โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 4, 2015

Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)

โครงสร้างประโยค
ประโยคบอกเล่า(Affirmative)
S + is, am, are + Ving
She is going.

ประโยคปฏิเสธ(Negative)
S + is, am, are + not + Ving
She is not (isn't) going

ประโยคคำถาม(Interrogative)
is, am, are + S + Ving
Is she going?
เน้นการใช้งาน
- ใช้เน้นการบอกเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นขณะที่พูด
- ใช้ในความหมายอนาคตที่มีการเตรียมการ, หรือมีความตั้งใจ
- พูดถึงเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้้น และอีกเหตุการณ์ แทรกเข้ามา
ประโยคตัวอย่าง


💓 Present Continuous
- ใช้เน้นการบอกเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นขณะที่พูด
- I am warning you. ผมเตือนคุณอยู่นะ
- I am working now. ตอนนี้ฉันกำลังทำงาน
- I am playing golf. ผมจะไปตีกอล์ฟครับ
- I m very irritable. ฉันรู้สึกหงุดหงิด
- I am working on it! ชั้นกำลังพยายามอยู่
- I am not telling you. ฉันไม่บอกนายหรอก
- I am feeling seasick. ฉันรู้สึกเมาคลื่น
- I know. I am working on it. ผมรู้ ผมกำลังจัดการอยู่
- We are heading out. พวกเราไปก่อนนะครับ
- We are traveling to Hong Kong. พวกเรากำลังเดินทางไปฮ่องกง
- My car is having trouble this morning. เช้านี้ รถของฉันกำลังมีปัญหา(อาจไปสาย)
- This mobile library in Afghanistan is sparking the creativity of young readers and expanding their horizons.
ห้องสมุดเคลื่อนที่นี้ในอัฟกานิสถานกำลังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของผู้อ่านรุ่นเยาว์และขยายขอบเขตของพวกเขา


💓 Present Continuous และ Present Continuous
- ใช้บอกเหตุการณ์ ที่กำลังดำเนินพร้อมกันในปัจจุบัน
- It's very nice hearing a song while cooking.
ดีจริงๆที่ได้ฟังเพลงระหว่างทำอาหาร

- The number of adults who desert their families is sharply increasing, while that of teenage runaways is steadily decreasing.
จำนวนผู้ใหญ่ที่ละทิ้งครอบครัวของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ในวัยรุ่น ลดลงอย่างต่อเนื่อง.


💓 Present Continuous และ Present Simple
-พูดถึงเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้้น และอีกเหตุการณ์ แทรกเข้ามา
- As you can see, we're still working.
อย่างที่คุณเห็น เรายังคงทำงานอยู่

- I have a hunch that they are planning to betray me!
ฉันกำลังสังหรณ์ว่าพวกเขาวางแผนจะทรยศฉัน

- I have a hunch that they are thinking of mean things to say about me.
ฉันมีลางสังหรณ์ว่า พวกเขากำลังอะไรร้ายๆเกี่ยวกับฉัน

💓 - ใช้ในความหมายอนาคต (Verb to be + going)เพิ่มเติม
- I am going to bed. หนูขอตัวไปนอนก่อนนะค่ะ
- I am going to the Bank. พี่กำลังจะไปธนาคาร
- I am going to play tennis. ฉันจะไปเล่นเทนนิส
- It is going to be so much fun. มันคงจะสนุกมากแน่ๆ

ประโยคคำถาม
- Are you blaming me? คุณกำลังโทษฉันงั้นเหรอ
- What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงอะไร
- What are you going to buy? พวกเราจะซื้ออะไรกันดีล่ะ
- What are you looking for?. คุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือ
- Where are you traveling to? คุณจะเดินทางไปไหน
- What is going on this early? เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าเนี้ยะ
- Sorry. Am I disturbing you? โทษนะ ผมรบกวนคุณรึเปล่า
- Are you playing a joke on me? คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าครับ
- Are you traveling by yourself? คุณกำลังเดินทางด้วยตัวเองหรือ
- I am going shopping. Do you want to come? ฉันจะไปช็อปปิ้ง คุณ อยากไปด้วยไหม


ตัวอย่างกริยาที่ไม่นิยม ใช้เติม ing ใช้ใน โครงสร้างของประโยคนี้ได้
แต่ถ้าใช้ ความหมายจะเปลี่ยน หรือไม่นิยมใช้ ของเจ้าของภาษา
ถ้าเราจะสื่อความหมายปัจจุบัน ให้ใช้ Present Simple Tense แทน Present Continuous Tense
ตัวอย่าง
love = รัก
I love you. ฉันรักเธอ
(ปัจจุบันกำลังรักเธอ)
คำกริยา ที่ไม่ใช้ ing ต่อท้ายใน "Present Continuous Tense"
คำศัพท์
คำแปล
ตัวอย่างการใชังานในประโยคต่าง ๆ / หมายเหตุ
agree เห็นด้วย I agree with you. ผมเห็นด้วยกับคุณ
appear ปรากฏ The soldiers appear to be moving up a hill.
ทหารกลุ่มนั้น ดูเหมือนจะเคลื่อนขึ้นไปที่เนินเขา
believe เขื่อ If you don’t believe it, that’s fine. ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
I believe you. ฉันเชื่อคุณ
belong เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ Do you belong to any clubs? คุณเป็นสมาชิกสโมสรใดบ้างไหม
consider พิจารณา
consist ประกอบด้วย The audience consisted mainly of students. ผู้ฟังส่วนใหญ่ ประกอบด้วยนักเรียน
consist of ประกอบด้วย Each party shall consist of not less than ten people.
แต่ละฝ่ายจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน
contain บรรจุ This book contains a lot of photos. หนังสือเล่มนี้บรรจุ รูปภาพจำนวนมาก
cost คำนวณเงินที่ต้องการ, มีมูลค่า
depend ขึ้นอยู่กับ
deserve สมควร
detest เกลียดชัง
differ แตกต่าง
disagree ไม่เห็นด้วย
dislike ไม่ชอบ
distrust ไม่ไว้ใจ
doubt สงสัย
doubt สงสัย
exist มีอยู่
feel รู้สึก
fit เหมาะสม This fits me well. นี่พอดีกับฉันเลย
forget ลืม I may forgive, but I don’t forget. ฉันอาจจะให้อภัยนะ แต่ฉันไม่ลืมหรอก
hate เกลียด I hate it because it makes me feel uncomfortable.
ฉันเกลียด เพราะว่ามันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด
have มี
hear ได้ยิน Don’t believe everything you hear or read.
อย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินมา หรืออ่านมา
know รู้ ฉันเองก็ไม่ได้ชอบเขา แล้วก็ไม่ได้รู้จักเขามากนัก
I don't like him. I don't know much about him.
like ชอบ What television programs do you like best ? คุณชอบดูโทรทัศน์รายการอะไร
love รัก I love you. ฉันรักเธอ (ปัจจุบันกำลังรักเธอ)
mean หมายถึง I meant to do that. ฉันตั้งใจทำอย่างนั้นเองแหละ
need จำเป็น
notice เห็น
owe เป็นหนี้
own เป็นเจ้าของ You need to be your own Valentine. คุณจำเป็นต้องรักตัวของคุณเองก่อน
possess เป็นเจ้าของ
prefer ขอบ...มากกว่า Do you prefer ripe mangos to unripe mangos?
คุณชอบมะม่วงสุกมากกว่ามะม่วงดิบใช่ไหมม
recall ระลึก
refuse ปฏิเสธ You shouldn’t refuse his help if he gives it to you. เธอไม่ควรปฏิเสธเขา ถ้าเขาเสนอความช่วยเหลือ
remember จดจำ, จำได้, ส่งความคิดถึง Can you remember all nine words that I taught you? จำทั้งเก้าคำที่ฉันสอนไปได้มั้ย
resemble คล้าย I resemble my father. ฉันคล้ายพ่อของฉัน
see เห็น Did you see that girl in the pink dress? เห็นผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีชมพูคนนั้นมั้ย
seem ดูเหมือน It seems like he’s been depressed lately. เขาดูเหมือนซึมเศร้า ช่วงหลัง ๆมานี้
smell ดม, มีกลิ่น, ได้กลิ่น I like to smell fresh flowers, they smell nice. ฉันชอบดมดอกไม้สด มันหอมดี
suppose สมมุติ Suppose you were my father. How would you treat me?
สมมุติว่าคุณเป็นพ่อฉัน คุณจะปฏิบัติกับฉันอย่างไร
suspect สงสัย Do you suspect anyone? คุณสงสัยใครบ้างหรือเปล่า
taste ชิม, ลิ้มลอง She had never tasted ice cream before. เธอไม่เคยได้ลิ้มลองรสไอศกรีมมาก่อน
trust เชื่อใจ, ไว้ใจ I trust you. ฉันไว้วางใจคุณ
understand เข้าใจ I don't like this. You don't understand. ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ คุณไม่เข้าใจ
want ต้องการ I want to connect with you. ฉันต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคุณ
wish ปราถนา, อยากให้ We wish all of you a very happy Valentine's Day!
พวกเราขอให้ทุกคน สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับ


ตัวอย่าง คำที่ใช้แล้ว ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
consider
considering : UK
considering : US
consider เป็นกริยาห้ามเติม ing
อ้างอิงจาก Oxford dictionaries
However, considering that there were only two student positions on the board, it's questionable how influential the positions really were.
The potential in the UK alone is huge, considering that computer crime is estimated to cost British industry at least £500 million a year.
I guess the wait for the meal was about 20 minutes, not too bad considering, and I must say it was worth the wait.

consider เป็นกริยาที่เติม ing ได้
อ้างอิงจาก Collins dictionary
consider ใช้อย่างกริยา แบบต่าง ๆ
- I had seriously considered telling the story from the point of view of the wives.
- Watersports enthusiasts should consider hiring a wetsuit as well as a lifejacket.
- They are considering the launch of their own political party.

ตัวอย่าง คำที่ใช้แล้ว ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
see = เห็น(ความเหมายเดิม)
seeing = พบ, คบหา, เจอ(ความเหมายใหม่ เมื่อเติม ing )

- Are you seeing anybody?
คุณกำลังคบใครอยู่ไหม

- I look forward to seeing you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตา รอพบคุณ

- Are you still seeing that boy?
เธอยังคบกับนายคนนั้นอยู่อีกเหรอ

- How do you feel seeing my car today?
วันนี้ได้เห็นรถฉันแล้วรู้สึกอย่างไรคะ

- Are you seeing anyone lately?
คุณกำลังคบหาดูใจ กับใครอยู่เหรอช่วงนี้

- I have to ask, are you seeing John?
ฉันต้องถามว่า เธอยังคบกับ จอห์นอยู่หรือเปล่า

- Friend? You are seeing your friend again?
เพื่อนเหรอ ลูกจะไปหาเพื่อนอีกแล้วเหรอ

ตัวอย่าง คำที่ใช้แล้ว ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
love = รัก (ความเหมายเดิม)
loving = กอด, เล้าโลม, แสดงความรัก (ความเหมายใหม่ เมื่อเติม ing )

- They were loving each other on the sofa. พวกเขาพรอดรักกันบนโซฟา ตัวอย่าง คำที่ใช้แล้ว ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
taste = มีรส (ความเหมายเดิม)
tasting = ชิม (ความเหมายใหม่ เมื่อเติม ing )

- This time John is tasting Linda's cooking
ตอนนี้จอนกำลังชิมอาหารฝีมือของลินดา

ตัวอย่าง คำที่ใช้แล้ว ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
Verb to have (have), has = มี (ความเหมายเดิม)
having = รับประทาน, ได้กำลังทำ... หรือมีความเหมายใหม่ เมื่อเติม ing
ให้สังเกตุ ความหมายมักเกิดจากคำหลัง having + ...

อ่านเพิ่มเติม "Verb to have"เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment