โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ Gerund


Gerundคือ กริยาช่อง 1 + ing ทำหน้าที่เทียบเท่ากับ ‘คำนาม’
- ทำหน้าที่เป็นประธาน ของประโยค
- ทำหน้าที่เป็นกรรม ของประโยค
- ทำหน้าที่เป็นกรรม ของบุพบท
- ทำหน้าที่เป็นคำนาม ของคำแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive)
- ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ ขยายคำนาม (บางตำราเรียกว่า Present Participle )

และที่พิเศษคือการเน้นตรงที่การกระทำ ของกริยา ที่แปลงเป็นคำนาม
โดยการเติม ing ต่อท้ายคำกริยาเรียกว่า Gerund
- กริยาบางตัวขาด Gerund แล้วความหมายเพี้ยน ผิดไวยากรณ์
- กริยาบางตัวตามด้วย Gerund และ To nfinitive มีความหมายต่างกัน
- กริยาบางตัวตามด้วย Gerund และ To nfinitive มีความหมายเหมือนเดิม

ตัวอย่าง คำกริยาที่เติม ing
  bathing การอาบน้ำ
  cleaning การทำความสะอาด
  cycling การปั่นจักรยาน
  cooking การทำอาหาร
  eating การกิน
  lifting การยก, การยกน้ำหนัก
  loving ความรัก
  playing an instrument เล่นเครื่องดนตรี
  playing cards เล่นไพ่
  playing chess เล่นหมากรุก
  playing volleyball เล่นวอลเล่ย์บอล
  rollerskating การเล่นโรลเลอร์สเกต
  sharing การใช้งานร่วมกัน
  sitting การนั่ง
  smoking การสูบบุหรี่
  shouting การร้องตะโกน
  skateboarding การเล่นสเก็ตบอร์ด
  surfing การโต้คลื่น, การท่องอินเตอร์เน็ต
  swimming การว่ายน้ำ
  talking การพูด
  walking การเดิน
  washing การล้าง, การซัก
  illegal working การทำงานที่ผิดกฏหมายGerund ทำหน้าที่เป็นประธาน ของประโยค
- Eating is what I am good at.
การกินเป็นสิ่งที่ผมถนัด

- Swimming is what I am good at.
การว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ผมถนัด

- Walking is part of the daily routine.
การเดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

- Cooking dinner together sounds fun.
การทำอาหารเย็นด้วยกันฟังดูสนุก

- Smoking is bad for your health! Why smoke?
การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำไมต้องสูบด้วย

- Taking plenty of exercise can be both healthy and enjoyable.
การออกกำลังกายมาก ทำให้มีสุขภาพดีและก็สนุกสนาน

- Eating plenty of fresh fruit and vegetables will help you to stay healthy.
กินผลไม้สด และผักสดมาก จะช่วยให้คุณแข็งแรง

- Loving your job will be rewarding, satisfying, and it will give you a great attitude.
การรักงานของคุณจะเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจ และจะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดี

- Studying is usually associated with school and work, so it's not usually considered a hobby.
การศึกษามักเกี่ยวข้องกับโรงเรียน และที่ทำงานดังนั้นจึงมักไม่ถือว่าเป็นงานอดิเรก
Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม ของประโยค
- We go fishing from time to time.
เราไปตกปลาเป็นครั้งคราว

- You should avoid mentioning his divorce.
คุณควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงการหย่าของเขา

- Some people might think walking is exercise.
บางคนอาจคิดว่าการเดินคือการออกกำลังกาย

- They can keep walking without saying anything.
พวกเขาสามารถเดินโดยไม่พูดอะไร

- The ducks kept diving under the water to catch fish.
บรรดาเป็ดยังคงดำใต้น้ำ เพื่อจับปลา
Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม ของบุพบท
- Thank you for inviting me.
ขอบคุณที่ชวนฉัน

- Thank you for helping me move.
ขอบคุณที่ช่วยฉันย้าย

- Thank you for working so hard.
ขอบคุณที่ทำงานอย่างหนัก

- Thank you for heating up dinner.
ขอบคุณสำหรับการอุ่นอาหารเย็น

- Thank you for hurrying to get here.
ขอขอบคุณที่รีบมาที่นี่

- Thank you for stopping by to visit.
ขอบคุณที่แวะเยี่ยม

- Thank you for replying to my email.
ขอบคุณที่ตอบกลับอีเมลของฉัน

- He walked past without saying anything.
เขาเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรเลย

- She earns her living by selling insurance.
เธอหาเลี้ยงชีพด้วยการขายประกัน

- In my school, I have to do a lot of walking.
ในโรงเรียน ฉันต้องเดินเป็นอย่างมาก

- Thank you for mailing that package for me.
ขอขอบคุณสำหรับการส่งพัสดุให้ฉัน

- I abstain from eating meat during this holiday.
ฉันงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลนี้

- Thank you for providing me with the answers.
ขอบคุณที่ให้คำตอบแก่ฉัน

- We look forward to seeing you again.
แล้วพบกันใหม่ พวกเราจะรอค่ะ (Look forward to ตั้งตารอคอย)

- I hope to go to culinary school and learn about cooking.
ฉันหวังว่าจะไปโรงเรียนสอนทำอาหาร และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร

- He was accused of driving while under the influence of alcohol.
เขาถูกกล่าวหาว่า ขับรถขณะมึนเมา (อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์)

- If you want to improve your speaking and writing skills you should first master the skills of reading and listening .
ถ้าคุณต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน คุณควรเริมศึกษาทักษะในการอ่าน และฟังก่อน
Gerund ทำหน้าที่เป็นคำนาม ของคำแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive)
- His hearing is bad.
การได้ยินของเขาไม่ค่อยดี

- It's your wedding gift.
ของขวัญแต่งงานของคุณ

- Can't find my wedding ring.
ฉันหาแหวนแต่งงานไม่เจอ

- This is my wedding invitation.
นี่คือการ์ดแต่งงานของฉัน

- Today is the three-year anniversary of my coming to Thailand.
วันนี้เป็นวันครบรอบ 3 ปีของการมาประเทศไทยของฉัน

- When I heard your speaking, It makes me feel happy and fun.
เมื่อฉันได้ยินคำพูดของคุณ ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุข และสนุกสนาน
Gerund ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ ขยายคำนาม (บางตำราเรียกว่า Present Participle )
- I would like to compete in a cooking contest.
ฉันอยากจะแข่งขันในการประกวด การทำอาหาร


หรือเราอาจมอง เป็นกลุ่มก้อนก็ได้
- It's frightening walking home at night.
มันน่ากลัวเดินกลับบ้านตอนกลางคืน

- It's freaky walking through a dark park at night.
มีความรู้สึกแปลก ๆขณะเดินผ่านสวนสาธารณะที่มืดตอนกลางคืน

- Walking together to the school could take two minutes.
การเดินไปโรงเรียนกันอาจใช้เวลาห้านาที

- You can't start talking to someone walking away from you.
คุณไม่สามารถเริ่มต้นพูดคุยกับคนที่เดินออกไปจากคุณได้

- Children walking to school need to be accompanied by an adult.
เด็กที่เดินไปโรงเรียนจำเป็นต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่

- If it's helping the company in any way, I don't mind doing boring work.
ถ้ามันช่วย บริษัท ในทางใด ๆ ฉันไม่รังเกียจที่จะทำผลงานที่น่าเบื่อ

♥ รวมคำ กริยาที่ตามด้วย Gerund /คำนาม แต่ที่ห้ามตามด้วย – Infinitive with ‘to’ หรือ to-infinitive
คำใดที่เป็นกิจกรรม หรือ นามกิจกรรม ไม่สามารถ เติม ing ได้ เช่น
ประเภทกีฬา หรือเครื่องดนตรีต่าง ๆ ให้ใช้ คำต่อไปนี้เติมด้านหน้า
being, playing ฯล
(ข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ Enjoy)
- I enjoy swimming.
ฉันสนุกกับการว่ายน้ำ
(กิจกรรมที่เติม ing ได้)

- Ben loves playing the piano.
เบนรักการเล่นเปียโน

- Do you enjoy playing soccer?
ชอบเล่นฟุตบอลไหม
(กิจกรรมที่ต้อง ใช้ play + ing มาช่วย)


- admit + Ving = ยอมรับ การทำบางสิ่ง
- He admitted making a mistake.
เธอยอมรับว่าทำผิดพลาด

- He was ashamed to admit to his mistake.
เขารู้สึกอับอายที่จะยอมรับความผิดพลาดของเขา- avoid + Ving = หลีกเลี่ยง การทำบางสิ่ง
- We crossed the road to avoid him.
เราข้ามถนนเพื่อหลีกเลี่ยงเขา

- He’s been avoiding me all week.
เขาพยายามหลีกเลี่ยงฉันตลอดทั้งสัปดาห์

- I want to avoid being drawn into the argument.
ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้ง

- She pointedly avoided looking at him when she spoke.
เธอหลีกเลี่ยงที่จะมองเขาเมื่อเธอพูด- dislike + Ving = ไม่ชอบ การทำบางสิ่ง
- My father dislike shopping.
พ่อของฉันไม่ชอบการช้อปปิ้ง

- My parents dislike smoking.
พ่อแม่ของฉันไม่ชอบสูบบุหรี่

- I really dislike being interrupted.
ฉันไม่ชอบการถูกขัดจังหวะ

- I dislike all the foods containing peanuts.
ฉันไม่ชอบอาหารทั้งหมด ที่มีถั่วลิสง

- I dislike sitting on the plane for long periods of time.
ฉันไม่ชอบนั่งบนเครื่องบินเป็นระยะเวลานาน- enjoy + Ving = สนุก / เพลิดเพลิน การทำบางสิ่ง
(ข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ Enjoy)
- I enjoy shopping.
ฉันชอบการช้อปปิ้ง

- We enjoy shopping.
เราชอบการช้อปปิ้ง

- I enjoy jogging.
ฉันสนุกกับการวิ่งจ๊อกกิ้ง

- We both enjoy shopping.
เราทั้งสองคนชอบการชอปปิ้ง

- My friend enjoys shopping.
เพื่อนของฉันชอบการช้อปปิ้ง

- My friends enjoy shopping.
เพื่อน ๆ ของฉันชอบการช้อปปิ้ง

- I enjoy spending time with you.
ฉันสนุกมากเวลาที่อยู่กับคุณ

- I enjoy bicycling and jogging.
ฉันชอบขี่จักรยานและวิ่งออกกำลังกาย

- My father asked me to phone him. I enjoy talking with my father.
คุณพ่อขอให้ฉันโทรหา ฉันเพลิดเพลินกับการพูดคุยกับพ่อ

- My grandparents have retired and enjoy not working.
ปู่ย่า / ตายายของฉันเกษียณแล้ว พวกท่านเพลิดเพลินกับการไม่ต้องทำงาน


- feel like + Ving = รู้สึกอยาก / ชอบ การทำบางสิ่ง
- I don't feel like explaining.
ฉันรู้สึกไม่อยากอธิบาย / ขี้เกียจพูด

- I don't feel like going to bed.
ฉันรู้สึกไม่อยากไปนอน /ฉันยังไม่ง่วง

- I do not feel comfortable talking about it.
ฉันไม่รู้สึกสะดวกที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้

- Even though I don't feel like walking, I don't think I want to go in your car either.
แม้ว่าฉันจะไม่ชอบเดิน แต่ก็ไม่คิดจะนั่งรถไปกับคุณ.


- finish + Ving = เสร็จสิ้น การทำบางสิ่ง
- I finished reading.
ฉันอ่านเสร็จแล้ว

- He just finished building his house.
เขาเพิ่งจะสร้างบ้านเสร็จหมาด ๆ

- Why not finish what you were saying?
ทำไมไม่พูดให้จบล่ะ

- I've finished hanging up the laundry!
ฉันแขวนผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว!

- I finished typing the report just minutes before it was due.
ฉันพิมพ์รายงานย่อของการประชุม เพิ่งเสร็จก่อนวันครบกำหนด

- You haven't finished talking, right? Didn't you have something that you wanted to tell me?
เมื่อกี้เธอยังพูดไม่จบเลย เธอมีอะไรบางอย่างจะบอกฉันไม่ใช่หรอ
กริยาบางตัวตามด้วย Gerund และ To infinitive มีความหมายต่างกัน
การใช้ Need
- need + Ving = จำเป็นต้องได้รับการทำบางสิ่ง
- need + to + infinitive = จำเป็นต้องทำบางสิ่ง
- You need to move on.
คุณต้องตัดใจ แล้วเดินหน้าต่อไป

- We need to fix this problem.
เราต้องแก้ไขปัญหานี้

- This room needs cleaning.
ห้องนี้ต้องรับการทำความสะอาด

- We need to cancel today's meeting.
เราต้องยกเลิกการประชุมของวันนี้

- I need to complete this assignment.
ฉันต้องทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จ

- You will need to bring the documents sent to you by your university that shows you have been accepted.
คุณจำเป็นต้องนำเอกสารที่มหาวิทยาลัยของคุณส่งถึงคุณเพื่อแสดงว่าคุณได้รับการยอมรับแล้ว

- You will also need banking and tax records that show you have enough money to pay for your education.
นอกจากนี้คุณยังต้องมี(ได้รับ)เอกสารการเปิดบัญชีธนาคาร และใบเสียภาษี ที่จะนำมาแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเพื่อการศึกษาของคุณ


การใช้ Regret
- regret + Ving = เสียใจกับการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
- regret + to + infinitive = เสียใจที่ต้องทำบางสิ่ง

- I regret changing my job. I don't like my new one.
ฉันเสียใจที่เปลี่ยนงาน ฉันไม่ชอบงานใหม่

- We regret to tell you that your flight has been cancelled.
เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกแล้ว

- She regrets leaving her last boyfriend. She still loves him.
เธอเสียใจที่ได้ทิ้งแฟนคนสุดท้ายของเธอ เธอยังรักเขา

- I regret to say that you have not passed your exam and that you must now leave the university.
ฉันเสียใจที่ต้องแจ้งว่าคุณยังไม่ผ่านการสอบ และตอนนี้คุณต้องออกจากมหาวิทยาลัย


การใช้ Stop
- Stop + Ving = หยุด / เลิกเด็ดขาด
- Stop + to + infinitive = หยุดชั่วคราว เพื่ออย่างอื่น

- I stopped drinking.
ผมเลิกดื่มเหล้าแล้ว

- They stopped to get gas.
เขาหยุดรถเพื่อเติมน้ำมัน

- We need to stop looking back and start thinking about the future.
เราจำเป็นต้องหยุดมองย้อนกลับหลัง และเริ่มคิดถึงอนาคต

- Mary stopped eating at six.
แมรี่หยุดกินอาหารที่เวลาหกโมง
(Mary was eating, and at six o’clock, she stopped.)
แมรี่กำลังกินข้าว และเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นเธอก็หยุดกิน

- Mary stopped to eat at six.
แมรี่หยุดเพื่อกินอาหารที่เวลาหกโมง
(Mary was walking home, and at six o’clock she stopped walking and went into a café to eat.)
แมรี่กำลังเดินกลับบ้าน และเมื่อถึงเวลาหกโมงเธอก็หยุดการเดินทา และเดินเข้าไปในร้านกาแฟเพื่อที่จะกิน


การใช้ Try
- Try + Ving = พยายาม ลองทำ บางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
- Try + to + infinitive = พยายาม ทำบางสิ่งให้สำเร็จ เพียรทำอย่างเดิม
- Try eating less.
ลองกินน้อย ๆ

- Try changing your diet.
ลองเปลี่ยนอาหารของคุณ

- Try doing more exercise.
ลองออกกำลังกายมากขึ้น

- Try using a heavier bowling ball.
ลองใช้ลูกโบว์ลิ่งที่หนักกว่า

- He’s trying to memorize his speech.
เขาพยายามท่องจำคำปราศรัยของเขา

- We've been trying to have a baby for 2 years now.
เราพยายามที่จะมีลูกน้อยมา 2 ปีแล้ว

- If you want to lose weight, try doing more exercise.
ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักให้ลองออกกำลังกายมากขึ้น

- I tried to open the window but it was impossible.
ฉันพยายามจะเปิดหน้าต่าง แต่ก็สุดวิสัยที่จะทำได้

- I am trying to hit the pins, but I keep missing them.
ฉันพยายามจะตอกหมุด แต่ฉันตีพลาดอยู่เรื่อย ๆ


การใช้ Remember
- Remember + Ving = จำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้วได้
- Remember + to + infinitive = จำบางสิ่งที่จะต้องทำได้
- She can't remember seeing anything.
หล่อนจำอะไรไม่ได้ และไม่เห็นอะไรเลย

- I remember telling her about the bowling.
ฉันจำได้ว่าบอกเธอไปแล้ว เกี่ยวกับการเล่นโบว์ลิ่ง

- I remember hitting the car, but after that I don't know what happened.
ฉันจำได้ว่าชนรถคันนั้น แต่แล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

- I remember saying that, And it doesn't work. Think of something else.
ฉันก็เคยพูดแบบนี้ แต่มันไม่ได้ผล หาคำอื่นเถอะ

- I don't know who that is. He was there at the beginning. I remember meeting him.
ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เขาอยู่ที่นั่น ตอนที่มันเริ่มเกิดเรื่อง ฉันจำได้ว่า เคยเจอเขา

- First, I remember being with my mom. He would say, Life doesn't always turn out the way you plan.
สิ่งแรกที่ฉันจำได้ เป็นตอนที่อยู่กับแม่ แม่พูดกับฉันว่า ชีวิตมักจะไม่เป็นไป อย่างที่เราวางแผนเอาไว้หรอก


- I remember to go to the beach with my family.
ฉันจำได้ว่า จะไปเที่ยวชายหาดกับครอบครัว

- I remembered to turn off the lights when I left the room.
ฉันจำได้ว่าต้องปิดไฟแล้วแน่ ๆ เมื่อออกจากห้อง / ฉันไม่ได้ลืมปิดไฟก่อนที่ฉันจะออกจากห้อง

- When you are answering questions that relate to the future, remember to use the future tense.
เมื่อคุณตอบคำถามเกี่ยวกับ อนาคต จำไว้ว่าใช้ "future tense"

- Make sure you remember to punch the clock before you go home tonight.
ให้แน่ใจว่า คุณอย่าลืมตอกบัตรเวลา ก่อนที่คุณจะกลับบ้านในคืนนี้ (punch the clock = ตอกบัตรเวลา เข้างาน / ออกงาน)

หมายเหตุ
Remember + to + infinitive
บางครั้งก็จะมีในความหมายว่า "จำไว้ว่า... / จำไว้นะ... /อย่าลืม..."
ซึ่งแปลได้ น่าฟังกว่า
สังเกตุว่า มักจะใช้ "Remember to" ขึ้นต้นประโยค

ตัวอย่าง
- A: Can I test drive the car? B: Of course. Remember to drive on the left.
A: ฉันขอลองขับดูก่อนได้ไหม B: แน่นอน อย่าลืมขับฝั่งซ้ำยของถนนนะครับ

- Remember to drive on the left.
อย่าลืมขับฝั่งซ้ำยของถนน

- Remember to drive in the left lane.
อย่าลืมขับรถเลนซ้ำยมือ

- He had at least three million in saving.
เขามีเงินเก็บออมอย่างน้อย ๆ ก็ 3 ล้าน

- Remember to bring your passport with you.
จำไว้ว่า คุณต้องนำพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย

- Remember to bring Your Homework to School.
อย่าลืมเอาการบ้านไปโรงเรียนด้วย

- Remember to take your P.E. clothes to school.
อย่าลืม นำชุดพละศึกษาของคุณไปโรงเรียน
(P.E. clothes = physical education clothes = ชุดพละศึกษา)

- When you call someone and they are not there, you have to leave a message on their voicemail.
Remember to state your name, and what the phone call is regarding.
เมื่อคุณโทรหาใครและพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นคุณจะต้องฝากข้อความไว้ในข้อความเสียง อย่าลืมระบุชื่อของคุณ และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการโทรติดต่อ
♥ การใช้ gerund แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ gerund สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
www.bbc.co.uk : Gerund or infinitive
www.bbc.co.uk : Verb patterns: different meanings
www.perfect-english-grammar.com : Gerunds and Infinitives with Verbs


1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : gerund
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : gerund

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : gerund
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : gerund
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : gerund
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : gerund
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : gerund
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : gerund
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : gerund
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : gerund
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : gerund

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : gerund
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : gerund
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : gerund

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment