โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 4, 2015

Present Simple Tense_ปัจจุบันกาลปกติ

โครงสร้างประโยค : S + V1 (ประธาน + กริยาช่องที่ 1)
หมายเหตุ : กริยาต้องผันตามประธาน ที่เป็นเอกพจน์ และพหูพจน์ แยกกัน
เน้นการใช้งาน
- ใช้เน้นการบอกเล่่า เหตุการณ์ หรือสถานภาพจริง ในปัจุบันทั้งในธรรมชาติ และเกิดจากนิสัยการกระทำเรา
ประโยคตัวอย่าง
1. เกิดจากนิสัยการกระทำเรา ที่เป็นปัจจุบัน
2. อารมณ์ ความรู้สึก
3. สถานภาพความเป็นอยู่ อาชีพ หน้าที่การงานในปัจจุบัน
4. สิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ หรือทางวิทยาศาสตร์
5. บอกกำหนดการ ตารางการทำงาน หรือ ตารางของการเดินทาง
6. ใช้ในประโยคคำสั่ง หรือคำขอร้อง
7. ใข้กับสำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ คำสุนทรพจน์ต่าง ๆ
8. ใข้กับนิยาย เรื่องเล่าในอดีต ที่ต้องการเน้นอรรถรส
9. ใข้กับคู่มือ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ คู่มือเครื่องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า คู่มือการใช้รถยนต์1. เกิดจากนิสัยการกระทำเรา ที่เป็นปัจจุบัน
- He is so nice.
เขาใจดีมาก

- He is so mean.
เขาใจร้ายมาก

- He is so smart.
เขาฉลาดมาก

- He is pessimistic.
เขามองโลกในแง่ร้าย

- He's so selfish!
เขาเห็นแก่ตัวมาก

- He is so stingy!
เขาขี้เหนียวมาก

- He is an introvert.
เขาเป็นคนเก็บตัว

- She always asks for you.
เธอถามหาถึงคุณเสมอ

- He always goes to parties.
เขามักไปปาร์ตี้เสมอ

- He’s an insecure person.
เขาเป็นคนขาดความมั่นใจ

- He is a very just person.
เขาเป็นคนที่ยุติธรรมมาก ๆ

- He is a very generous man.
เขาเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ

- He is an easy-going person.
เขาเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ

- He is a very simple person.
เขาเป็นคนเรียบง่าย

- He is a very faithful friend.
เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มาก

- He is a very confident person.
เขาเป็นคนมั่นใจสูง

- She gets jealous really easily.
หล่อนขี้หึงมาก


สิ่งทำเหมือนเดิมบ่อย ๆ
- I always read before I go to sleep every night.
ฉันอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน (เป็นคนรักการอ่าน)

- I usually hire a carpet cleaning company.
โดยปกติ ฉันมักจะจ้าง บริษัทมาทำความสะอาดพรม (ถ้าพรมเลอะ ก็จ้างบริษัท)

- I always lock the door of my room before going out.
ฉันล๊อคประตูห้องเสมอก่อนออกไปข้างนอก (ถ้าออกนอกบ้าน จะล๊อคประจำ)

- My dad always drives me to school at 6 o’clock.
พ่อขับรถไปส่งฉันไปโรงเรียน เวลา 6 โมง เสมอ (ถ้าพ่อว่่าง รถไม่เสีย จะไปส่งประจำ)


กิจวัตร ประจำวัน ปัจจุบัน
กิจวัตร ประจำวันตอนเช้า
  I always very busy in the morning.  ฉันยุ่งอยู่เสมอในตอนเช้า
  I usually get up at 6:10 the morning.  ปกติฉันตื่นนอนตอนเช้าเวลา 6:10 น.
  I always make the bed in the morning.  ฉันเก็บที่นอนเสมอ ในตอนเช้า
  I sometimes go for a run in the morning.  บางครั้งฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกาย ในตอนเช้า
  I always take a shower in the morning.  ฉันอาบน้ำเสมอ ในตอนเช้า
  I always brush my teeth in the morning.  ฉันแปรงฟันเสมอ ในตอนเช้า
  I always make coffee in the morning.  ฉันชงกาแฟเสมอ ในตอนเช้า
  I always make breakfast in the morning.  ฉันทำอาหารเช้าเสมอ ในตอนเช้า
  I always read the newspaper in the morning.  ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เสมอ ในตอนเช้า
  I always check my email in the morning.  ฉันตรวจสอบอีเมลของฉันเสมอ ในตอนเช้า
  I always leave for work at around 8:30 in the morning.  ฉันมักจะออกไปทำงานประมาณ 8:30 น. เสมอในตอนเช้า
กิจวัตร ตอนกลางคืน
  I always watch TV at night.  ฉันดูทีวีในเวลากลางคืนเสมอ
  I usually exercise at night.  ฉันมักจะออกกำลังกายในเวลากลางคืน
  I usually have a snack at night.  ฉันมักจะกินขนมขบเคี้ยวในเวลากลางคืน
  I sometimes do homework at night.  บางครั้งฉันก็ทำการบ้านตอนกลางคืน
  I sometimes play cards at night.  บางครั้งฉันเล่นไพ่ตอนกลางคืน
  I always walk the dog at night.  ฉันมักพาสุนัขไปเดินเล่น ในเวลากลางคืน
  I always take a bath at night.  ฉันมักจะอาบน้ำในเวลากลางคืน
  I always brush my teeth before bed.  ฉันมักจะแปรงฟันก่อนนอน
  I sometimes read a book before bed.  บางครั้งฉันอ่านหนังสือก่อนนอน
  I usually go to bed pretty late.  ปรกติฉันมักจะนอนค่อนข้างดึก


ตารางการบอก ความถี่พื้นฐาน
ในสิ่งมีการกระทำ
เติมหน้ากริยาในประโยค
ภาษาอังกฤษภาษาไทยเปอร์เซ็นที่กระทำ
Always เสมอ100%
Usually โดยปกติ 90%
Normally / Generally ปกติ / โดยทั่วไป 80%
Often / Frequently บ่อยครั้ง / บ่อยๆ 70%
Sometimes บางครั้ง 50%
Occasionally เป็นครั้งคราว 30%
Hardly ever / Rarely / Seldom ไม่ค่อย /แทบจะไม่เคย20%
Never ไม่เคย 0%


2. อารมณ์ ความรู้สึก ที่เป็นปัจจุบัน
- I like ice-cream. ฉันชอบไอศครีม
- I want to live in the country. ฉันต้องการอยู่ในชนบท
- She is an observing girl. หล่อนเป็นผู้หญิงที่ช่างสังเกต
- She is a charming person. หล่อนเป็นบุคคลที่น่ารักคนหนึ่ง
- You are not that much different from me! นายก็ไม่แตกต่างไปจากฉันเลย!
- We don't go to the cinema very often these days. หมู่นี้เราไม่ค่อยได้ไปดูหนังกันเลย
- You can take the causeway all the way up. คุณสามรถใช้ทางหลวง ได้ตลอดเส้นทางครับ

3. สถานภาพความเป็นอยู่ อาชีพ หน้าที่การงานในปัจจุบัน
- He is a teacher. เขาเป็นครู
- He is a guide. มัคคุเทศก์
- He is a doctor. เขาเป็นหมอ
- I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
- She is a nurse. หล่อนเป็นพยาบาล
- I'm single again. ฉันเป็นโสดอีกครั้ง
- He has a car เขามีรถยนต์หนึ่งคัน
- I live in the city ฉันอาศัยอยู่ในเมือง
- My father is a farmer. พ่อของฉันเป็นชาวนา
- I live in Thailand. ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทย
- We live near the border. เราอาศัยอยู่ใกล้ชายแดน
- We live near the school. เราอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน
- They live near the beach. พวกเขาอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด
- My family lives in the country. ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในชนบท
- My grandfather has a big-bike. คุณปู่ของฉันมีมอเตอร์ไซด์คันใหญ่
- I'm a single mom. ฉันเป็นแม่คนเดียว (ผู้หญิงที่ไม่มีสามีช่วยเลี้ยงลูก)
- Tom and Mary live in separate states. ทอมและแมรี่อาศัยอยู่ในรัฐที่แยกต่างหาก
หมายเหตุ
Live (Adjective ลีฟ) แปลว่า อยู่อาศัย
Live (Verb ไลฟ์) สด,ถ่ายทอดสด ,มีชีวิตชีวา

4. สิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ หรือทางวิทยาศาสตร์
- Water is a liquid.
น้ำเป็นของเหลว

- The sun rises in the east.
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

- The earth moves around the sun.
โลกโคจร รอบดวงอาทิตย์

- The cheetah is the fastest animal in the world.
เสือชีต้าเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลก

- Light travels at almost 300,000 kilometres per second.
แสงเดินทางได้เกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที

- The postnatal period is key to a mother's well-being.
ช่วงเวลาหลังคลอดเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นอยู่ที่ดีของแม่

5. บอกกำหนดการ ตารางการทำงาน หรือ ตารางของการเดินทาง
- The concert starts at seven.
คอนเสิร์ตเริ่มแสดงทุ่มนึง

- The school term starts next week.
โรงเรียนจะเริ่มเปิดเรียนในสัปดาห์หน้า

- The flight to Thailand departs at three o'clock tonight.
เที่ยวบินไปประเทศไทย ออกเดินทางเวลาสามทุ่มคืนนี้

6. ใช้ในประโยคคำสั่ง หรือคำขอร้อง
- Don't forget อย่าลืมนะ
- Do be quiet. เงียบหน่อย
- Please be quiet. เงียบหน่อยค่ะ
- Could you please be quiet? กรุณาเงียบเสียงได้ไหมคะ
- Don't throw it, please อย่าโยนนะ
- Don't go, Please. อย่าไปเลยนะ
หมายเหตุ : Don't = Do not

7. ใข้กับสำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ คำสุนทรพจน์ต่าง ๆ
- Blood is thicker than water.
เลือดข้นกว่าน้ำ

- It is never too late to mend.
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น

- No one is always right or wrong.
ไม่มีใครที่ถูกหรือผิดเสมอไป

- Fine feathers make fine birds.
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

- An Uruguayan proverb notes that cunning is better than force.
สุภาษิตอุรุกวัยกล่าวว่า มีไหวพริบสติปัญญา ดีกว่ากำลัง

- You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
คุณสามารถบังคับม้าให้ไปที่แหล่งน้ำ แต่คุณไม่สามารถบังคับให้มันดื่มได้

- Weddings can cost just a few hundred dollars. Or, they can cost many thousands of dollars. But the meaning of all weddings is the same. The bride and the groom promise to spend the rest of their lives together.
งานแต่งงานอาจมีราคาเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์
แต่ความหมายของงานแต่งงานทั้งหมดก็เหมือนกัน เจ้าสาวและเจ้าบ่าวสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกัน

8. ใข้กับนิยาย, เรื่องเล่าในอดีต ที่ต้องการเน้นอารมรณ์ ,อรรถรส
- He hugs me tight as if I were his last hug or a last goodbye hug.
เขากอดฉันแน่น ราวกับเป็นการกอดร่ำลาครั้งสุดท้ายของเขา
(สื่อความรู้สึก)

- Kelly turns her attention back to cooking. As soon as she does, the phone rings again.
เคลลี่หันความสนใจกลับไปทำอาหาร ทันทีที่เธอทำ(อาหาร) โทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง
(จากนิยายเรื่อง The Boy on Graves-End Road เขียนโดย Caty Weaver)

9. ใข้กับคู่มือ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ คู่มือเครื่องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า คู่มือการใช้รถยนต์
รวมประโยค การใช้ Present Simple Tense
- He is a doctor.
เขาเป็นหมอ

- Please be quiet.
เงียบหน่อยค่ะ

- She always asks for you.
เธอถามหาถึงคุณเสมอ

- She is an observing girl.
หล่อนเป็นผู้หญิงที่ช่างสังเกต

- He always goes to parties.
เขามักไปปาร์ตี้เสมอ

- Are your parentsstrict?
พ่อแม่ของคุณเข้มงวดหรือไม่

- How do you boil an egg?
คุณต้มไข่ได้อย่างไร

- What are your parents like?
พ่อแม่ของคุณชอบอะไร

- How old are your children?
ลูก ๆของคุณอายุเท่าไหร่กันบ้าง

- I can’t make you love me.
ฉันไม่สามารถทำให้คุณรักฉันได้

- Those are my co-workers.
พวกนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของผม

- Do you know if she is single?
คุณรู้มั้ยว่า เธอโสดหรือเปล่า

- My family lives in the country.
ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในชนบท

- It all depends on how you feel.
มันขึ้นกับว่าคุณรู้สึกอย่างไร
(แล้วแต่ว่าคุณจะคิดอย่างไร)

- Do you live with your parents?
คุณอยู่กับพ่อแม่หรือไม่

He's very focused on his studies.
เขาตั้งใจเรียนมาก ๆ

- What do you do in your free time?
คุณทำอะไรในเวลาว่าง

- What’s your opinion on the issue?
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

- How many children do you have?
คุณมีลูกกี่คน

- We don't know if we want to stay.
เราไม่รู้ว่า เรายังต้องการที่จะอยู่หรือเปล่า

- He has an appointment this afternoon.
เขามีนัดบ่ายนี้

- How often do you see your grandparents?
คุณไปพบปู่ย่าตายายของคุณบ่อยแค่ไหน

- Can you come to a meeting on Friday?
คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ได้หรือไม่

- Please say each number separately.
กรุณาพูดแยกตัวเลขทีละตัว(หมายเลขโทรศัพท์)

- I pay my mortgage on the 5th of every month.
ฉันจ่ายค่าบ้านทุกวันที่ห้าของเดือน

- I have to go to my friend’s house this afternoon.
ฉันต้องไปบ้านเพื่อนบ่ายนี้

- I don't know if I want to be his friend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นเพื่อนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- I always lock the door of my room before going out.
ฉันล๊อคประตูห้องเสมอก่อนออกไปข้างนอก

- I don't know if I want to be his grilfriend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นแฟนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- We don’t agree on anything but we’re good friends.
เราไม่เห็นด้วยกันไปซะทุกเรื่อง แต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

- Do you get along well with your brothers and sisters?
คุณเข้ากันได้ดีกับพี่น้องของคุณหรือไม่?

- What are some of your fondest memories of childhood?
อะไรบ้าง ที่คุณชื่นชอบในความทรงจำวัยเด็ก

- If you make so much noise I can’t concentrate on my work.
ถ้าคุณทำเสียงดัง ฉันไม่มีสมาธิในการทำงาน

- Undergraduates are students in the first four years of higher education, or what Americans call college.
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นนักเรียนในสี่ปีแรกของอุดมศึกษา หรือสิ่งที่ชาวอเมริกันเรียกวิทยาลัย
การใช้ Verb to do แหล่งค้นคว้าภายนอก จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : Verb to do
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : Verb to do

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : Verb to do
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : Verb to do
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : Verb to do
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : Verb to do
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : Verb to do
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : Verb to do
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : Verb to do
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : Verb to do

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : Verb to do
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : Verb to do
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : Verb to do


การใช้ Verb to be แหล่งค้นคว้าภายนอก จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : Verb to be
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : Verb to be

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : Verb to be
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : Verb to be
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : Verb to be
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : Verb to be
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : Verb to be
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : Verb to be
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : Verb to be
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : Verb to be

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : Verb to be
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : Verb to be
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : Verb to be

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment