โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 4, 2015

การใช้ Will


♥ Will เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"


Will= Helping Verb หรือเรียกอีกอย่าง ว่า Auxiliary Verb
Willเป็นกริยาช่วย ซึ่งเป็น 1 ในกริยาช่วยทั้ง 24 ตัว
ความหมายของ Will
แปลว่า "จะ..." มีความหมาย เชิงอนาคต
(will คำนาม = ความประสงค์, ความต้องการ

การใช้ Will
- แสดงความตั้งใจที่จะทำ
- บอกสถานการณ์ ความเป็นไปได้ในอนาคต
โครงสร้างประโยค การใช้ Will
- ประโยคบอกเล่า : Sub + will + V1
- ประโยคปฏิเสธ : Sub + Will + not (รูปย่อ Will + not = won’t โวนทฺ)
- ประโยคคำถาม : Will + Sub + V1


การใช้กับประธาน ต่างๆ
I will...
You will...
We will...
He will...
She will...
It will...
They will...

ตัวอย่างการใช้งาน

การใช้ will แสดงความตั้งใจที่จะทำ
- I will go back home. ฉันจะกลับบ้าน
- We will be together. เราจะอยู่ด้วยกัน.
- We will mail it to you. เราจะส่งอีเมลให้คุณ
- I promise I will tell you. ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกคุณ
- I will call you this evening. ฉันจะโทรหาคุณเย็นนี้
- I will always be faithful to you. ฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอ
- I will pay good money for it. ผมจะจ่ายให้ราคางาม
- I will help you park your car. ฉันจะช่วยคุณจอดรถ
- I will give you another chance. ฉันจะให้โอกาสเธออีกซักครั้ง
- I’m tired. I’ll keep studying though. ฉันเหนื่อยแต่ก็จะเรียนต่อ
- I promise I will come to your party. ฉันสัญญาว่าฉันจะมางานปาร์ตี้ของคุณ
- We will be house rich, but cash poor. เราจะอยู่บ้านหรู แต่เงินสดเราไม่พอ
- Whatever happens, we will always be together. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะอยู่ด้วยกันเสมอ
- Ask me again tomorrow. I'll have to give it some thought. พรุ่งนี้ถามฉันอีกครั้งนึง ฉันจะต้องให้ความคิดบางอย่าง
- I am not sure if they will permit us to park there. ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะอนุญาตให้เราจอดที่นั่นได้ไหม
- We will probably build another school with this money. เราอาจจะสร้างโรงเรียนอีกแห่งด้วยเงินนี้
- When the kittens are three months old, we will give them away. เมื่อลูกแมวอายุสามเดือนเราจะให้พวกเขาออกไป
- Q: How would you like to pay for it? A: I'll pay for it with a check. Q: คุณต้องการจ่ายแบบไหน A: ผมจะจ่ายเงินด้วยเช็ค


การใช้ will บอกสถานการณ์/สถานการณ์ ความเป็นไปได้ในอนาคต(ไม่ได้ตั้งใจ แต่มีเหตุปัจจัยอื่น ๆ พาไป)
- You will get used to it. คุณจะคุ้นเคยกับมันเอง
- Perhaps we will be asked our opinion. บางทีจะมีผู้ถามความเห็นเรา
- I have no idea how much it will cost. ฉันไม่รู้ว่า จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
- It will take them five hours to get there. จะใช้เวลาห้าชั่วโมงในการเดินทางถึงที่นั่น
- This year I will be twenty-five; she is twenty-two. ฉันปีนี้อายุยี่สิบห้าปี ส่วนเธออายุยี่สิบสอง
- I am on my way. I'll be there in about five minutes. ฉันกำลังไป ฉันจะถึงที่นั่นอีกประมาณห้านาที
- My company is downsizing. It's a little scary going through this. I don't know if I will have a job next month.
บริษัทของฉันกำลังลดขนาดลง ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีงานทำในเดือนหน้าหรือเปล่า


การใช้ will ในการตั้งคำถาม
- What will you do?
คุณจะทำอะไรเหรอ

- Where will you go?
คุณจะไปไหน

- Will you come too.?
คุณจะไปด้วยหรือเปล่า

- Will you sell it to me?
คุณจะขายให้ฉันได้ไหม

- Will you marry me?
คุณจะแต่งงานกับฉันไหม

- Will you go there with me?
คุณจะไปกับผมไหม

- Will we be going by train?
เราจะไปโดยรถไฟหรือ

- What time will you be back?
คุณจะกลับมากี่โมง

- Then where will you go, Mum?
แล้วแม่จะไปไหน

- When will you be back home?
คุณจะกลับบ้านกี่โมง

- Will you come and stay with us?
ไปอยู่ด้วยกันไหม

- How much will you sell each for?
คุณจะขายใบละกี่บาทคะ

- How long will you be in Thailand?
คุณจะอยู่ ในประเทศไทยอีกนานแค่ไหน

- Will you come with me tomorrow?
พรุ่งนี้ไปกับผมไหม(come with=ไป/มา ด้วยกัน)

- Will you do something? Leave me alone.
คุณจะทำอะไร? ขอให้ฉันอยู่ตามลำพังคนเดียวเถอะ

- How much will it cost to have the TV repaired?
ค่าซ่อมทีวี ต้องใช้เงินเท่าไหร่

- Hi John. How long do you think the meeting will be?
สวัสดีจอห์น คุณคิดว่าการประชุมครั้งนี้จะนานเท่าไร

- A: Do you think it will rain tonight? B: I don’t know, it might.
A: คุณคิดว่า คืนนี้ฝนจะตกมั๊ย B: ผมไม่รู้ อาจจะตกมั้ง


การใช้ will ในโยคปฏิเสธ
(will not = won’t )
- I won’t change my mind.
ฉันจะไม่เปลี่ยนใจ

- We won’t eat until they arrive.
เราจะไม่กินข้าวจนกว่าพวกเขาจะมาถึง

- It won’t take more than two hours.
ไม่เกินสองชั่วโมงครับ

- I won’t have smoking in my house.
ฉันจะไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านฉัน

- Come early or there won’t be any seats left.
มาแต่เนิ่น ๆนะ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีที่นั่งเหลือ

- Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
ต่อให้คุณพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

- If she refuses to follow rules about car safety, she won't be allowed to use the car.
ถ้าเธอปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ เธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถwill never +V1 ...จะไม่มีวัน...(แน่นอน / อย่างแน่นอน / เด็ดขาด)
เน้นเหตุการณ์ ที่จะไม่มีวันได้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอีก
- I'll never forget.
ฉันจะไม่มีวันลืม
(ฉันจะจำไปจนวันตาย)

- He'll never win.
เขาจะไม่มีวันชนะเด็ดขาด
(เขาไม่มีทางชนะ)

- I will never go there.
ผมจะไม่มีวันไปที่นั่น แน่นอน

- I will never ever do that!
ฉันไม่มีวันทำสิ่งนั้นจริง ๆ แน่นอน

- Things that will never happen.
เรื่องที่จะไม่มีวันเกิดขึ้น แน่นอน

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา แน่นอน

- I’ll never forget this incident.
ฉันจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ แน่นอน

- It was a time I shall never forget.
เป็นห้วงเวลาที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยชั่วชีวิตนี้…

- He will never forget his ex.
เขาไม่มีวันลืมภรรยาเก่าของเขาได้ แน่นอน

- You’ll never find someone like me again.
เธอไม่มีวันจะได้เจอคนอย่างฉันอีกแล้วหรอกนะ

- I will never forget your help.
ฉันจะไม่มีวันลืม ความช่วยเหลือของคุณ อย่างแน่นอน

- What you "re worried about will never happen.
สิ่งที่คุณกังวล จะไม่ทางเกิดขึ้นหรอก แน่นอน

- I'll never forget how I felt the first time I saw you.
ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันรู้สึกยังไง ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอ

- I will never forget that kind of pain in this lifetime.
ผมจะไม่มีวันลืมความเจ็บปวดอย่างนี้ชั่วชีวิตนี้อย่างแน่นอน

- We will never reach an agreement unless we both compromise.
เราจะไม่มีวันบรรลุข้อตกลงใด ๆ เว้นแต่เราจะประนีประนอมกัน

- I love you. But I'll never be able to forget that you were using me.
ฉันรักเธอ แต่ฉันไม่มี่วันลืมว่าเธอ หลอกใช้ฉัน

- You need me. Otherwise, you"ll never really know anything for sure.
เธอต้องการฉัน ไม่งั้นเธอจะไม่มีวันรู้ความจริง

- What foods have you tasted which you will never forget for the rest of your life?
คุณมีอาหารอะไรที่ชิมแล้ว คุณจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิต


will have to + V1 = จะต้อง...
- You will have to believe what he says.
คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูด

- If you are ill, you will have to call a doctor.
ถ้าคุณป่วยคุณจะต้องโทรหาหมอ

- He will have to work if he wants to have money.
เขาจะต้องทำงาน ถ้าเขาต้องการมีเงิน

- She will have to tell her parents, she can't lie to them any more.
เธอจะต้องบอกพ่อแม่ของ เธอไม่สามารถโกหกพวกเขาได้อีกต่อไป

- I think you will have to read the book if you want to understand the story.
ฉันคิดว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือถ้าคุณต้องการเข้าใจเรื่องราว


ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )


การใช้ will แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ will สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
www.dictionary.cambridge.tolearnenglish.com : will have to
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : will
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : will

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : will
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : will
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : will
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : will
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : will
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : will
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : will
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : will
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : will
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : will
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : will
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : will
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : will
15. American heritage : www.ahdictionary.com : will
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : will
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : will
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : will
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : will
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : will
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : will
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : will
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : will
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : will
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : will
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : will
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : will
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : will
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : will
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : will
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : will

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : will
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : will
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : will
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : will
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : will
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : will

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ will
- I’ll call you.
ฉันจะโทรหาคุณ

- I'll maybe go.
ฉันอาจจะไป

- Maybe I'll go.
ฉันอาจจะไป

- I’ll probably go.
ฉันคงจะไป

- I’ll get it.
ฉันจะขอเลี้ยงเองนะ
(เลี้ยงอาหาร)

- What will you do?
คุณจะทำอะไรเหรอ

- I’ll pay in cash.
ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด

- OK, I’ll take it
ตกลง, ฉันเอาจะอันนี้

- Where will you go?
คุณจะไปไหน

- I’ll take this one.
ฉันเอาอันนี้

- Will you come too.?
คุณจะไปด้วยหรือเปล่า

- He will go to work.
ฉันจะไปทำงาน

- How long will it be?
จะนานแค่ไหน

- We will be together.
เราจะอยู่ด้วยกัน.

- I doubt he’ll come.
ฉันคิดว่าเขาคงไม่มา

- I'll be extra careful.
ฉันจะระวังเป็นพิเศษ

- It’ll take a long time.
มันจะใช้่เวลานาน

- I’ll take care of this.
ฉันจะเลี้ยงเอง
(เลี้ยงอาหาร)

- Will you marry me?
คุณจะแต่งงานกับผมไหม

- I’ll take care of it.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- You will be punished.
คุณต้องถูกทำโทษ

- I will pray for you.
ฉันจะอธิษฐานขอพรให้คุณ

- When will you arrive?
คุณจะมาถึงเมื่อไหร่

- We will mail it to you.
เราจะส่งอีเมลให้คุณ

- Will you sell it to me?
คุณจะขายให้ฉันได้ไหม

- You will get punished.
คุณต้องถูกทำโทษ

- I will never go there.
ผมจะไม่มีวันไปที่นั่น

- When will you get here?
คุณจะมาถึงเมื่อไหร่

- You will get used to it.
คุณจะคุ้นเคยกับมันเอง

- I will take care of you.
ผมจะดูแลคุณเอง

- You will go, won’t you?
คุณจะไป ใช่ไหม

- I won’t change my mind.
ฉันจะไม่เปลี่ยนใจ

- You won’t go, will you?
คุณจะไม่ไป ใช่ไหม

- How much will it cost?
ราคาเท่าไหร่

- I’m sure you’ll do fine.
ผมมั่นใจว่าคุณต้องทำได้ดี

- I promise I will tell you.
ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกคุณ

- I’ll call you another day.
ผมจะโทรมาหาวันอื่น

- I'll get out of your hair.
ฉันไม่รบกวนคุณแล้ว

- I’ll take care of the bill.
ฉันจะจ่ายบิลเอง

- I’ll take good care of you.
ผมจะดูแลคุณอย่างดี

- I will call you tomorrow.
ฉันจะโทรหาคุณพรุ่งนี้

- I will never ever do that!
ฉันไม่มีวันทำสิ่งนั้นจริง ๆ

- Will you go there with me?
คุณจะไปกับผมไหม

- I’ll have him do it for you.
ผมจะให้เขาทำให้คุณ

- They won’t let you go.
พวกเขาจะไม่ปล่อยคุณไปหรอก

- I'll break it down for you.
ฉันจะอธิบายเป็นเรื่อง ๆให้คุณ

- Will you help me with this?
คุณช่วยฉันกับสิ่งนี้ได้มั้ย

- I’ll be here for three days.
ฉันจะอยู่ที่นี่สามวัน

- You will find the right one.
คุณจะเจอคนที่ใช่

- What time will you be back?
แล้วจะกลับมากี่โมง

- I’ll pay for you. It’s on me.
ฉันจ่ายให้คุณเอง

- He will arrive before 8 a.m.
เขามาถึงก่อนเวลา 8 โมงเช้า

- He will arrive before 5 p.m.
เขามาถึงก่อนเวลา 5 โมงเย็น

- Where will you be staying?
คุณจะพักที่ไหน

- I’ll take care of the bill.
ฉันเลี้ยงเอง /บิลนี้ฉันจ่ายเอง

- I will call you this evening.
ฉันจะโทรหาคุณเย็นนี้

- What time will you get here?
คุณจะมาถึงกี่โมง

- Quit freaking out, will you?
เลิกสติแตกซักทีได้มั้ย

- I will light an incense stick.
ฉันจะจุดธูปบูชา

- I will pay good money for it.
ผมจะจ่ายให้ราคางาม

- I will help you park your car.
ฉันจะช่วยคุณจอดรถ

- Things that will never happen.
เรื่องที่จะไม่มีวันเกิดขึ้น

- In time, you will understand.
อีกหน่อย คุณจะเข้าใจเอง

- I will mimic what they say.
ฉันก็จะเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาพูด

- Will you call me tomorrow?
คุณจะโทรหาฉันพรุ่งนี้หรือเปล่า

- I’ll treat you to a new dress.
ฉันจะซื้อชุดใหม่ให้นะ

- I’ll be here for three months.
ฉันจะอยู่ที่นี่สามเดือน

- I’ll take care of that matter.
ผมจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- Will you come and pick me up?
คุณจะมารับฉันได้ไหม

- I will give you another chance.
ฉันจะให้โอกาสเธออีกซักครั้ง

- In time, things will get better.
เมื่อเวลาผ่านไป อะไรๆก็จะดีขึ้น

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา

- I'll drive you to the airport.
ผมจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- The meeting will start at 6 p.m.
การประชุมจะเริ่มตอนหกโมงเย็น

- will you buy me a pen, please?
คุณช่วยซื้อปากกาให้ฉันได้ไหม

- will you buy me a drink, please?
คุณช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันได้ไหม

- I’ll have the same, please.
ฉันจะเอาอย่างเดิม / ฉันขอเหมือนเดิม

- How long will the journey take?
ใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหน

- Will you come and stay with us?
ไปอยู่ด้วยกันไหม

- I hope you will not stand me up.
ฉันหวังว่า คุณจะไม่เบี้ยวนัดฉันนะ

- Let’s see if things will work out.
มาดูกันว่าทุกอย่างจะไปได้ดีมั้ย

- How much will you sell each for?
คุณจะขายอันละกี่บาทคะ

- I’ll treat you to some ice-cream.
ฉันจะเลี้ยงไอศครีมให้คุณ

- What time will you be arriving?
คุณจะมาถึงกี่โมง

- I will always be faithful to you.
ฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอ

- I’ll never forget this incident.
ฉันจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้

- I will give you everything I have.
ฉันจะให้คุณทุกสิ่งที่ฉันมี

- I'll probably be too tired to do it.
ฉันคงจะเหนื่อยเกินไป ที่จะทำ

- I will help you if you help me too.
ฉันจะช่วยคุณ ถ้าคุณช่วยฉัน

- I’ll be back around three o’clock.
ผมจะกลับมาประมาณ สามทุ่ม

- I will pick you up at the airport.
ฉันจะไปรับคุณที่สนามบิน

- They won’t let us leave.
พวกเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเราออกไป

- We won’t eat until they arrive.
เราจะไม่กินข้าวจนกว่าพวกเขาจะมาถึง

- How long will you be in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- I won’t have smoking in my house.
ฉันจะไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านฉัน

- I'll have my steak medium, please.
ผมขอสเต็กที่ไม่สุกเกินไป ครับ

- How long will you be staying for?
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่

- I will practice as much as I can.
ฉันจะฝึกฝนให้มากที่สุด เท่าที่ฉันทำได้

- It won’t take more than two hours.
ไม่เกินสองชั่วโมงครับ

- I’ll be your friend no matter what.
ฉันจะเป็นเพื่อนเธอ ไม่ว่ายังไงก็ตาม

- I will pick you up from the airport.
ฉันจะไปรับคุณจากสนามบิน

- Buy today and we'll pay the freight.
ซื้อวันนี้ เราจะจ่ายค่าขนส่งให้
(ซื้อวันนี้ ฟรี่ค่าขนส่ง)

- Hurry up; otherwise, you'll be late.
เร็ว ๆ; มิฉะนั้นคุณจะสาย

- I’m scared that I will fail my exam.
ฉันกลัวว่าฉันจะสอบตก

- I promise I will come to your party.
ฉันสัญญาว่า ฉันจะมางานปาร์ตี้ของคุณ

- Will you stop making so much noise?
เธอจะหยุดทำเสียงดังได้ไหม

- I’m tired. I’ll keep studying though.
ฉันเหนื่อยแต่ก็จะเรียนต่อ

- We will be house rich, but cash poor.
เราจะอยู่บ้านหรู แต่เงินสดเราไม่พอ

- Careful. Karma will catch up to you.
ระวังไว้นะ เคราะห์กรรมจะตามทัน

- Perhaps we will be asked our opinion.
บางทีจะมีผู้ถามความเห็นเรา

- I'll be ready in a couple of minutes.
ฉันจะพร้อมภายในสองสามนาที

- He will come when the time is right.
เขาก็จะมาเอง เมื่อถึงเวลา

- I’ll treat you to dinner and a movie.
ผมจะพาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็เลี้ยงหนัง

- I have no idea how much it will cost.
ฉันไม่รู้ว่า จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

- Don't eat so quickly or you'll choke.
อย่ากินอาหารเร็วมาก มิฉะนั้นคุณจะสำลัก

- I will go to the temple to make merit.
ฉันจะไปทำบุญที่วัด

- Will you do my laundry for me, please?
เธอจะซักผ้าให้ฉันได้ไหม

- If you watch it, you will get addicted.
ถ้าดูแล้ว คุณจะติดงอมแงม

- We'll fax you the report this afternoon.
เราจะส่งแฟกซ์ รายงานให้คุณในบ่ายวันนี้

- Don’t be frightened, I will protect you.
ไม่ต้องกลัว ผมจะปกป้องคุณเอง

- You'll love this movie, I guarantee it!
คุณจะชอบหนังเรื่องนี้มาก ๆ ฉันรับประกันได้!

- I’ll meet you at your house at 11 a.m.
ผมจะไปพบคุณที่บ้านของคุณ เวลา 5 โมงเช้า

- It will take them five hours to get there.
จะใช้เวลาห้าชั่วโมงในการเดินทางถึงที่นั่น

- I don’t know if I’ll be able to forgive you.
ฉันไม่รู้ว่าจะยกโทษให้คุณได้มั้ย

- You’ll never find someone like me again.
เธอไม่มีวันจะได้เจอคนอย่างฉันอีกแล้วหรอกนะ

- We will select him as the next president.
เราจะเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีท่านต่อไป

- How long will you be staying in Thailand?
คุณจะพักอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- I'll have the secretary type up the letter.
ฉันจะให้เลขานุการ พิมพ์จดหมายนี้

- He won't be able to drive if he's ill.
เขาจะไม่สามารถขับรถได้ถ้าเขาป่วย

- We will go to Thailand, which is in Asia.
เราจะไปที่ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในทวีปเอเชีย

- It will take some time to get over your ex.
มันจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง ที่จะตัดใจจากแฟนเก่า
(get over = ข้ามผ่าน)

- I will cross that bridge when I come to it.
อย่ากังวลกับปัญหาใด ๆ จนกว่าจะจำเป็นจริง ๆ
(สำนวน เมื่อถึงสะพานนั้น เราจึงข้ามมัน)

- Will you come with me tomorrow?
พรุ่งนี้ไปกับผมไหม(come with=ไป/มา ด้วยกัน)

- Altruism will bring you happiness.
การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น จะทำให้คุณมีความสุข

- Even if it rains today, I will still go out.
ถึงแม้ว่า วันนี้ฝนจะตก ฉันก็ยังจะออกไปข้างนอก

- Where there’s a will, there’s a way.
ที่ไหนมีความตั้งใจ ก็จะมีหนทาง
(ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่น)

- Will you do something? Leave me alone.
คุณจะทำอะไร? ขอให้ฉันอยู่ตามลำพังคนเดียวเถอะ

- You will pass a hospital on the way there.
คุณจะผ่านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างทางไปที่นั่น

- What are the chances that he will succeed?
เป็นไปได้แค่ไหน ที่เขาจะได้รับความสำเร็จ

- Take your coat, otherwise you will be cold.
เอาเสื้อกันหนาวของคุณไปใส่ด้วย ไม่งั้นจะหนาว

- Do you have the will power to quit smoking?
คุณมีความตั้งใจแน่วแน่ พอมั้ยที่จะเลิกสูบบุหรี่

- We will go to Bangkok, which is in Thailand.
เราจะไปกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในประเทศไทย

- I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผม พาคุณไปส่งที่สนามบิน

- Hurry up, and hop in the car or we'll be late.
เร็ว ๆ โดดขึ้นรถมา เราจะสายแล้ว

- I have doubts about what will happen to you.
ผมมีความสงสัย เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ

- Whatever happens, we will always be together.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะอยู่ด้วยกันเสมอ

- How much will it cost to have the TV repaired?
ค่าซ่อมทีวี ต้องใช้เงินเท่าไหร่

- I will do as I promised, it’ll take not too long.
ฉันจะทำตามฉันสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน

- I forgive you, but I’ll never forget what you did.
ฉันยกโทษให้คุณ แต่ฉันจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำ

- Linda is a sensible girl. She'll know what to do.
ลินดาเป็นหญิงสาวที่มีเหตุผล เธอจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร

- The family holiday will cost them a lot of money.
วันหยุดของครอบครัวจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

- If you cheat on the exam, you will fail the exam.
ถ้าคุณโกงข้อสอบ คุณจะสอบตก

- Take your raincoat too, otherwise you’ll get wet.
เอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะ ไม่งั้นคุณจะเปียกนะ

- I am not sure if they will permit us to park there.
ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะอนุญาตให้เราจอดที่นั่นได้ไหม

- This year I will be twenty-five; she is twenty-two.
ฉันปีนี้อายุยี่สิบห้าปี ส่วนเธออายุยี่สิบสอง

- No matter how angry I get, I will never hit my child.
ไม่ว่าฉันจะโกรธแค่ไหน ฉันก็จะไม่ตีลูก

- Sorry, I’ll be right back, I must go to the bathroom.
ฉันขอโทษนะ เดี๋ยวฉันกลับมา ฉันต้องไปห้องน้ำก่อน

- I will drop by your place on my way home from work.
ผมจะแวะไปหาคุณ ตอนกลับบ้าน

- No matter what happens, I’ll always be your friend.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะเป็นเพื่อนของเธอเสมอ

- Hi John. How long do you think the meeting will be?
หวัดดีจอห์น คุณคิดว่าการประชุมครั้งนี้ จะนานเท่าไร

- I am on my way. I'll be there in about five minutes.
ฉันกำลังไป ฉันจะถึงที่นั่นอีกประมาณห้านาที

- I will go with you wherever you go because I love you!
ฉันจะไปกับคุณทุกที่ที่คุณไปเพราะฉันรักคุณ!

- We will probably build another school with this money.
เราอาจจะสร้างโรงเรียนอีกแห่งด้วยเงินนี้

- If you do good things, good things will happen to you.
ถ้าคุณทำสิ่งดี ๆ สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับคุณ

- Regardless of what happens, I will still be your friend.
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะยังคงเป็นเพื่อนของเธอ

- You’ve come this far. You might as well get in the water.
ไหน ๆ ก็ไหน ๆ มาแล้วก็น่าจะลงน้ำนะ

- I'll let you get back to work. Thanks for your time.
จะไม่รบกวนเวลาทำงานของคุณแล้ว ขอบคุณที่สละเวลาให้ฉัน

- You’ll never find someone who loves you as much as I do.
เธอจะไม่มีวันเจอใคร ที่รักเธอเท่าฉันอีกแล้ว

- He’ll be able to do it no problem. He’s very quick-witted.
เขาจะทำได้แน่นอน ไม่มีปัญหา เขาเป็นคนหัวไว
(ฉลาด / หัวแหลม)

- If you feel my pain, you will understand how I feel.
ถ้าคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดของฉัน คุณก็จะเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไร

- If you come back after midnight, you’ll need to ring the bell.
ถ้าคุณกลับมาหลังเที่ยงคืน คุณจำเป็นต้องกดกริ่ง

- I will be able to make a cake if I have all the ingredients.
ฉันจะสามารถทำเค้กได้ถ้าฉันมีส่วนผสมทั้งหมด

- When the kittens are three months old, we will give them away.
เมื่อลูกแมวอายุสามเดือนเราจะให้พวกเขาออกไป

- Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
ต่อให้คุณพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

- Please don't slam the door when you go out, you'll wake the baby.
กรุณาอย่าปิดประตูเสียงดัง เมื่อคุณออก จะทำให้เด็กตื่น

- You'll need to use a stiff brush to scrub the dirt off the stairway.
คุณจะต้องใช้แปรงแข็ง เพื่อขัดสิ่งสกปรกออกจากบันได

- Her excellent secretarial skills guarantee she'll find a job quickly.
ทักษะเลขานุการที่ยอดเยี่ยมของเธอรับประกันได้ว่า เธอจะหางานได้อย่างรวดเร็ว

- If you don't study your mathematics, you won't be able to do the exercises.
ถ้าคุณไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ คุณจะไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้

- Upon satisfactory inspection by us of your documents, we will issue you with a letter of confirmation.
หลังจากที่เราได้ตรวจเอกสารของคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะมีหนังสือแจ้งยืนยันกลับไปทางคุณ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment