โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

shortage หมายถึง ความขาดแคลน

- An emergency medicine doctor, who worked in two New York-area hospitals and died of COVID-19, had told a friend he believed he contracted the virus while being forced to reuse the same N95 mask for four 12-hour shifts in a row because of a shortage
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ทำงานในโรงพยาบาลสองแห่งในนิวยอร์กและเสียชีวิตจาก COVID-19 บอกกับเพื่อนว่าเขาเชื่อว่าเขาติดเชื้อไวรัสในขณะที่ถูกบังคับให้นำหน้ากาก N95 เอันเดียวกันมาใช้ใหม่เพื่อเปลี่ยนเวรสี่รอบ 12 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากการขาดแคลน
คำศัพท์
- contracted = ติดเชื้อ
- forced = บังคับ
- in a row = ต่อเนื่อง
- shift = ผลัด, เวร, กะ
- reuse = นำกลับมาใช้ใหม่
เครดิตข่าว : สำนักข่าวรอยเตอร์shortage (n.)
ความไม่เพียงพอ insatiability, scarceness, scarcity, shortage, shortfall, lack
จำนวนที่ขาด shortage, shortfall, deficit
ความขาดแคลน shortcoming, penury, dearth, famine, privation, shortage

ตัวอย่างประโยค การใช้ shortage จากดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
- There is no shortage of funds.
ไม่มีปัญหาการขาดแคลนเงินทุน

- There is a serious shortage of food in some areas.
มีการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในบางพื้นที่

- There's a shortage of food and shelter in the refugee camps.
มีปัญหาการขาดแคลนอาหารและที่พักพิงในค่ายผู้ลี้ภัย

- The long hot summer has led to serious water shortages.
ฤดูร้อนที่ยาวนานทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

- The United States is facing a growing shortage of information technology workers.
สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นเมนู:ศัพท์ข่าว

การใช้ shortage แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ shortage สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : shortage
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : shortage

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : shortage
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : shortage
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : shortage
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : shortage
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : shortage
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : shortage
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : shortage
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : shortage
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : shortage
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : shortage
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : shortage
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : shortage
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : shortage
15. American heritage : www.ahdictionary.com : shortage
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : shortage
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : shortage
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : shortage
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : shortage
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : shortage
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : shortage
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : shortage
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : shortage
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : shortage
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : shortage
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : shortage
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : shortage
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : shortage
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : shortage
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : shortage
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : shortage

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : shortage
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : shortage
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : shortage
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : shortage
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : shortage
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : shortage

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

การใช้ shortage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น