใช่ มันหนักหนา สาหัสสำหรับเราทุกคน แต่ก็มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับคุณมากมายเช่นกันนะ

- There will be clear skies in the morning but it will be cloudy for the afternoon.
ในตอนเช้าจะมีท้องฟ้าแจ่มใส แต่จะมีเมฆมากช่วงบ่าย

- He said that there would be rain showers today. But there isn’t a cloud in the sky.
เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก แต่ยังไม่เห็นมีเมฆบนท้องฟ้าเลย

- High heat kills bacteria. But warm, wet conditions help bacteria grow.
ความร้อนสูงฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่สภาพที่อบอุ่น และเปียกชื้นช่วยให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต

- Certain of the candidates were well below the usual standard, but others were very good indeed.
ผู้สมัครบางรายต่ำกว่ามาตรฐานปกติ แต่ผู้สมัครบางรายก็ดีมาก ๆ

- Housing costs eight hundred dollars more than at the state school. But the big difference is tuition.
ค่าหอพักนั้น สูงกว่าโรงเรียนของรัฐประมาณ 8 แสนเหรียญ แต่ที่แตกต่างกันมาก ก็คือค่าเล่าเรียน

- He says people probably expect this song to be sad. But he says there is a lot of happiness and hope.
เขากล่าวว่าคนอาจคาดหวังว่าเพลงนี้ จะเป็นเพลงเศร้า แต่เขาบอกว่า ในเพลงนี้เต็มไปด้วยความสุข และความหวังมากมาย

- The weather forecast said that there would be clear skies in the morning but that it would be cloudy for the afternoon.
พยากรณ์อากาศบอกว่าท้องฟ้าชัดเจนในตอนเช้า แต่จะมีเมฆมากช่วงบ่ายNo offense, but.... = ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ว่า... / คุณไม่ผิดหรอก แต่ว่า...
- No offense, but you're not ready for this.
ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่คุณยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้
หรือ
- No offense, John, but you're not ready for this.
ไม่ได้ว่าอะไรนะ,จอห์น, แต่คุณยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้


anything but = ทุกอย่างนอกจาก.../ ยกเว้น....
- I will do anything but this.
ฉันจะทำทุกอยาก ยกเว้นเรื่องนี้

- He didn't speak anything but English.
เขาไม่พูดภาษาใด ๆ นอกจากภาษาอังกฤษnothing but = ไม่มีอะไร นอกจาก...
- She does nothing but cry.
เธอไม่ทำอะไรเลย นอกจากร้องไห้

- John did nothing but watch TV all day.
จอห์นไม่ได้ทำอะไรนอกจากดูทีวีตลอดทั้งวัน

- She was wearing nothing but her underwear.
เธอไม่ใส่อะไร นอกจากชุดชั้นใน

- She eats nothing but fruits and vegetables.
เธอไม่กินอะไรเลย นอกจากผลไม้ และก็ผักต่าง ๆ

- He is mean and respects nothing but power.
เขาเป็นคนถ่อยไม่เคารพอะไร นอกจากอำนาจ

- He was a hard man who loved nothing but money.
เขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรนอกจากเงิน


not only…, but also... = ไม่เพียงแต่...เท่านั้นแต่ยัง... อีกด้วย
- Yet spoiled food not only creates health risks but also economic losses.
อาหารที่บูดไม่เพียง แต่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ยังทำให้เสียเงินอีก

- This means not only brushing them, but also using dental floss to help prevent gum infections.
ซึ่งหมายความว่าไม่เพียง แต่แปรงฟันเท่านั้น แต่รวมถึงใช้ไหมขัดฟัน เพื่อช่วยป้องกันเหงือกติดเชื้ออีกด้วยการใช้ but แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.studyhorror.com : Although vs. Though vs. But
การใช้ but สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : but
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : but

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : but
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : but
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : but
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : but
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : but
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : but
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : but
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : but
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : but
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : but
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : but
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : but
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : but
15. American heritage : www.ahdictionary.com : but
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : but
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : but
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : but
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : but
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : but
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : but
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : but
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : but
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : but
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : but
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : but
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : but
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : but
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : but
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : but
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : but

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : but
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : but
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : but
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : but
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : but
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : but

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ but
- I'm poor, but I'm not stupid.
ฉันเป็นคนจน แต่ฉันก็ไม่ได้โง่

- I do not like him, but I like you
ฉันไม่ชอบเขา แต่ฉันชอบคุณ

- I love you, but you don't love me.
ฉันรักคุณ แต่คุณไม่ได้รักฉัน

- I like him, but he doesn't like me.
ฉันชอบเขา แต่เขาไม่ชอบฉัน

- Studying is difficult, but I will try.
การเรียนเป็นเรื่องยาก แต่ฉันจะพยายาม

- I love him, but he doesn't love me.
ฉันรักเขา แต่เขาไม่ได้รักฉัน

- He tried several times but he failed.
เขาพยายามหลายครั้ง แต่ก็ล้มเหลว

- He was tired, but he kept working.
เขาเหนื่อย แต่เขายังทำงานอยู่

- He’s had an accident but he’s OK.
เขาเกิดอุบัติเหตุ แต่เขาไม่เป็นไร

- He's poor, but he has a good soul.
เขายากจน แต่เขามีจิตใจที่ดี

- I'd like to tell you, but I can't.
ฉันอยากบอกคุณ แต่ฉันไม่สามารถบอกได้

- He shouted, but nobody heard him.
เขาตะโกน แต่ไม่มีใครได้ยินเขา

- I was there but returned last week.
ผมไปที่นั่น แต่กลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

- He is not a teacher but he is a student.
เขาไม่ใช่ครู แต่เขาเป็นนักเรียน

- He didn't speak anything but English.
เขาไม่พูดภาษาใด ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ

- I like coffee, but my girlfriend likes milk.
ผมชอบกาแฟ แต่แฟนของผมชอบนม

- You talk the talk, but don’t walk the walk.
คุณเอาแต่พูด ๆ แต่คุณไม่ยอมทำ

- You're scared. I get it. But you can do this.
หนูกลัว แม่เข้าใจ แต่ลูกสามารถทำมันได้

- I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ

- They are not enemies, but they are my friends.
พวกเขาไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเพื่อน ๆ ของผม

- She had a bad cold, but she’s fine now.
เธอเป็นไข้อย่างรุนแรง แต่ตอนนี้เธอสบายดีแล้ว

- The poor man had nothing but one old cart.
ชายยากจนคนนั้น ไม่มีอะไรนอกจากรถเข็นเก่า ๆหนึ่งคัน

- He tried to hit on me, but I told him I was married.
เขาพยายามจะจีบฉัน แต่ฉันบอกไปว่าฉันแต่งงานแล้ว

- I know him to some extent but not to that extent.
ฉันรู้จักเขาประมาณหนึ่ง แตก็ไม่มากขนาดนั้น

- We don’t agree on anything but we’re good friends.
เราไม่เห็นด้วยกันไปซะทุกเรื่อง แต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

- He was never romantic. Silly and cute, but not romantic.
เขาไม่เคยโรแมนติคเลย ซื่อบื้อ และน่ารัก แต่ก็ไม่โรแมนติก

- He was sorry he lost the silver, but not sorry he lost his wife.
เขาเสียดายเงินที่เสียไป แต่กลับไม่เสียใจที่เขาสูญเสียภรรยา

- I know this is difficult, but we need to know what you're not telling us.
ฉันรู้ว่ามันยาก แต่เราต้องการรู้ว่าคุณยังไม่ได้บอกอะไรกับเรา

- I want to go to bed but I can't because I have to do my homework.
ฉันอยากไปนอน แต่ฉันไม่สามารถนอนได้ เพราะฉันต้องทำการบ้าน

- Snap beans possess the good qualities of other beans, but they may be less well known.
ถั่วแขกมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนถั่วอื่น ๆ แต่อาจไม่เป็นค่อยเป็นที่รู้จัก
(Snap bean = ถั่วแขก)

- Well, have you discussed this with him? I want to, but every time we talk, it turns into a fight.
คุณคุยกับเขาหรือยัง ฉันก็อยากนะ แต่พอเราคุยกันทีไร ก็กลายเป็นทะเลาะกันทุกที

- Drilling in this way usually goes quickly for the first five meters or so. But after that, it is much slower.
การเจาะด้วยวิธีนี้มักจะไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับห้าเมตรแรก หรือราวๆ นั้น แต่หลังจากนั้นจะช้ากว่ามาก

- Most pumpkins weigh a few kilograms, but some have reached well over four hundred fifty kilograms.
ฟักทองส่วนใหญ่มีน้ำหนักไม่กี่กิโลกรัม แต่บางผลก็มีน้ำหนักเกินสี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัม

- if you don't do this, you might think you don't have a problem and you will continue to practice incorrectly.
ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ คุณอาจคิดว่าคุณไม่มีปัญหา และนั่นหละ คุณก็จะปฏิบัติต่ออย่างผิด ๆต่อไป

- We might be able to answer your question on the air, but please know that we cannot answer questions personally.
เราอาจตอบคำถามของคุณออกอากาศ แต่โปรดทราบว่าเราไม่สามารถตอบคำถามเป็นส่วนตัวได้

- We might understand the meaning of the word using a dictionary, but many times, we do not know how to use the word in a sentence.
เราอาจเข้าใจความหมายของคำโดยใช้พจนานุกรม แต่หลายครั้งเราไม่ทราบวิธีใช้คำในประโยค


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment