โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 5, 2015

การใช้ actually

actually = จริง ๆแล้ว.../ อันที่จริง../ ด้วยใจจริง../ แท้จริง..

เพื่อเน้นความคิด, ความคิดเห็นต่อสถานการณ์
- Labor costs have actually fallen.
ค่าจ้างแรงงานลดลงจริง ๆ

- What time are you actually leaving?
จริง ๆแล้วคุณออกเดินทางกี่โมง

- He may look 30, but he's actually 45.
เขาอาจดูเหมือนอายุ 30 แต่จริง ๆแล้วเขาอายุ 45

- Actually, my mother is even prettier than me.
ที่จริงแล้ว แม่สวยกว่าฉัน

- Disappointed?’ ‘No, actually I’m rather glad.
ผิดหวังเหรอ? ไม่นะ, จริงๆแล้วฉันค่อนข้างพอใจ

- Unemployment has actually fallen for the past two months.
การว่างงานได้ลดลงจริงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

การให้ข้อมูล อย่างสุภาพ เช่น คำแนะนำ /ข้อเท็จจริง
- They're not married, actually.
จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้แต่งงานกัน

- Actually, I'll be a bit late home.
จริง ๆแล้วผมจะกลับบ้านดึกเล็กน้อยนะ

- We're not American, actually. We're Canadian.
เราไม่ใช่คนอเมริกัน จริงๆแล้ว พวกเราเป็นชาวแคนาดา

- Actually, I'm busy at the moment—can I call you back?
จริง ๆแล้วฉันยุ่งอยู่ตอนนี้ ฉันจะโทรกลับได้ไหม

- Actually, it would be much more sensible to do it later.
จริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะสมกว่ามากที่จะทำในภายหลัง


รวมประโยคการใช้ actually
- What did she actually say?
จริงๆแล้วเธอพูดอะไรหรือ

- It's not actually raining now.
ตอนนี้ฝนไม่ตก

- Actually I knew that already.
ที่จริงผมรู้มาก่อนแล้ว

- Actually it was a woman’s trick.
ที่จริงแล้ว เป็นเล่ห์เหลี่ยม ของลูกผู้หญิง

- That's the only reason I'm actually going.
นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันจะไป

- Actually it was I who had someone else.
ความจริงเป็นผมเอง ที่มีคนอื่น

- I don't actually remember it all that well.
จริง ๆแล้วฉันจำมันไม่ได้ได้ดีจริงๆ

- Did he actually hit you or just threaten you?
จริง ๆแล้วเขาทำร้ายคุณหรือข่มขู่คุณหรือไม่

- Actually, my mother is even prettier than me.
ที่จริงแล้ว แม่สวยกว่าฉัน

- Well, actually, you still owe me $200.
เอ่อ, จริง ๆแล้วเธอยังคงเป็นหนี้ฉันอยู่ 200 เหรียญ

- Actually, that was the best part of the whole trip.
จริงๆแล้วนั่นเป็นส่วนที่ดีที่สุดของการเดินทางทั้งหมด

- You actually wake me up because you had a dream!
ที่แท้คุณโทรมาปลุกฉัน เพราะเรื่องฝันหรอกหรือนี่

- There are lots of people there who can actually help you.
มีผู้คนมากมายที่ช่วยคุณได้จริง

- Unemployment has actually fallen for the past two months.
การว่างงานได้ลดลงจริงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

- Many teenagers actually want guidance from their parents.
ที่จริงแล้ว วัยรุ่นหลายคนต้องการคำแนะนำจากผู้ปกครอง

- It turns out that one of the children I thought was a girl was actually a boy.
ปรากฎว่าเด็กคนหนึ่งที่ฉันคิดว่าเป็นเด็กหญิง จริงๆแล้วเป็นเด็กผู้ชาย

- The room was not lit brighter than the other rooms. It was actually rather dim.
ห้องนั้นไม่ได้สว่างกว่าห้องอื่นเลย แทบจะสลัวด้วยซ้ำการใช้ actually แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ actually สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : actually
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : actually

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : actually
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : actually
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : actually
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : actually
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : actually
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : actually
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : actually
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : actually
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : actually
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : actually
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : actually
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : actually
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : actually
15. American heritage : www.ahdictionary.com : actually
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : actually
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : actually
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : actually
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : actually
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : actually
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : actually
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : actually
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : actually
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : actually
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : actually
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : actually
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : actually
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : actually
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : actually
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : actually
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : actually

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : actually
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : actually
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : actually
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : actually
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : actually
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : actually

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment