โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 5, 2015

การใช้ again

Again (adverb)
 ใหม่ newly, again, anew, afresh, lately
 อีกครั้ง afresh, again, anew
 นอกจากนั้น besides, likewise, moreover, then, thereto, again
 ซ้ำสอง again, once more, moreover
 อีกแล้ว again
อีกครั้ง/ อีกที/ อีกหน/ อีกสักครั้ง/ ใหม่อีกครั้ง
- You can say that again.
พูดใหม่อีกทีซิ

- I love that tune. Play it again.
ฉันชอบจังหวะเพลงนั้น เล่นซ้ำอีกทีสิ

- I promise I'll never drink it again.
ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ดื่มมันอีกแล้ว

- You’ll have to tell me again – I wasn’t listening.
คุณจะต้องบอกฉันใหม่อีกครั้ง - ฉันไม่ได้ฟัง

- If you fail the exam you will have to take it again.
หากคุณสอบไม่ผ่านคุณจะต้องสอบอีกครั้งหายไปเลย/ ไม่มาอีกเลย/ ไมมีอีกต่อไป
- He never saw her again.
เขาไม่เคยเห็นเธออีกเลยall over again = เริ่มต้นใหม่
- Oh no, now I’ll have to start all over again.
โอ้ไม่นะ, ฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งagain and again = ซ้ำซาก/ ซ้ำแล้วซ้ำอีก
- We keep having the same problem again and again.
เรายังคงมีปัญหาเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับมาเหมือนเดิม
- The streets of the city are quiet again.
ถนนในเมืองเงียบสงบอีกครั้ง

- I turned over and went back to sleep again.
ฉันหันกลับและเดินกลับไปนอนอีกครั้งขอให้ใครบางคนทำซ้ำ สิ่งที่พวกเขาได้บอกคุณแล้วแต่คุณลืม
- That friend of yours – what’s her name again?
เพื่อนของคุณ - เธอชื่ออะไรอีก (บอกฉันใหม่อีกครั้งสิ)สนับสนุนสิ่งที่คุณกำลังพูด หรือคล้ายกับบางสิ่งที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้
- The law on copyright is still unclear. And again, it’s a complex issue.
กฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่ชัดเจน และอีกอย่างนึงก็ยังเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอ้างถึงประโยคดังกล่าว เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงแล้ว
- Tomatoes are easy to grow. But, again, they need to be protected from frost.
มะเขือเทศง่ายต่อการเจริญเติบโต แต่อีกอย่างนึงพวกมันก็จะต้องได้รับการป้องกันจากน้ำค้างที่แข็งตัว


รวมประโยคการใช้ again
- My son is crying again.
ลูกเราร้องอีกแล้ว

- You can say that again.
พูดใหม่อีกทีซิ

- Don’t do that again!
อย่าทำอย่างนั้นอีก!

- He scrutinised it again.
เขาเขม้นตามองอีกครั้ง

- I stared at her once again.
ผมพิศใบหน้าของหล่อนอีกครั้ง

- I promise I'll never drink it again.
ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ดื่มมันอีกแล้ว

- Come back again Saturday at nine.
คุณมาอีกครั้งวันเสาร์ตอนเก้าโมงเช้า

- The smell of antiseptic arose once again.
กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโชยมาอีกครั้ง

- He has been abroad, but he is home again now.
เขาไปอยู่ต่างประเทศ แต่ตอนนี้เขากลับมาบ้านแล้ว

- I came round again in a very strange bedroom.
ผมรู้สึกตัวอีกครั้งในห้องนอนที่ไม่คุ้นเลย (ห้องแปลกมาก)

- She didn’t know whom to believe, because she had never seen that man again.
เธอไม่รู้จะเชื่อใครดี เพราะเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้นอีกเลยจนบัดนี้การใช้ again แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ again สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : again
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : again

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : again
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : again
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : again
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : again
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : again
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : again
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : again
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : again
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : again
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : again
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : again
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : again
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : again
15. American heritage : www.ahdictionary.com : again
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : again
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : again
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : again
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : again
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : again
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : again
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : again
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : again
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : again
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : again
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : again
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : again
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : again
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : again
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : again
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : again

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : again
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : again
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : again
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : again
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : again
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : again

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment