โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 3, 2015

กริยาช่วย_would


♥ Would เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"would แปลว่า "จะ" เป็นอดีตของ will
ใช้ในประโยครูปแบบต่าง ๆดังนี้
ขอร้อง แบบสุภาพ
   หมายเหตุ : จะมีคำว่า mind, และ please
- Would you put suntan lotion on my back, please?
คุณทาโลชั่นกันแดดบนหลังของฉันหน่อยได้ไหม?


ถามเสนอแนะ แบบสุภาพ
would you like to...
would you have...

- What would you like to drink?
ดื่มอะไรดีครับ

- Would you have dinner with me?
คุณจะทานข้าวมื้อเย็นกับผมไหมครับอยากที่จะ...หรือ..มากกว่า / อยากจะ...ดีกว่า / อยากที่จะ...มากกว่า...
A. ...would...rather..
B. ...would rather..
C. ...would rather...than...


A. ...would...rather..
อยากที่จะ...หรือ..มากกว่า.

- Would you rather be rich or poor?
คุณอยากจะเป็นคนรวย หรือคนจนมากกว่ากัน

- Would you rather be a boy or a girl?
เธออยากจะเป็นเด็กชาย หรือเด็กหญิงมากว่ากัน

- Would you rather have fish or chicken for dinner?
คุณอยากได้เนื้อปลาหรือไก่ สำหรับมื้อเย็น

- Would you rather be a police or a soldier?
คุณอยากจะเป็นอะไรมากกว่ากัน ระหว่างตำรวจกับทหาร

- I’d rather you didn’t mention this matter to anyone else.
ฉันอยากให้คุณ อย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับคนอื่น / ฉันไม่อยากให้คุณ เอ่ยถึงเรื่องนี้กับคนอื่น

B. ...would rather..
จะ / อยากจะ...ดีว่า
- I'd rather talk about this later.
ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังดีกว่า

- You don’t need to come if you’d rather not.
คุณไม่จำเป็นต้องมา หากคุณไม่ต้องการ

(การจองตั๋วเครื่องบิน)
- A: Would you prefer a morning or an afternoon flight? B: I would rather fly in the morning.
A: คุณสะดวกที่จะเดินทาง(ด้วยเครื่องบิน)ช่วงเช้า หรือบ่ายคะ B: ช่วงเช้าดีกว่าค่ะ /ฉันอยากได้ช่วงเช้าค่ะ


C. ...would rather...than...
อยากที่จะ...มากกว่า (I would rather เขียนย่อ = I'd rather )
- I'd rather die than lose you.
ฉันตายซะดีกว่า ที่จะสูญเสียเธอไป

- I'd rather go to Japan than Korea.
ฉันอยากไปญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลี

- I'd rather go to Korea than Japan.
ฉันอยากไปเกาหลีมากกว่าญี่ปุ่น

- I would rather stay home than go out.
ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไปข้างนอก

- I'd rather die than do that.
ฉันตายซะดีกว่า ที่จะทำอย่างนั้น (ไม่อยากทำสิ่งนั้น)

- I'd rather die in prison than call Jenna right now.
ฉันยอมตายในคุกดีกว่าโทรหาเจนน่าตอนนี้

- I'd rather live in Thailand than anywhere else in the world.
ฉันอยากอยู่ในประเทศไทยมากกว่าที่ใด ๆ ในโลก

- They said they would rather die than abandon their homes.
พวกเขากล่าวว่า อยากตายมากกว่าละทิ้งบ้านของพวกเขาประโยคเงื่อนไข
A: My car is so slow. รถของฉันช้ามาก
B: Buy a new one. ซื้อใหม่สักคันสิ
A: I would if I had the money. ฉันซื้อแน่ ถ้าฉันมีเงินสมมุติ ใช้ในกรณีที่คิดว่า เหตุการณ์ เกิดขึ้นได้ยาก หรือ ไม่น่าเป็นไปได้
- If I were you, I would buy a new car.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะซื้อรถใหม่ซักคันนึง

- If I were you, I would explain what happened.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น

- If you could edit your memories, which ones would you erase?
ถ้าคุณสามารถแก้ไขความทรงจำได้ คุณจะลบอะไร

- You and Tom are bosom buddies. You wouldn’t let him go to jail.
นายกับทอมเป็นเพื่อนรักกันมาก นายคงไม่ปล่อยให้มันเข้าคุกหรอก

- I don't even know you. Why would I give you my phone number?
ฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน ทำไมฉันต้องให้เบอร์โทรกับคุณ

- When You would float into the sky like a balloon. That would be fun!
เมื่อคุณลอยลงสู่ท้องฟ้าเหมือนบอลลูน นั่นแหละจะสนุกมาก!

- When it was absolutely necessary, Linda would stay overnight with a very close friend.
เมื่อยามจำเป็นจริง ๆ ที่ลินดาจะพักค้างคืนกับเพื่อนสนิท♥ มีความหมายว่า "จะ..." ใช้ในการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา แทน "will".
- I asked her, but she wouldn't tell me.
ผมถามเธอ แต่เธอไม่ยอมบอกผม

- I didn’t know how I would punish her.
ผมมึนตึบไปเลย ไม่รู้จะลงโทษเธออย่างไรดี

- I waited to see what she would say. And then she spoke, saying ‘It’s no big deal'.
ฉันเฝ้ารอว่าเธอจะพูดอะไรขึ้นมาอีก แล้วเธอก็พูดขึ้นว่า “ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย"

- I understood there and then that someone had come to disturb me. After a while, he’d get fed up and would leave.
ผมเข้าใจในตอนนั้นว่าเป็นคนมาก่อกวน สักพักพอเบื่อก็คงเลิกไปเอง

- Whenever she got on the bus, she would notice that more than half of the people were staring down at their phones.
เมื่อใดก็ตามที่เธอขึ้นรถเมล์, เธอจะสังเกตเห็นว่าคนในรถมากกว่าครึ่ง ที่กำลังจ้องมองโทรศัพท์ของพวกเขา

- Before we got married, he lost his job, so I had time to be with him without giving a thought to what the future would be like.
ก่อนที่เราจะแต่งงานกันเขาตกงาน ดังนั้นฉันจึงมีเวลาที่จะอยู่กับเขาโดยไม่คิดว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร♥ ใช้ตั้งคำถามกับ เหตุการณ์ ในอดีต - อนาคต มีความหมายว่า "เคยคิด(ที่จะ)...หรือไม่"
Would ... ever + v1
- Would you ever donate blood?
คุณเคยคิดบริจาคเลือดหรือไม่?

- Would you ever lie to help a friend?
คุณเคยคิดโกหกเพื่อช่วยเพื่อนหรือไม่?

- Would you ever give money to a charity?
คุณเคยคิดให้เงินเพื่อการกุศลหรือไม่?

- Would you ever drive your car with a flat tire?
คุณเคยคิดที่จะขับรถ ด้วยยางแบนหรือไม่?
ตารางอ้างอิง
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb) แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )การใช้ would แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ would สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์การใช้ would แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ would สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : would
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : would

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : would
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : would
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : would
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : would
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : would
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : would
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : would
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : would
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : would
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : would
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : would
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : would
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : would
15. American heritage : www.ahdictionary.com : would
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : would
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : would
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : would
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : would
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : would
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : would
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : would
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : would
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : would
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : would
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : would
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : would
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : would
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : would
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : would
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : would

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : would
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : would
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : would
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : would
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : would
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : would

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ would
- Where would you like to go?
ไปไหนกันดี

- What would you like to drink?
ดื่มอะไรดีครับ

- Would you ever donate blood?
คุณเคยคิดบริจาคเลือดหรือไม่

- Would you have dinner with me?
คุณจะทานข้าวมื้อเย็นกับผมไหมครับ

- I'd rather talk about this later.
ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง

- I would like to ask for a discount.
ฉันอยากขอส่วนลดหน่อยค่ะ

- Would you ever lie to help a friend?
คุณเคยคิดโกหกเพื่อช่วยเพื่อนหรือไม่

- Would you rather be rich or poor?
คุณอยากจะเป็นคนรวย หรือคนจนมากกว่ากัน

- I thought nothing would happen here.
ฉันคิดได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่

- I didn’t know how I would punish her.
ผมมึนตึบไปเลย ไม่รู้จะลงโทษเธออย่างไรดี

- I would rather stay home than go out.
ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไปข้างนอก

- Would you ever give money to a charity?
คุณเคยคิดให้เงินเพื่อการกุศลหรือไม่

- Would you rather be a boy or a girl?
เธออยากจะเป็นเด็กชาย หรือเด็กหญิงมากกว่ากัน

- Would you ever drive your car with a flat tire?
คุณเคยคิดที่จะขับรถ ด้วยยางแบนหรือไม่

- He would not do it until she had given him a tip.
เขาจะไม่ทำจนกว่าเธอจะให้ทิป

- Would you rather have fish or chicken for dinner?
คุณอยากได้เนื้อปลาหรือไก่ สำหรับมื้อเย็น

- Would you put suntan lotion on my back, please?
คุณทาโลชั่นกันแดดบนหลังของฉันหน่อยได้ไหม

- The guards would never strike us when he was present.
พวกทหารยามจะไม่กล้ามาตีเราเมื่อเขาอยู่ด้วย

- How would you spend your daily life after retirement?
คุณจะใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากเกษียณอายุอย่างไร

- If you could edit your memories, which ones would you erase?
ถ้าคุณสามารถแก้ไขความทรงจำได้ คุณจะลบอะไร

- John constantly would advise his wife to get a new car like his.
จอห์นแนะนำภรรยาของเขาเสมอ ให้ซื้อรถใหม่เช่นเขา

- I don't even know you. Why would I give you my phone number?
ฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน ทำไมฉันต้องให้เบอร์โทรกับคุณ

- You and Tom are bosom buddies. You wouldn’t let him go to jail.
นายกับทอมเป็นเพื่อนรักกันมาก นายคงไม่ปล่อยให้มันเข้าคุกหรอก

- You don't know?! Of course, I wouldn't do that to you! I love you!
คุณไม่รู้หรอ!? ผมไม่มีวันจะไม่ทำอย่างนั้นกับคุณ แน่นอน! ผมรักคุณ!

- Less than one hundred meters ahead it would reach its destination.
ไม่ถึงร้อยเมตรข้างหน้า ก็จะถึงจุดมุ่งหมายแล้ว

- When You would float into the sky like a balloon. That would be fun!
เมื่อคุณลอยลงสู่ท้องฟ้าเหมือนบอลลูน นั่นแหละจะสนุกมาก!

- I'm going to get married in February and I would like my registry here.
ผมจะแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ และผมต้องการจดทะเบียนสมรสที่นี่

- I waited to see what she would say. And then she spoke, saying ‘It’s no big deal'.
ฉันเฝ้ารอว่าเธอจะพูดอะไรขึ้นมาอีก แล้วเธอก็พูดขึ้นว่า “ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย"

- When it was absolutely necessary, Linda would stay overnight with a very close friend.
เมื่อยามจำเป็นจริง ๆ ที่ลินดาจะพักค้างคืนกับเพื่อนสนิท

- I know who you are, and you would never deliberately do anything to hurt another person.
ผมรู้ว่าคุณเป็นคนยังไง และไม่มีทางที่คุณจะ ตั้งใจทำร้ายคนอื่นโดยเจตนา

- I think he would've been fine if his wife hadn't left him. That led directly to the alcoholism.
ผมว่าก็น่าจะไม่เป็นไร ถ้าเมียเขาไม่ทิ้งเขาไป ทำให้เขากลายเป็นคนติดเหล้า


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


❤ ❥ ❦ ❧ ❢ ❣ ♡ 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💝 💞 💙 💚 💛 💜

No comments:

Post a Comment