โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 4, 2015

การใช้ only

Only เป็นทั้ง Adjective และ Adverb
ความรู้เบื้องต้น
ความหมายโดยรวมของ Only
💔 1. Only = .....เท่านี้เอง/ ..... เท่านั้นเอง
💔 2. Only = เพียงแค่.....เท่านั้น/ เพียงแต่.....เท่านั้น

ตำแหน่งและความหมายของ Only ที่เจอบ่อย ๆ
💔 1. Only = .....เท่านี้เอง/ ..... เท่านั้นเอง
(Only + Noun)
- He got fined only 20 pounds.
เขาโดนปรับแค่ 20 ปอนด์เท่านั้น

- Only you can make your dream comes true.
คุณเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้

- He has no brothers or sisters – he’s an only child.
เขาไม่มีพี่ชายหรือน้องสาว - เขาเป็นลูกคนเดียว

💔 2. Only = เพียงแค่.....เท่านั้น/ เพียงแต่.....เท่านั้น
(Only + Verb)
- You can only find this in Thailand.
คุณจะเจอแบบนี้ได้เพียงแค่ในเมืองไทยเท่านั้น

- It only took him 30 seconds to climb up there.
ใช้เวลาเพียงแค่ 30 วินาทีเท่านั้น ในการปีนขึ้นไป

♥ วางท้ายประโยค (เป็น Adverb)
- This club is for members only.
สโมสรนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- You're my one and only.
เธอเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของฉันเท่านั้น


♥ การใช้ only take + จำนวนเวลา = ใช้เวลาเพียง...
- I always catch this bus. It only takes half an hour.
ฉันขึ้นรถคันนี้ประจำ ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น


♥ การใช้ only for + จำนวนเวลา = เป็นเวลาเพียง...
- Being broke is no fun. Even if it's only for a short while.
การเป็นคนถังแตก เป็นเรื่องไม่สนุก แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วครู่ก็ตาม


♥ การใช้ only Just
ความหมาย ที่ 1
only Just = เมื่อกี๊, เพิ่งจะ /ไม่นานนี้ / เพิ่งเริ่มต้นขึ้น
(มีความหมายเป็นอดีต เพิ่งจะผ่านมา)
- I've only just arrived.
ฉันเพิ่งมาถึงเมื่อกี๊

- I only just met him.
ฉันเพิ่งจะพบเขา

- I have only just begun.
ฉันเพิ่งจะเริ่มต้น

- She’s only just got up.
เธอเพิ่งลุกขึ้นจากที่นอน

- You're only just back from leave.
คุณเพิ่งกลับมาเมื่อกี๊

- I’m not hungry. I’ve only just had lunch!
ฉันไม่หิว ฉันเพิ่งทานข้าวกลางวันเมื่อกี๊!

- People were leaving and I'd only just arrived.
ฉันเพิ่งมาถึง ขณะผู้คนกำลังออกไป(คลาดกันนิดเดียว)

- The signs of an economic revival are only just beginning.
สัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

- We'd only just set off when the car broke down.
เราเพิ่งจะออกเดินทางเมื่อรถเสีย/ ออกเดินทางได้ไม่นาน รถก็เสีย

ความหมาย ที่ 2
only Just = เล็กน้อย, นิดหน่อย, แทบจะไม่...
- There was only just enough food to go round.
มีเพียงแทบจะไม่พอที่จะแจกจ่ายทั่วกัน

- I only just finished my essay in time.
ฉันเขียนเรียงความเสร็จแทบไม่ทัน (เพิ่งเสร็จทันเวลา)

- We got there in time for our flight, but only just.
เรามาถึงที่นั่นในเวลาที่เที่ยวบินของเรา แต่แทบไม่ทัน

- The film’s only just started, so you haven’t missed much.
ภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่งเริ่มฉายเมื่อกี๊ ดังนั้นคุณจึงพลาดไม่มาก

- I swerved to avoid the other car and only just missed a tree.
ฉันหักพวงมาลัย เพื่อหลีกเลี่ยงรถอื่น ๆ และพลาดต้นไม้นิดเดียว (เกือบชน)


♥ ใช้ในลักษณะเปรียบเทียบ
only yesterday = เมื่อวานนี้เท่านั้นเอง
- It's been over a year since we met, but it seems like only yesterday.
นานกว่าหนึ่งปีแล้วที่เราเจอกัน แต่ดูเหมือนว่าเป็นเพี่ยงแค่เมื่อวานนี้เท่านั้นเอง♥ only if = เพียงแต่ว่า..เท่านั้น/ก็ต่อเมื่อ...เท่านั้น/ ถ้า... เท่านั้น
- I’ll tell you, but only if you don’t tell anyone else.
ฉันจะบอกคุณ ถ้าคุณไม่บอกใครเท่านั้น
ฉันจะบอกคุณ เพียงแต่ว่าคุณอย่าบอกใครเท่านั้น

- He says he'll come, but only if you promise not to tease him.
เขาบอกว่าเขาจะมา ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ล้อเลียนเขาเท่านั้น
เขาบอกว่าเขาจะมา เพียงแต่ว่าคุณสัญญาว่าจะไม่ล้อเลียนเขาเท่านั้น
เขาบอกว่าเขาจะมา ก็ต่อเมื่อคุณสัญญาว่าจะไม่ล้อเลียนเขาเท่านั้น♥ only + V1 ......when = จะ......ก็ต่อเมื่อ
- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้า ก็ต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้น♥ not only…, but (also)... = ไม่เพียง … แต่ยัง /ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง….(อีกด้วย)
- Not only his son, but his daughter is famous as well.
ไม่ใช่แค่ลูกชายของเขาเท่านั้น แต่ลูกสาวของเขาก็มีชื่อเสียงอีกด้วย

- We were not only tired, but also homesick. I miss my own bed.
เราไม่เพียงเหนื่อย แต่ฉันยังคิดถึงบ้าน คิดถึงเตียงนอนของตัวเอง

- Yet spoiled food not only creates health risks but also economic losses.
อาหารที่บูดไม่เพียง แต่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ยังทำให้เสียเงินอีก

- This means not only brushing them, but also using dental floss to help prevent gum infections.
ซึ่งหมายความว่าไม่เพียง แต่แปรงฟันเท่านั้น แต่รวมถึงใช้ไหมขัดฟัน เพื่อช่วยป้องกันเหงือกติดเชื้ออีกด้วย♥ Only = Adverb
- I was only joking.
ฉันล้อเล่นเท่านั้น

- I was only trying to help.
ฉันแค่พยายามช่วย

- This club is for members only.
สโมสรนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- Only an idiot would do that.
มีเพียงคนโง่เท่านั้นแหละ ที่จะทำอย่างนั้น

- These shoes only cost $50.
รองเท้าเหล่านี้ ราคาเพียง 50 เหรียญเท่านั้น

- Don't worry - it's only a scratch.
ไม่ต้องกังวล - มันเป็นเพียงรอยขีดข่วนเท่านั้น

- It's only four o'clock and it's already getting dark.
แค่สี่โมงเย็นก็เริ่มมืดแล้ว

- She spoke to me only a few minutes ago on the phone.
เธอพูดกับฉันเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางโทรศัพท์

- At present these televisions are only available in Japan.
ปัจจุบันมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

- It's only natural that you should worry about your children.
เป็นเรื่องธรรมดา ที่คุณจะกังวลเกี่ยวกับลูก ๆ ของคุณ

- Not only did I speak to her, I even got her autograph!
ฉันไม่เพียงแต่ได้พูดคุยกับเธอเท่านั้น แม้แต่ลายเซ็นของเธอ ฉันก็ได้!

- He only got the job because of his connections!
เขาได้งานเพียงเพราะความสัมพันธ์ของเขานั้น! (เขามีเส้นสาย ไม่ใช่ความสามารถ)รวมประโยคการใช้ only
- It's only six o'clock.
แค่หกโมงเช้าเอง

- I'm only one call away.
โทรหาฉันได้ทุกเวลา

- Today wholesale only.
วันนี้ขายส่งอย่างเดียว

- It’s only eight o'clock.
เพิ่งจะแปดโมงเท่านั้น

- If only you didn’t hide.
ถ้าคุณไม่มัวแต่ซ่อนตัว

- It was only a joke.
มันเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้น

- I only saw two people.
ฉันเห็นเฉพาะคนสองคนเท่านั้น

- You're the only one who can.
คุณเป็นคนเดียวที่ทำได้

- He might be our only hope.
เขาอาจเป็นความหวังเดียวของเรา

- The car park is for staff only.
ที่จอดรถสำหรับพนักงานเท่านั้น

- I can only see two people.
ฉันสามารถมองเห็นคนสองคนเท่านั้น

- We use only the best ingredients.
เราใช้เฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดเท่านั้น

- I was the only person on the train.
ฉันคนเดียวในรถไฟขบวนนั้น

- Is this really the only way to do it?
นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำใช่มั้ย

- She is only a child.
เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้น

- The town is only three miles away.
เมืองอยู่ห่างออกไปแค่สามไมล์เท่านั้น

- Well I was only 9 years old at that time.
ก็ตอนนั้นผมแค่เก้าขวบเองนะ

- There are only a few cars on the island.
มีรถยนต์เพียงไม่กี่คันที่อยู่บนเกาะ

- Naomi was only 17 when she got married.
นาโอมิมีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้นเมื่อตอนแต่งงาน

- Only question is, which one to choose.
มีเพียงหนึ่งคำถามเท่านั้นว่าอันไหนจะถูกเลือก

- I only have you. I'll live for about 3 years.
ฉันมีแต่เธอ และฉันอยู่ได้แค่ประมาณ 3 ปี

- Only later did I understand what she meant.
ต่อมาฉันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไร

- He was standing only a few feet away from me.
เขายืนเพียงไม่กี่ฟุตจากฉัน

- I'm the only one that follows the school's rules!.
ฉันเป็นคนเดียวที่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน!

- I’m only going to stay in New York for a week.
ฉันแค่เพียงจะไปพักที่นิวยอร์คหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น

- Which is why I'm only going to ask you to do it.
นี่เป็นเหตุผลที่ฉันจะขอให้คุณทำเช่นนี้

- The bank only fifty yards from my workplace
ธนาคารอยู่ไกล้เพียงห้าสิบหลา จากที่ทำงานของฉัน

- It’s an interesting job, but it’s only temporary.
เป็นงานที่น่าสนใจ แต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

- His only thought was to keep the child from harm.
ความคิดเดียวของเขา คือการทำให้เด็กไม่เป็นอันตราย

- From now on, I will only be working in the mornings.
ต่อจากนี้ไป ฉันจะทำงานในตอนเช้าเท่านั้น

- You're the only person that I have ever cared about.
เธอเป็นคนเดียวที่ฉันแคร์มาโดยตลอด

- Only ticket-holders will be admitted into the stadium.
เฉพาะผู้ถือตั๋วเท่านั้นที่จะเข้าสนาม

- I only took this job. So that i could keep an eye on him.
ฉันรับงานนี้เพียงเพื่อจะได้คอยดูเขาเท่านั้น

- You should have only clear liquids after your operation.
หลังผ่าตัด คุณควรประทานเฉพาะอาหารเหลว

- Forgive me, I've only just finished wiring it for power.
อภัยให้ผมด้วย ผมเพี่งต่อสายไฟเสร็จ

- It only took him 30 seconds to climb up there.
ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น ที่เขาใช้ในการปีนขึ้นไปที่นั่น

- It was the only thing I could do under the circumstances.
มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้

- I have got only a week left before school starts.
ฉันมีเวลาเหลือเพียงหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่โรงเรียนจะเริ่มเปิดเรียน

- Only Brazil and China are major fresh chicken sellers now.
มีเพียงบราซิล และจีนเท่านั้น ที่เป็นผู้ขายไก่สดรายใหญ่ในปัจจุบัน

- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้าต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้น

- Today can I pay only ten baht? After that, I’ll pay you in full.
วันนี้จ่ายแค่สิบบาทก่อนได้ไหมคะ วันหลังหนูจะให้เต็มจำนวนเลยค่ะ

- We are only as blind as we want to be.
คนเราจะตาบอด เท่าที่เราอยากให้เป็น (สำนวน: เลิกงมงายก็หายเอง)

- He’s only 24, but he’s already achieved worldwide fame.
เขาอายุเพียง 24 ปี แต่เขาประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว

- She only allows the children to watch television at weekends.
เธออนุญาตให้เด็ก ๆ ดูโทรทัศน์ เฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

- It's only getting worse out there. Dead are everywhere.
ข้างนอกก็มีแต่จะแย่ลง คนตายเต็มไปหมด (ภาพยนต์ :Walking Dead)

- He's been practicing his knife spinning skills for only 2 months.
เขาใช้เวลาฝึกฝนทักษะการควงมีดเพียง 2 เดือนเท่านั้น

- An Italian town is selling homes for only 1 euro or about 39 baht.
เมืองในอิตาลี มีการขายบ้านในราคาเพียง 1 ยูโร หรือราว 39 บาทเท่านั้น

- You only worry about your friend, yet you never worry about me.
คุณห่วงแค่เพียงเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่เคยห่วงฉัน

- Together they won only 21% of the votes.
พวกเขาได้รับคะแนนเสียงเพียง 21% เท่านั้น จากผลโหวตทั้งหมดรวมกัน

- Only the president can authorize a nuclear attack.
เฉพาะประธานาธิบดีเท่านั้น ที่สามารถอนุญาตการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้

- Well, recently I don't really go shopping at all. Maybe only once a year.
ช่วงหลัง ๆมานี้ นี้ฉันไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งเลย บางทีแค่ปีละครั้งเท่านั้น

- He can walk only very slowly. The polices had to help him into the witness chair.
เขาสามารถเดินได้ เพียงแต่ช้ามาก ตำรวจต้องช่วยเขา พาเข้าไปในที่เก้าอี้พยาน

- The only thing I ask is to keep him alive. Even if he has to lie still like this, so be it.
สิ่งเดียวที่ฉันขอ คือการทำให้เขามีลมหายใจ แม้ว่าเขาจะต้องนอนนิ่งบบนี้ก็ไม่เป็นไร

- What you did was only your duty. If you hadn’t done it, someone else would have.
สิ่งที่คุณทำลงไปมันเป็นเพียงแค่หน้าที่เท่านั้น ถ้าคุณไม่ทำ คนอื่นเขาก็ต้องทำ

- Usually, only three math credits are required for graduation.
โดยปกติแล้วจะต้องมีหน่วยกิตคณิตศาสตร์เพียงสามหน่วยเท่านั้นสำหรับการสำเร็จการศึกษา

- I spent two hours talking to John, whom I'd met only once before.
ฉันใช้เวลาสองชั่วโมงในการพูดคุยกับจอห์น ผู้ซึ่งฉันได้เคยพบมาก่อนหน้านี้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- The deadline on this project is in only 3 months time, we need to be more efficient with our time.
กำหนดเส้นตายของโครงการนี้ ภายในเพียง 3 เดือนเท่านั้น เราจำเป็นต้องใช้เวลาที่จำกัดของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Even though you were only with us for one short year, please know that we will always consider you part of our family.
แม้ว่าคุณจะทำงานกับเราแค่ปีเดียว แต่โปรดจำไว้ว่า คุณจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

- This was only one percent of projects that never took into account the effects on the environment besides the profit to be made.
นี่เป็นเพียงหนึ่งในร้อย ของโครงการที่ไม่เคยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับ
การใช้ only แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ only สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : only
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : only

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : only
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : only
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : only
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : only
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : only
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : only
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : only
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : only
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : only
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : only
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : only
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : only
15. American heritage : www.ahdictionary.com : only
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : only
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : only
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : only
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : only
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : only
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : only
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : only
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : only
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : only
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : only
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : only
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : only
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : only
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : only
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : only
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : only

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : only
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : only
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : only
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : only
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : only
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : only

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

❤ ❥ ❦ ❧ ❢ ❣ ♡ 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💝 💞 💙 💚 💛 💜

No comments:

Post a Comment