โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 8, 2018

look out / watch out

คำว่า "look out" และ "watch out" = ระวัง
ใช้ในการบอกเตือน ให้ระวัง ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ "be careful" แต่จะมักใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ที่ตื่นเต้น / ตระหนก มากกว่า
- careful (adj.)
- carefully (adv.)

โจ๊กภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการคำ : "watch out"
A funeral service was being held for a young woman who had just passed away.
As the pallbearers carried the casket out, they accidentally bumped into a wall.
They heard a faint moan come from inside the casket.
They opened the casket and found that the woman was still alive!
She went on to live 10 more years and then died, and they held another funeral for her.
While the pallbearers were carrying her out, her husband yelled, "Watch out for that wall!"
Credit:www.laughfactory.com

- A funeral service was being held for a young woman who had just passed away.
มีการจัดพิธีศพงานหนึ่งให้กับผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้ว

- As the pallbearers carried the casket out, they accidentally bumped into a wall.
ในขณะที่ผู้แบกโลงศพออกไป พวกเขาบังเอิญชนเข้ากับกำแพง

- They heard a faint moan come from inside the casket.
พวกเขาได้ยินเสียงครวญเบาๆ มาจากข้างในโลงศพ

- They opened the casket and found that the woman was still alive!
พวกเขาเปิดโลงศพและพบว่าผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่!

- She went on to live 10 more years and then died, and they held another funeral for her.
เธอดำเนินชีวิตอยู่อีกถึง 10 กว่าปีแล้วต่อมาก็ตายและพวกเขาก็จัดงานศพให้เธออีกครั้ง

- While the pallbearers were carrying her out, her husband yelled, "Watch out for that wall!"
ในขณะที่คนงานแบกโลงศพของเธอออกมา สามีของเธอตะโกนว่า "ระวังกำแพงนั้นด้วย!"


คำศัพท์
- accidentally(adv.) อย่างบังเอิญ
- bump/ bumped = ชน, กระแทก
- faint = อ่อนเปลี้ย, จาง ๆ, ริบหรี่, แผ่วเบา
- moan = โอดโอย, ครวญคราง

- funeral = พิธีศพ
- hold/ held(v.) = จัดขึ้น

- die/ died = ตาย
- passed away = เสียชีวิต(สุภาพ, ฟังดูดีกว่า die)
- live (v.) = เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต
- alive (adj.) = ยังไม่ตาย, ยังมีชีวิต
- go on/ went on = ดำเนินต่อไป
- went on to live = ดำเนินชีวิตต่อไป

- carry/ carrying = แบก, ถือ
- casket (n.) = โลงศพ
- pallbearer(n.) = เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยเคลื่อนย้ายโลงศพ


- He is a careful person.
เขาเป็นคนระมัดระวัง

- I’m a very careful driver.
ฉันเป็นคนขับที่ระมัดระวัง

- He drives carefully.
เขาขับรถอย่างระมัดระวัง

- We need to drive carefully.
เราต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง


- Watch out, ladies.
ระวังไห้ดีเถอะสาวๆ

- Look out! Watch out!
ดูโน่น! ดูโน่นสิ!

- Look out for shoe thieves.
ระวังรองเท้าหาย

- Just watch out for pickpockets.
ระวังพวกล้วงกระเป๋าด้วย

- Look out!' somebody shouted, as the truck started to roll toward the sea.
ระวัง!' บางคนตะโกน, ขณะที่รถบรรทุกเริ่มกลิ้งไปทางทะเลการใช้ watch-out แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ watch-out สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : watch-out
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : watch-out

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : watch-out
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : watch-out
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : watch-out
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : watch-out
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : watch-out
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : watch-out
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : watch-out
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : watch-out
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : watch-out
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : watch-out
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : watch-out
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : watch-out
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : watch-out
15. American heritage : www.ahdictionary.com : watch-out
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : watch-out
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : watch-out
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : watch-out
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : watch-out
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : watch-out
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : watch-out
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : watch-out
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : watch-out
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : watch-out
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : watch-out
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : watch-out
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : watch-out
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : watch-out
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : watch-out
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : watch-out
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : watch-out

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : watch-out
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : watch-out
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : watch-out
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : watch-out
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : watch-out
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : watch-out

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ watch-out
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ watch-out


No comments:

Post a Comment