โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, November 5, 2015

การใช้ ask


ASK
ความหมาย
คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน
ถามask, question, query, demand, interrogate
ขอask, ask for, seek, request for, apply, beg
ขอร้องrequest, ask, appeal, petition, plead, intercede
ชวนask, dispose, commend
วานask, solicit, request
ไถ่ถามask, inquire, question, interrogate
เชื้อเชิญinvite, ask
ปุจฉาquestion, ask, inquire, interrogate
สอบปากคำinterrogate, inquire, question, scrutinize, explore, ask
อาราธนาinvite, request, entreat, ask, beg
ไถ่ransom, redeem, interrogate, question, ask, inquire
ซักไซ้ไล่เลียงask, question closely, interrogate, inquire, investigate, enquire
ร่ำร้องbeseech repeatedly, make request, request, beg, ask
สืบถามask, inquire, enquire
เชิญชวนinvite, persuade, induce, ask
เรียนถามask, inquire, questionask = ถาม / คำถาม
- He asked me a question.
เขาถามฉัน หนึ่งคำถาม

- He asked about Welsh history.
เขาถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวลส์

- He asked me how I knew about it.
เขาถามฉันว่าฉันรู้เรื่องนี้อย่างไร

- He asked me about Welsh history.
เขาถามฉันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวลส์

- I asked her, but she wouldn't tell me.
ผมถามเธอ แต่เธอไม่ยอมบอกผม

- I asked when the train would leave.
ฉันถามแล้ว รถไฟออกเดินทางตอนไหน

- What time does the train leave? I asked.
รถไฟออกกี่โมง? ฉันถาม

- I asked him his name, but he didn’t answer.
ฉันถามชื่อเขา แต่เขาไม่ตอบ

- The police wanted to ask us a few questions.
ตำรวจอยากจะถามเราสัก 2-3 คำถาม

- He asked a question about Welsh history.
เขาถามฉัน หนึ่งคำถาม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวลส์

- We had to ask our guide to interpret for us.
เราต้องถามไกด์นำเที่ยวของเรา เพื่ออธิบายให้เราเข้าใจ

- I just wanted to ask you if you're free this afternoon.
ฉันแค่อยากถามคุณว่า คุณบ่ายนี้ว่างหรือเปล่า

- I asked the guard the time of the train's departure.
ฉันถามเจ้าหน้าที่แล้ว เรื่องเวลาออกเดินทางของรถไฟ

- He ought to ask himself why nobody ever invites him.
เขาควรจะถามตัวเองว่าทำไมไม่มีใครเชิญชวนเขา

- She needs to ask herself why nobody seems to like her.
เธอต้องการถามตัวเองว่าทำไมไม่มีใครชอบเธอ

- First I'd like to ask you a few questions about your childhood.
อันดับแรกฉันต้องการถามคำถาม สองสามข้อเกี่ยวกับวัยเด็กของคุณ

- I've no idea what time the train leaves. Ask the guard whether he knows.
ฉันไม่รู้ว่าเวลาที่รถไฟออก ถามเจ้าหน้าที่สิ เขารู้


ask = ขอ../ ขอร้อง.../ ร้องขอ...
- He hesitated to ask for money.
เขาลังเลที่จะขอเงิน

- I asked to see my accountant.
ฉันร้องขอเพื่อดูบัญชีของฉัน

- I asked him to call the manager.
ฉันขอให้เขาโทรหาผู้จัดการ

- Nothing is ever too much to ask for.
ไม่มีอะไรมากเกินไปที่จะขอ

- You have to ask permission to leave.
คุณต้องขออนุญาต เพื่อออกข้างนอก

- He asked to see the officer involved.
เขาพบจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

- You should have asked my permission first.
คุณควรจะขออนุญาตก่อน

- I'd like to ask your advice on a financial matter.
ฉันต้องการขอคำแนะนำของคุณ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

- I'd like to ask your opinion on a financial matter.
ฉันต้องการขอความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

- If you need any help, please don't hesitate to ask.
หากคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดอย่าลังเลที่จะร้องขอ

- You should ask your accountant for some financial advice.
คุณควรขอคำแนะนำนักบัญชีของคุณ สำหรับคำแนะนำทางการเงินบางอย่าง

- The solicitor asked that her client be allowed to make a phone call.
ทนายความขอร้องให้ลูกความของเธอ ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้

- We ask that any faulty goods be returned in their original packaging.
เราขอให้มีการส่งคืนสินค้าที่ผิดพลาด กลับมาในบรรจุภัณฑ์เดิม (คำเป็นทางการ)


ask = (ความคาดหวัง)
- All I want is five minutes’ peace and quiet: is that asking too much?
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ ความเงียบสงบสักห้านาที: มากเกินไปมั้ย (ฉันคาดหวังเกินไปมั้ย)

- It’s a nice house, but they’re asking over half a million pounds.
เป็นบ้านที่ดี แต่พวกเขาจะขอขายในราคามากกว่าครึ่งล้านปอนด์ (พวกเขาหวังที่จะขายในราคา มากกว่าครึ่งล้านปอนด์)


ask = ขอเชิญ/ เชิญชวน
- They asked me to stay the night.
พวกเขาเชิญให้ฉันพักค้างคืน

- I've asked David to the party.
ฉันได้เชิญ David มางานเลี้ยง (UK)

- I've asked David to come to the party.
ฉันได้เชิญ David มาร่วมงานเลี้ยง (US)

- We should ask them for a meal sometime.
เราน่าจะเชิญพวกเขา ทานอาหารสักมื้อ

- How many people have you asked to the party?
มีกี่คนที่ คุณชิญไปงานเลี้ยง / คุณเชิญแขกมางานเลี้ยงกี่คน

- We waited for half an hour before he asked us in.
เรารอประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะเชิญพวกเราเข้าข้างใน

- In fact they've asked us to stay for the whole weekend.
จริง ๆแล้ว พวกเขาเชิญให้เราไปพักตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

- A: Are you going to Muriel's party? B:No, I haven't been asked.
A: คุณกำลังจะไปปาร์ตี้ของมิวเรียลหรือ B:ไม่, ฉันไม่รับเชิญการใช้ ask แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ ask สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : ask
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : ask

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : ask
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : ask
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : ask
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : ask
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : ask
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : ask
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : ask
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : ask
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : ask
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : ask
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : ask
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : ask
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : ask
15. American heritage : www.ahdictionary.com : ask
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : ask
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : ask
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : ask
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : ask
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : ask
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : ask
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : ask
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : ask
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : ask
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : ask
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : ask
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : ask
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : ask
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : ask
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : ask
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : ask

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : ask
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : ask
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : ask
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : ask
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : ask
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : ask

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ ask

- Why do you ask?
ถามทำไมเหรอ

- Can I ask you something?
ฉันขอถามคุณอะไรหน่อยได้ไหม

- Asking for contact details.
สอบถามข้อมูลการติดต่อ

- He asked me to sing a song.
เขาขอให้ฉันร้องเพลงให้ฟัง

- Feel free to ask questions.
เชิญสอบถาม

- Don’t hesitate to ask question.
อย่าลังเลที่จะถามคำถาม

- He hesitated to ask for money.
เขาลังเลที่จะขอเงิน

- Linda asked him, ‘Are you sure?’
ลินดาถามเขาว่า “เธอแน่ใจหรือ”

- We should ask him what he thinks.
เราน่าจะถามความคิดเห็นของเขานะ

- He always has to ask his wife first.
เขาต้องถามภรรยาก่อนเสมอ

- The book you asked for is in my car.
หนังสือที่คุณถามถึงนั้น อยู่ในรถของผม

- Have you asked anyone elsewhere he is?
เธอได้ถามใครบ้างรึเปล่า ว่าเขาอยู่ไหน

- I asked him not to contact me anymore.
ฉันขอร้องเขาไม่ให้ติดต่อฉันแล้ว

- ‘Do you like Bangkok,’ I ask the driver.
“ชอบกรุงเทพฯไหม?” ผมถามคนขับแท็กซี่

- The nurse asked John whether he was ready.
'คุณพร้อมหรือยัง?' พยาบาลถามจอห์น

- Why don’t you go to school,’ I asked her.
"ทำไมหนูไม่ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ” ฉันถามเธอ

- Why do you suddenly ask me this question?
ทำไมจู่ๆ ถึงได้มาถามผมเรื่องนี้ล่ะ

- ‘John, is gas station far away?’ Linda asked again.
“จอห์น ปั๊มน้ำมันอยู่ไกลไหม ” ลินดาถามขึ้นอีกครั้ง

- If you have any questions, don’t hesitate to ask me.
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ อย่าลังเลที่จะถามผม

- We asked John to let us use his house for our party.
เราขอร้องจอห์น ให้เราใช้บ้านของเขาเพื่องานปาร์ตี้ของพวกเรา

- Just ask her out to dinner, and then she'll know that you like her.
เพียงแค่ขอให้เธอออกไปทานข้าวเย็นและจากนั้นเธอก็จะรู้ว่าคุณชอบเธอ

- When they were together alone, John's friend asked him, ‘Do you like Linda?’
เมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังเพื่อนของจอห์นถามเขาว่า “นายชอบลินดาไหม”

- ‘Where’s the car?’ he turns to ask before I can open my mouth to say anything.
“รถอยู่ไหน” เขาหันมาถาม ก่อนฉันจะทันเอ่ยปากพูดเสียอีก

- ‘Then what can we do?’ She raised her face and looked into my eyes to ask my opinion.
“แล้วเราจะทำยังไงดีคะ” เธอเงยหน้าขึ้นสบตาผมอย่างขอความเห็น"


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
ask for ตัวอย่างประโยค
can i ask แปลว่า
let me ask แปลว่า
ask อ่านว่า
ask คือ
ask me แปลว่า
asked
just ask แปลว่าNo comments:

Post a Comment