โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 18, 2015

adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly

afterward = ภายหลัง
(afterward และ afterwards ใช้ได้เหมือนกัน)
- I didn’t see her again until a few days afterwards.
ฉันไม่ได้เห็นเธออีกจนกระทั่งสองสามวันหลังจากนั้น

- Let’s go and see a film and afterwards we could go for a meal.
ไปดูหนังเถอะ แล้วหลังจากนั้นเราอาจไปทานอาหารกัน
already = พร้อมแล้ว / เรียบร้อยแล้ว
- The gang leader had already left the city.
หัวหน้าแก๊งได้ออกจากเมืองแล้ว

- Put your wallet away. I’ve already paid for everything.
เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้เถอะ ฉันได้จ่ายเงินแล้วทุกอย่าง

- He’s only 24, but he’s already achieved worldwide fame.
เขาอายุเพียง 24 ปี แต่เขาประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว
almost = เกือบจะ / แทบจะ
- Supper’s almost ready.
อาหารเย็นเกือบพร้อมแล้ว

- It was almost midnight.
เวลาเกือบเที่ยงคืน

- He’s almost as old as I am.
เขาอายุเกือบเท่าฉันแล้ว

- Have you almost finished?
คุณเกือบเสร็จแล้วหรือยัง

- I almost lost my mind when you left me.
ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

- Almost nothing was done to improve the situation.
เกือบจะไม่มีอะไรทำเพื่อปรับปรุงสถานการณ์
back = กลับ
- She leant back in her chair.
เธอเอนหลังที่เก้าอี้ของเธอ

- He asked us to move back a few yards.
เขาขอให้พวกเราย้ายถอยหลังไป 2 -3 หลา

- Don’t look back, but there’s a man following us.
อย่ามองไปด้านหลัง มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังติดตามเรา

- We ought to try and get back before it gets dark.
เราควรจะพยายามย้อนกลับไปก่อนที่จะมืด

- It’s possible to travel there and back in a day.
เป็นไปได้ที่จะเดินทางไปที่นั่นและกลับมาภายในหนึ่งวัน

- I’m going to sit back and read the paper for a while.
ฉันจะนั่งเอนหลัง อ่านหนังสือพิมพ์สักพักหนึ่ง
better = ดีกว่า
(ส่วนมากใช้ แบบ adj. มากกว่า adv.)
- Two heads learn better than one.
สองหัวเรียนรู้ได้ดีกว่าหนึ่งหัว (สำนวน)

- John could do better if he tried.
จอห์นทำได้ดีกว่า ถ้าเขาพยายาม

- sound travels better in water than in air.
เสียงเดินทางได้ดีในน้ำ มากกว่าในอากาศ

- A tennis coach shares tennis tips and instruction videos on how to play better tennis.
โค้ชเทนนิสแบ่งปันเคล็ดลับเทนนิส และวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับวิธีเล่นเทนนิสให้ดีขึ้น
best = ดีที่สุด
(ส่วนมากใช้ แบบ adj. มากกว่า adv.)
- What do you like best about your course?
สิ่งที่คุณชอบมากที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรของคุณ
even = แม้
- Even the dog refused to eat it.
แม้แต่สุนัขก็ปฏิเสธที่จะกินมัน

- It always feels cold in this room, even in summer.
มักจะรู้สึกเย็นในห้องนี้ แม้ในช่วงฤดูร้อน

- Some computers can even talk to you.
คอมพิวเตอร์บางเครื่อง แม้แต่การพูดคุยกับคุณก็ทำได้
far = ห่างไกล
- Have you driven far?
คุณได้ขับรถไกลไหม

- Have you travelled far today?
วันนี้คุณเดินทางไกลไหม

- They could hear the sound of water not far away.
พวกเขาสามารถได้ยินเสียงของน้ำใหล ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

- She wants to move as far away from here as possible.
เธอต้องการย้ายไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
fast = รวดเร็ว
- How fast can you get the job done?
คุณสามารถทำงานได้เร็วแค่ไหน

- Kids grow up fast these days.
เด็ก ๆเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้

- Slow down – you’re driving too fast.
ช้าลงหน่อย - คุณกำลังขับรถเร็วเกินไป

- The survivors needed help fast.
ผู้รอดชีวิตจำเป็นต้องรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

- Johnny ran off as fast as his legs could carry him.
จอห์นนี่วิ่งหนีเร็วที่สุดเท่าที่ขาของเขาจะพาเขาไป
hard = แข็ง / รุนแรง / อย่างหนัก
- It was raining very hard.
ฝนตกหนักมาก

- You need to hit the ball hard.
คุณต้องตีลูกบอลแรง ๆ

- By now the cement had set hard.
ตอนนี้ปูนซีเมนต์เซ็ตตัวแข็งแล้ว
here = ที่นี่
- Shall we eat here?
เราจะกินอะไรที่นี่

- Come here for a minute.
มานี่สักครู่

- What are you doing here?
คุณมาทำอะไรที่นี่

- This switch here controls the lights.
สวิตช์ที่นี่ จะควบคุมไฟต่าง ๆ

- My friend here will show you the way.
เพื่อนของฉันที่นี่จะแสดงให้คุณเห็น
how = วิธีใด / อย่างไร
- How can I help you?
ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร

- How do you spell your name?
คุณสะกดชื่อของคุณได้อย่างไร

- He explained how the system worked.
เขาอธิบายว่าระบบทำงานอย่างไร

- I don’t know how to get to your house.
ฉันไม่รู้ว่าจะไปที่บ้านของคุณอย่างไร

- John showed me how to load the gun.
จอห์นแสดงให้ฉันดู วิธีการบรรจุกระสุนปืน

- We both used to work at the airport – that’s how we met.
เราทั้งสองคน เคยทำงานที่สนามบิน นั่นจึงเป็นวิธีที่เราพบกัน
late = ล่าช้า / สาย / ดึก
- He arrives late this morning, and is behaving out of character.
เขามาสายในเช้านี้ และกำลังมีพฤติกรรมที่ต่างจากนิสัยเดิม

- I arrived Shanghai late and tired so I will add more pictures tomorrow night on this page.
ฉันมาถึงเซี่ยงไฮ้ในตอนดึกและเพลีย ดังนั้นฉันจะเพิ่มรูปภาพของเพจหน้านี้ ในคืนวันพรุ่งนี้
long = ยาว / นาน
- Have you been waiting long?
คุณรอนานไหม

- This all happened long before you were born.
เรื่องนี้เกิดขึ้นนานก่อนที่คุณจะเกิด
low = ต่ำ
- The two planes seemed to be flying very low.
เครื่องบินทั้งสองลำดูเหมือนจะบินต่ำมาก

- I asked them to turn the volume down low.
ฉันขอร้องพวกเขา ให้ลดระดับเสียงลง

- She pressed on, bent low to protect her face.
เธอก้มหน้า โน้มตัวลงต่ำเพื่อป้องกันใบหน้าของเธอ

- He crouched low to the ground and held the sword firmly with both hands.
เขาก้มตัวลงกับพื้นและจับดาบด้วยมือทั้งสองข้าง
more = มากกว่า
- You’ll have to wait a few more minutes.
คุณจะต้องรอเพิ่มสองสามนาที

- There’s one more question that we need to consider.
มีคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อที่เราต้องพิจารณา

- Would you speak a little more slowly so I can understand what you’re saying?
คุณพูดช้า ๆหน่อยได้ไหม เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูด
near = ใกล้
(ส่วนมากใช้ แบบ adj. มากกว่า adv.)
- They live near London.
พวกเขาอาศัยอยู่ใกล้กรุงลอนดอน
never = ไม่เคย
- It is never too late to give up smoking.
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเลิกสูบบุหรี่

- I’ll never ever forgive him for leaving me.
ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเขา ที่่ทิ้งฉันไป

- I’m never going back there again, not as long as I live.
ฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีก ตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่

- She had never for one moment imagined that it could happen to her.
เธอไม่เคยคิดสักนิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
next = ต่อไป / ต่อจากนั้น
- What happens next?
จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

- He wondered what would happen next.
เขาสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

- Can you remember what happened next.
คุณจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป

- Next, put it in the oven for 20 minutes.
ต่อไป ใส่ในเตาอบเป็นเวลา 20 นาที
now = ตอนนี้
- Now, what shall we do next?
ตอนนี้เราจะทำอะไรต่อไป

- They now live in the city centre.
ตอนนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในใจกลางเมือง

- Please try to be more careful from now on.
ต่อจากนี้ พยายามระมัดระวังให้มากขึ้น

- We’d better leave now to get there on time.
เราควรออกไปตอนนี้ดีกว่า เพื่อไปถึงที่นั่นตรงเวลา

- There’s nothing I can do about this right now.
ตอนนี้ ฉันทำอะไรไม่ได้เลย
often = บ่อยครั้ง
- He often works at the weekend.
เธอมักทำงานในช่วงสุดสัปดาห์อยู่บ่อย ๆ

- How often do you see your parents?
ถ้าคุณสระผมบ่อยเกินไปอาจแห้งเกินไป

- It’s often difficult to translate poetry.
บ่อยครั้ง ที่่การแปล บทกวีเป็นเรื่องยาก

- If you wash your hair too often, it can get too dry.
คุณเห็นพ่อแม่ของคุณบ่อยแค่ไหน

- Very often children who behave badly at school have problems at home.
บ่อยครั้งที่เด็ก ๆ ที่ประพฤติไม่ดีในโรงเรียน ก็มีปัญหาที่บ้าน
rather = ค่อนข้าง
- I’m feeling rather tired.
ฉันรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยล้า

- She’s been treated rather badly.
เธอได้รับการปฏิบัติค่อนข้างไม่ดี

- He was limping rather badly.
เขาเดินขากระเผลก ค่อนข้างแย่

- I was rather surprised to see him with his ex-wife.
ฉันค่อนข้างแปลกใจที่ได้พบเขากับภรรยาเก่าของเขา

- The task proved to be rather more difficult than I had expected.
งานนี้ค่อนข้างยากกว่าที่ฉันคาดไว้

- It was a nice house, but rather too small for a family of four.
มันเป็นบ้านที่ดี แต่เล็กเกินไปสำหรับครอบครัวสี่คน

- Isn’t it rather late to start changing all the arrangements?
ไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มเปลี่ยนการเตรียมการทั้งหมดใช่มั้ย
slow = ช้า
- Hurry up! You’re driving too slow.
รีบขึ้น! คุณกำลังขับรถช้าเกินไป

- When he didn't get new toys, he always seemed to move slow and disappointedly.
เมื่อตอนเขาไม่ได้ของเล่นใหม่ ๆ เขามักจะเดินช้า ๆอย่างผิดหวัง
so = มาก / แล้ว / ดังนั้น
- I love her so much.
ฉันรักเธอมาก

- I love her so much.
ฉันรักคุณมาก

- It was so embarrassing!
มันน่าอายมาก!

- If you want to go home, just say so.
ถ้าคุณอยากกลับบ้าน (ดังนั้น)ก็แค่บอกมา

- Why are you being so horrible to me?
ทำไมคุณถึงตัวตัวแย่ๆกับฉัน

- Why didn’t you call? We were so worried.
ทำไมคุณไม่โทรมา พวกเรากังวลมาก

- I’ve never seen so many people here before!
ฉันไม่เคยเห็นคนมากมายมาก่อน!
soon = ในไม่ช้า
- It will be dark soon.
อีกไม่นานจะมืดแล้ว

Everyone will soon know the truth.
ทุกคนจะรู้ความจริง เร็ว ๆ นี้

- How soon can you finish the report?
คุณทำรายงานเสร็จ ได้เร็วแค่ไหน
still = ยังคง
- He still lives with his parents.
เขายังมีชีวิตอยู่กับพ่อแม่

- Do you still have John’s phone number?
คุณยังมีหมายเลขโทรศัพท์ของจอห์นอยู่มั้ย

- I still haven’t finished painting the new room.
ฉันยังคง ทาสีห้องใหม่ไม่เสร็จ
then = แล้วก็ /ตอนนั้น
- It was then that I realised she’d tricked me.
ตอนนั้นเองที่ฉันรู้ว่าเธอเคยหลอกฉัน

- That was in 1970. Since then the place has changed a lot.
นั่นคือในปีค. ศ. 1970 ตั้งแต่นั้นมาสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก

- I was paid £1,000, which was a lot of money back then in the 1950s.
ฉันได้รับเงิน 1,000 ปอนด์ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อย้อนยุคไปในตอนนั้น ช่วงทศวรรษที่ 1950
today = ในวันนี้
- How are you feeling today?
วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

- I couldn’t go shopping yesterday so I’ll have to go today.
เมื่อวานนี้ฉันไม่สามารถไปซื้อของได้ ดังนั้นฉันจะต้องไปวันนี้

- I wanted him to come with us today, but he couldn't.
ฉันต้องการให้เขามากับเราในวันนี้ แต่เขาไม่สามารถมาได้

- Students today seem to know very little about geography.
นักเรียน-นักศึกษาในปัจจุบันนี้ ดูเหมือนจะรู้เรื่องภูมิศาสตร์น้อยมาก
tomorrow = วันพรุ่งนี้
- Bye, see you tomorrow.
ลาก่อนเจอกันพรุ่งนี้

- We’re meeting tomorrow evening.
เรากำลังประชุมพรุ่งนี้เย็น

- Terry’s new job starts a week tomorrow.
งานใหม่ของเทอร์รี่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้

- Our class is going to London tomorrow.
ชั้นเรียนของเรากำลังจะไปลอนดอนในวันพรุ่งนี้
too = เกินไป
- Do you think the music’s too loud?
คุณคิดว่าเพลงดังเกินไปมั้ย

- You’ve put too much salt in the soup.
คุณใส่เกลือมากเกินไปในซุป

- There are too many cars on the road.
มีรถจำนวนมากเกินไปอยู่บนท้องถนน

- I was getting too old for romantic relationships.
ฉันแก่เกินไปสำหรับความสัมพันธ์ที่โรแมนติก
well = ดี
- Did you sleep well?
คุณหลับสบายดีไหม

- All the team played very well today.
ทุกทีมเล่นได้ดีในวันนี้

- Simon doesn’t work well under pressure.
ไซมอนทำงานได้ไม่ดีภายใต้ความกดดันwhere = ที่ไหน
- Where are you going?
คุณกำลังจะไปไหน

- I wonder where she lives.
ฉันสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหน

- I wonder where they will take us to.
ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะพาเราไปที่ไหน
yesterday = เมื่อวาน
- They arrived yesterday.
พวกเขามาถึง เมื่อวาน

- What did you do yesterday?
เมื่อวานคุณทำอะไรเครดิต :
www.thefreedictionary.com : A very long list of adverbs, not all of which end in -ly
www.bbc.co.uk : Position of adverbs
www.dictionary.cambridge.org : Adverbs and adverb phrases: position
www.oxforddictionaries.com : Positions of adverbsการใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ adverb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adverb
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adverb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adverb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adverb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adverb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adverb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adverb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adverb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adverb


ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : adverb
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : adverb
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : adverb

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment