โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 1, 2015

การใช้ regret


💘 การใช้ regret = Verb
💔 💔 - regret + Ving
(เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)
- I regret telling you the truth.
ฉันเสียใจที่บอกความจริงกับคุณ

- I regret leaving school so young.
ฉันเสียใจที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็ก

- I regret changing my job. I don't like my new one.
ฉันเสียใจที่เปลี่ยนงาน ฉันไม่ชอบงานใหม่

- She regrets leaving her last boyfriend. She still loves him.
เธอเสียใจที่ได้ทิ้งแฟนคนสุดท้ายของเธอ เธอยังรักเขา

- He regretted looking at his girlfriend's diary when he read that she was planning to break up with him.
เขาเสียใจขณะที่มองดูไดอารี่ของแฟนสาว เมื่ออ่านได้ว่าเธอกำลังวางแผนที่จะเลิกกับเขา


💔 💔 - regret + to
(เสียใจกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น)
- John regrets to inform you that he is joining the war.
จอห์นเสียใจที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเขากำลังเข้าร่วมรบในสงคราม

- We regret to tell you that your flight has been cancelled.
เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกแล้ว

- I regret to inform you that your contract will not be renewed.
ฉันเสียใจที่แจ้งให้คุณทราบว่า สัญญาของคุณจะไม่ได้รับการต่ออายุ

- We regret to inform you that you have not been selected for the position.
เราเสียใจ ที่แจ้งให้คุณทราบว่า คุณยังไม่ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่ง

- I regret to inform you that you have not been chosen for the position for which you applied.
ฉันเสียใจ ที่จะแจ้งให้ทราบว่า คุณยังไม่ได้รับเลือกสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัคร

- I regret to say that you have not passed your exam and that you must now leave the university.
ฉันเสียใจที่ต้องแจ้งว่าคุณยังไม่ผ่านการสอบ และตอนนี้คุณต้องออกจากมหาวิทยาลัย


♥ เสียดาย /เสียใจ
- I don't regret.
ฉันไม่รู้สึกเสียดาย

- Do you regret what you did?
คุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปหรือเปล่า

ฉันไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมา
- I don't regret the time that has passed.
- I don't regret what happened in the past.

- I’ve never ever regretted that I loved you.
ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ

- What’s the biggest regret of your life?
สิ่งที่คิดว่า(เสียดาย / เสียใจ / เป็นข้อผิดพลาดที่สุด)ในชีวิตของคุณคืออะไร
♥ ฉันเสียใจที่แจ้งให้คุณทราบว่า สัญญาของคุณจะไม่ได้รับการต่ออายุ
(say/tell/inform ใช้แทนกันได้)
- I regret to say you that your contract will not be renewed.
- I regret to tell you that your contract will not be renewed.
- I regret to inform you that your contract will not be renewed.
การใช้ regret แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk : Verb patterns: different meanings
การใช้ regret สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : regret
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : regret

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : regret
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : regret
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : regret
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : regret
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : regret
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : regret
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : regret
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : regret
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : regret
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : regret
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : regret
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : regret
15. American heritage : www.ahdictionary.com : regret
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : regret
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : regret
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : regret
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : regret
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : regret
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : regret
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : regret
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : regret
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : regret
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : regret
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : regret
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : regret
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : regret
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : regret
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : regret
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : regret

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : regret
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : regret
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : regret

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยคการใช้ regret
- She doesn't regret her actions.
เธอไม่เสียใจ ในสิ่งที่เธอกระทำ

- I regret that I missed the concert.
ฉันเสียใจที่พลาดคอนเสิร์ต

- I loved you without any regret.
ฉันรักคุณ โดยไม่เสียใจสักนิด

- I have never regretted loving you.
ผมไม่เคยเสียใจที่รักคุณ

- There's also no use in regrets.
ถึงจะเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร

- I'll make them regret it for life.
ฉันจะทำให้พวกมันเสียใจจนวันตาย

- I regret having to meet like this.
ฉันเสียใจที่ต้องมาเจอกันแบบนี้

- I don't care if you regret it later.
ฉันไม่แคร์นะถ้าเธอจะเสียใจทีหลัง

- But you'll still have regrets, right?
แต่ก็เสียดายล่ะสิ

- I do not want to regret when I die.
ฉันไม่ต้องการเสียใจเวลาที่ฉันตาย

- I don't regret what I did, you know?
ฉันไม่เสียใจในสิ่งที่ทำ รู้ใช่ไหม

- You might regret it in the morning.
คุณต้องเสียใจกับมันแน่ ในตอนรุ่งเช้า

- I would regret it more if I didn't.
ผมคงเสียใจมากกว่านี้ ถ้าผมไม่ทำแบบนั้น

- It's too late to have regrets now.
มันสายไปแล้วที่นายจะมาเสียใจเอาตอนนี้

- You might even regret that you asked.
คุณอาจจะเสียใจที่ถามนะ

- Able to ensure that no regret, is it?
คุณสาบานได้มั้ยว่าจะไม่เสียใจกับเรื่องนี้

- I'm afraid I will regret in the future.
ฉันกลัวจะเสียใจภายหลัง

- Even if I die, I don't have any regret.
แม้ว่าฉันจะตายฉันก็ไม่เสียใจ

- Don't regret after making your choice.'
ถ้าเลือกแล้วก็อย่ามัวเสียใจ

- Don’t do anything you might regret.
อย่าทำอะไรที่คุณอาจเสียใจ

- I regret that I will be unable to attend.
ฉันเสียใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

- I figured he regretted even having me.
ฉันคิดว่าเขาเสียใจด้วยซ้ำที่มีฉัน

- Don't say anything you're gonna regret.
ไม่ต้องพูดอะไรที่จะทำให้คุณเสียใจ

- I deeply regret my actions of that night.
ฉันเสียใจมากๆกับเรื่องคืนนั้น

- I'll make them regret what they did.
ผมจะทำให้พวกมันเสียใจต่อสิ่งที่กระทำลงไป

- She was speaking in a regretful tone.
เธอกำลังพูดด้วยความเสียใจ (เสียงสั่นเครือ)

- I’ve never ever regretted that I loved you.
ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ

- I deeply regret my actions yesterday.
ฉันรู้สึกเสียใจจริง ๆในสิ่งที่ฉันทำลงไปเมื่อวานนี้

- Why? Do you regret quitting the company?
ทำไม เธอเสียใจที่ลาออกจากบริษัทหรือ

- You won't regret it if you watch it. Let's go.
คุณจะไม่เสียใจแน่ถ้าได้เห็น ไปกันถอะ

- Are you regretting breaking up with Weaver?
เธอกำลังเสียใจที่เลืกกับวีฟเวอร์เหรอ

- I don't want to regret losing you again.
แต่ผมไม่อยากจะเสียใจ ที่ต้องสูญเสียคุณไปอีกครั้ง

- If you try your best, you won't regret it.
ถ้าพวกเธอพยายามทำให้ดีที่สุด พวกเธอจะไม่เสียใจ

- You don't know how much I regret hurting you.
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันเสียใจแค่ไหนที่ทำร้ายเธอ

- Regretfully, we have had to turn down your offer.
น่าเสียดาย ที่เราต้องปฏิเสธข้อเสนอของคุณ

- Not a minute goes by that I don't regret writing it.
ไม่มีวินาทีไหนที่แม่ไม่รู้สึกผิดเลย

- If you don't take your class photo, you"ll regret it.
ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปหมู่ พวกเธอจะเสียใจ

- I did not mean to hurt you and now I regret it.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอ และตอนนี้ฉันก็รู้สึกแย่มาก ๆ

- I regret that I didn't save any money last summer.
ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ประหยัดเงินในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

- He was beginning to regret that he’d come along.
เขาเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตามมา / ผลลัพธ์ที่ตามมา

- You're going to regret dumping me, you understand?
คุณจะต้องเสียใจที่ทิ้งฉันไป เข้าใจมั้ย

- He always regretted the misdeeds of his adolescence.
เขาเสียใจกับการกระทำผิดในช่วงวัยรุ่นของเขา

- We regret any inconvenience caused to our customers.
เรารู้สึกเสียใจกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา

- I regret to inform you that I'm handing in my resignation.
ผมเสียใจที่ต้องบอกว่าผมขอลาออก

- The moment I said those words to you, I regretted it right away.
เวลาที่ฉันพูดคำพวกนั้นกับเธอ ฉันเสียใจจริง ๆ

- I know he said things he regrets, even though he'll never admit it.
แม่รู้ว่าพ่อเสียใจกับสิ่งที่เขาพูด แม้ว่าเขาจะไม่ได้ยอมรับมัน

- I feel like if I don't try, I'm going to regret it for the rest of my life.
ฉันรู้สึกว่าถ้าไม่พยายาม ฉันจะเสียใจไปตลอดชีวิตน่ะ

- Regrettably, his grades are not good enough to pass the course.
น่าเสียดายที่คะแนนของเขาไม่ดีพอที่จะผ่านหลักสูตร

- What’s the biggest regret of your life?
สิ่งที่คิดว่า(เสียดาย/ เสียใจ/ เป็นข้อผิดพลาดที่สุด)ในชีวิตของคุณคืออะไร

- We regret to inform you that you have not been selected for the position.
เราเสียใจ ที่แจ้งให้คุณทราบว่า คุณยังไม่ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่ง

- He shut his eyes immediately, probably regretting the words he had just uttered.
เขาปิดตาทันที คงเสียใจที่คำพูดที่เขาเพิ่งพูด

- I regret to inform you that you have not been chosen for the position for which you applied.
ฉันเสียใจ ที่จะแจ้งให้ทราบว่า คุณยังไม่ได้รับเลือกสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัคร

- He regretted looking at his girlfriend's diary when he read that she was planning to break up with him.
เขาเสียใจขณะที่มองดูไดอารี่ของแฟนสาว เมื่ออ่านได้ว่าเธอกำลังวางแผนที่จะเลิกกับเขา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment