โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 15, 2020

การใช้ completely เป็น Adverb_ly

ความหมายของ completely (adv) ใช้เน้น / ใช้สื่อความหมาว่า ทำอะไรเสร็จสมบูรณ์ทุกส่วนก็เสร็จ
Lebanese economist : Beirut is " completely destroyed"
นักเศรษฐศาสตร์เลบานอน (บอกว่า) : กรุงเบรุตถูกทำลาย "พังพินาศ"
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
- destroyed (adj) = ยับเยิน, พังพินาศ
- shattered (adj) = แตกเป็นเสี่ยงๆ


We were completely and utterly broke.
เราเลิกรากันไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

She's completely mad.
เธอเป็นบ้าไปแล้ว

I agree with you completely.
ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง

I’m not completely sure.
ฉันไม่แน่ใจทั้งหมด

I got this job completely by chance.
ฉันได้งานนี้โดยบังเอิญสุด ๆ

I agree completely with what you say.
ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณพูด

I've completely forgotten her name.
ฉันลืมชื่อเธอไปแล้ว

The technique is completely new.
เทคนิคใหม่ทั้งหมดหมด

He should recover completely in time.
เขาควรจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ทันเวลา

The waiter completely ignored my request.
พนักงานเสิร์ฟไม่สนใจคำขอของฉันโดยเลยสักนิด

This practice is completely unacceptable.
การปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง

a completely new range of low-cost computers
คอมพิวเตอร์ราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

He'd completely changed - I didn't recognize him.
เขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง - ฉันจำเขาไม่ได้

Some of the things she does are completely mad.
บางสิ่งที่เธอทำมันบ้าไปหมด

She stood completely still, not making a sound.
เธอยืนนิ่งสนิทไม่ส่งเสียง

What he did was completely wrong and inexcusable.
สิ่งที่เขาทำนั้นผิดและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง

I completely forgot that it’s his birthday today.
ฉันลืมไปเสียสนิทว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา

The building was completely destroyed by the explosion.
อาคารพังยับเยินจากแรงระเบิด

He had never completely recovered from his illness.
เขาไม่เคยหายจากอาการป่วยเลย

Slowly add the flour, stirring until completely blended.
ค่อยๆใส่แป้งลงไป, คนให้เข้ากันทั้งหมด

Remove the cake from the tin and leave to cool completely.
นำเค้กออกจากพิมพ์แล้วทิ้งไว้ให้เย็นสนิท

Portuguese is pronounced completely differently from Spanish.
ภาษาโปรตุเกสออกเสียงแตกต่างจากภาษาสเปนอย่างสิ้นเชิง

if something is done completely, every part of it is done
ถ้าทำอะไรเสร็จสมบูรณ์ทุกส่วนก็เสร็จ

It was completely different from how I had imagined it.
มันแตกต่างจากที่ฉันจินตนาการไว้อย่างสิ้นเชิง

The accident seemed to have completely destroyed his confidence.
อุบัติเหตุดูเหมือนจะทำลายความมั่นใจของเขาอย่างสิ้นเชิง

I was aware of what was going on, but didn't completely understand it.
ฉันตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่เข้าใจทั้งหมด

The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape.
การเติบโตของอาคารในปี 1960 ในเมืองซูริค ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ชนบทไปอย่างสิ้นเชิง

Allow one day for the silicone to dry completely.
รอหนึ่งวันเพื่อให้ซิลิโคนแห้งสนิท

Two of the frescoes are completely lost, though their subjects are known.
จิตรกรรมฝาผนังสองชิ้นหายไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีคนรู้จักก็ตาม


♥ รวมประโยคการใช้ completely

บทความที่เกี่ยวข้อง การใช้ Modal Verb - should
ตำแหน่งการวาง Adjective
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Advrb)
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of time
Adverb again
Adverb of frequencyการใช้ completely แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ completely สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : completely
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : completely

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : completely
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : completely
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : completely
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : completely
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : completely
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : completely
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : completely
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : completely
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : completely
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : completely
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : completely
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : completely
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : completely
15. American heritage : www.ahdictionary.com : completely
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : completely
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : completely
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : completely
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : completely
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : completely
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : completely
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : completely
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : completely
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : completely
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : completely
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : completely
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : completely
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : completely
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : completely
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : completely
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : completely

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment