โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 22, 2015

การใช้ could


♥ Could เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"♥ Could
- could แปลว่า สามารถ
- could เป็นอดีตของ can
- could เป็นกริยาช่วยหนึ่งใน 24 ตัว และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

โครงสร้างประโยค
Sub + could + V1ประโยคบอกเล่า
Sub + could + not (couldn't) + V1ประโยคปฏิเสธ
Could + Sub +V1ประโยคคำถาม


การใช้ could ในรูปแบบปฏิเสธ
- Couldn’t have done it better myself.
คุณทำได้ดีมาก ฉันทำดีเท่าคุณคงไม่ได้หรอก

- You couldn’t handle the rules here, man.
นายรับมือกับกฎที่นี่ไม่ไหวหรอกน่า

- Back then, I couldn’t speak Thai very well.
เมื่อตอนนั้น ฉันยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

- I couldn't agree more!
ผมเห็นด้วยสุด ๆ
(ไม่สามารถเห็นด้วยมากไปกว่านี้อีกแล้ว)


การใช้ could ในประโยคคำถาม เชิงขอร้อง แบบสุภาพ
- Could you help me?
คุณช่วยฉันได้ไหม

- Could I help you?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

- Could you speak up, please?
ช่วยพูดดัง ๆได้ไหมคะ

- Could you spell that, please?
สะกดให้ฟังได้ไหมคะ

- Could I see the menu, please?
ขอดูเมนูหน่อยได้ไหม

- Could you please repeat that?
พูดทวนอีกครั้งได้ไหมคะ

- Could you please turn on the lights?
กรุณาเปิดไฟได้ไหม

- Could you tell him to call me back, please?
คุณช่วยบอกเขาให้โทรหาฉันได้ไหม

- Could you please turn on the air conditioner?
กรุณาเปิดเครื่องปรับอากาศ

- Could you please take her to the hospital?
คุณช่วยพาเธอไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหม

- มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Could I help you?
Could I help you at all?

- คุณพูดให้ช้าลงหน่อยได้มั้ย
Could you please speak slower?
Could you please speak more slowly?

- คุณช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหม
Could you quiet down, please?
Could you keep it down, please?
Could you be a little quieter, please?
Could you please turn down the volume?


การใช้ could ในประโยคเงื่อนไข
- I could fly if I were bird.
ผมบินได้สิ ถ้าผมเป็นนก

- If he really tried, he could get a new job.
ถ้าเขาพยายามจริง ๆ เขาก็สามารถได้งานไหม่

- If he came tomorrow, we could go to the beach.
ถ้าเขามาพรุ่งนี้ เราก็สามารถไปเที่ยวชายหาดได้

- If you go with me, you could do some clothes shopping too.
ถ้าไปกับฉัน เธอก็จะได้ซื้อเสื้อผ้าด้วย

- If you could change anything about yourself, what would it be?
ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนอะไรได้ คุณอยากเปลี่ยนอะไร


การใช้ could ที่หมายถึง สุด ๆ / มากที่สุด / สุดโต่ง
- Couldn’t be better. = I couldn’t be better.
ฉันสบายดีสุด ๆ (สบายกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว)

- I couldn’t agree more.
ฉันเห็นด้วยสุด ๆ (เห็นด้วยมากกว่านี้ได้แล้ว)

- I couldn’t care less.
ฉันไม่แคร์สุด ๆ (แคร์น้อยกว่านี้ไม่ได้แล้ว)


การใช้ could ในลักษณะตั้งความหวัง
- I wish I could have a cat.
ฉันหวังว่าจะเลี้ยงแมวสักตัว

- I wish I could play again.
ฉันหวังว่าฉันจะได้เล่นอีกครั้ง

- I wish I could sing better.
ฉันหวังว่าฉันจะสามารถร้องเพลงได้ดีขึ้น

- I wish I could play outside.
ฉันหวังว่าฉันจะออกไปเล่นข้างนอกได้

- I wish I would be able to buy this car.
ฉันหวังว่า จะสามารถซื้อรถคันนี้ได้

- I wish I could own my own business.
ฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง

- I wish I could sleep more, but I have too much to do.
ฉันหวังว่าจะนอนหลับมากขึ้น แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องทำมา


การใช้ could แบบอดีต (พูดถึงเรื่องที่ผ่านมา)
- I thought you could do better.
ผมคิดว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี้นะ

- Everyone was surprised that he could do it.
ทุกคนแปลกใจที่เขาทำได้

- How could you do that! You are so heartless.
คุณทำแบบนั้นได้ยังไง ใจดำมากเลย

- Last night I couldn’t help worrying about you.
เมื่อคืนฉันอดห่วงคุณไม่ได้

- They could hear the sound of water not far away.
พวกเขาสามารถได้ยินเสียงของน้ำใหล ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

- Johnny ran off as fast as his legs could carry him.
จอห์นนี่วิ่งหนีเร็วที่สุดเท่าที่ขาของเขาจะพาเขาไป

- I wanted him to come with us today, but he couldn't.
ฉันต้องการให้เขามากับเราในวันนี้ แต่เขาไม่สามารถมาได้

- I couldn’t go shopping yesterday so I’ll have to go today.
เมื่อวานนี้ฉันไม่สามารถไปซื้อของได้ ดังนั้นฉันจะต้องไปวันนี้

- He went deep into the cave until we couldn’t see him.
เขาเข้าไปในถ้ำแห่งนั้น ลึกเข้าไปจนกระทั่งเรามองไม่เห็นเขาแล้ว

- She had never for one moment imagined that it could happen to her.
เธอไม่เคยคิดสักนิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

- I studied until I could not stay awake any longer. My mother told me to go to bed. I really didn't get enough sleep.
ฉันเรียน(อ่านค้นคว้า) จนฉันไม่สามารถตื่นตัวได้อีกต่อไป(ง่วงมากตาจะปิด) แม่บอกให้ฉันไปนอน ฉันนอนหลับไม่เพียงพอ


การใช้ could = สามารถ / อาจจะ...(พูดถึงเรื่องปัจจุบัน และอนาคต)
(คาดว่า บางสิ่งอาจจะเป็นไปได้)
- He could win the election this year.
เขาอาจชนะการเลือกตั้งในปีนี้ได้

- A lot of crime could be prevented.
อาชญากรรมจำนวนมาก สามารถป้องกันได้

- It could be weeks before we get a reply.
อาจเป็นสัปดาห์ก่อนที่เราจะได้รับคำตอบ

- Most accidents in the home could be prevented.
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในบ้านสามารถป้องกันได้

- A faulty connection could easily cause a fire.
การเชื่อมต่อผิดพลาด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- If you’re not careful, you could get into even worse trouble.
ถ้าคุณไม่ระมัดระวังคุณอาจประสบปัญหาร้ายแรงได้

- Be careful with that stick - you could have hit your sister!
ระวังกิ่งไม้อันนั้น อาจจะฟาดน้องสาวของคุณได้นะ!

- This new drug could be an important step in the fight against cancer.
ยาตัวใหม่นี้อาจเป็นก้าวที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง


That could = (นั่น / มัน)อาจจะ...
- That could have gone smoother.
มันน่าจะง่ายกว่านี้นะ

- That could happen at any time.
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเลย

- That could complicate my life.
นั่นอาจทำให้ผมใช้ชีวิตลำบาก

- That could be the next target.
นั่นอาจจะเป็นเป้าหมายรายต่อไป

- That could be our connection.
นั่นอาจจะเป็นความเกี่ยวข้องกัน

- Well, that could take a while.
นั่นคงใช้เวลาสักหน่อย

- That could have been much worse.
มันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะ

- That could explode at any second.
มันสามารถที่จะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้

- That could be part of their ruse.
นั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของอุบายของพวกเขา

- That could come in handy one day.
มันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ซักวันนะ

- That could take a couple of hours.
อาจจะใช้เวลาซักสองสามชั่วโมงนะ

- What's the worst that could happen?
จะมีอะไรที่มันเลวร้ายไปกว่านี้อีกล่ะ

- That could depend on what you said.
นั่นก็แล้วแต่ว่าคุณจะพูดยังไง

- I don't think that could've happened.
ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้น

- That could be the secondary location.
นั่นอาจะเป็นที่อยู่ที่สองของเขา

- That could also happen at night.
นอกจากนี้มันอาจเกิดขึ้นในเวลากลางคืน

- That could inspire an imitator.
นั่นอาจเป็นแรงบันดาลใจ ให้มีคนเลียนแบบได้

- I don't know. That could get out of hand.
ฉันไม่รู้นะ นั่นมันอาจเกินความสามารถก็ได้

- That is the scariest thing that could happen.
นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่อาจเกิดขึ้น

- I found some stuff out that could really help you.
ผมพบบางอย่างที่คิดว่าคงช่วยคุณได้

- It's the kind of thing that could end our friendship.
มันอาจจะทำลายมิตรภาพของเราก็ได้

- Ebola strains that could wipe out half the country!
เชื้อไวรัสสายพันธุ์อีโบลาอาจฆ่าคนได้กว่าครึ่งประเทศ


ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )
การใช้ could แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ could สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : could
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : could

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : could
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : could
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : could
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : could
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : could
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : could
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : could
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : could
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : could
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : could
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : could
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : could
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : could
15. American heritage : www.ahdictionary.com : could
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : could
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : could
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : could
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : could
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : could
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : could
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : could
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : could
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : could
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : could
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : could
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : could
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : could
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : could
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : could
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : could

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : could
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : could
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : could
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : could
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : could
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : could

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ could
- I guess I could.
ก็คงได้มั้ง

- Could you help me?
คุณช่วยฉันได้ไหม

- Could I help you?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

- I couldn’t eat anymore.
ฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้ว

- Could I see the room?
ขอดูห้องพักได้ไหม

- You couldn’t do that.
คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ

- I couldn't agree more!
ผมเห็นด้วยสุด ๆ

- I knew you could do it.
ฉันรู้มาตลอดว่าคุณทำได้

- Could I have a refund?
ขอเงินคืนให้ฉันได้ไหม

- How could we forget you!
พวกเราจะลืมคุณได้ไงเนี่ยะ

- Could you please help me.
คุณช่วยหน่อยได้ไหมคะ

- Could you repeat, please?
คุณช่วยพูดอีกทีได้ไหมคะ

- Please could you sit down.
เชิญนั่งค่ะ

- I wish I could have a cat.
ฉันหวังว่าจะเลี้ยงแมวสักตัว

- Please could you come here.
มาที่นี่หน่อยค่ะ

- Could you wait for me here?
คุณจะรอฉันที่นี่ได้ไหม

- Could you help me, please?
คุณได้โปรดช่วยฉันได้ไหม

- I could fly if I were bird.
ผมบินได้สิ ถ้าผมเป็นนก

- Could I have an extra blanket?
ขอผ้าห่มเสริมหน่อยได้ไหม

- Could I have a towel, please?
ขอผ้าขนหนูหน่อยได้ไหม

- Could I see the menu, please?
ขอดูเมนูหน่อยได้ไหม

- Could you stop that, please?
คุณหยุดได้มั้ย ได้โปรดเถอะ

- I think I could not make it.
ผมคิดว่าผมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอก

- Could I see your key, please?
ขอดูกุญแจของคุณหน่อยได้ไหม

- How could you do such a thing?
คุณทำแบบนั้นได้ยังไงกัน

- Could we stop at a cashpoint?
จอดรถที่ตู้เอทีเอ็มหน่อยได้ไหม

- Could you please repeat that?
คุณจะทวนซ้ำอีกครั้งได้ไหม

- Please could you open the door.
ช่วยเปิดประตูหน่อยค่ะ

- Could you please be more polite?
คุณช่วยสุภาพได้ไหม

- Could I take your name, please?
ขอทราบชื่อของคุณได้ไหม

- Could I speak to the manager?
ขอฉันคุยกับผู้จัดการหน่อยได้ไหม

- Who could have predicted it?
ใครจะมาคาดการณ์ได้ล่ะเรื่องแบบนี้

- We couldn't stand one another.
เราทนกันไม่ได้แล้ว เบื่อหน้ากัน (ชีวิตคู่)

- Could you explain that, please?
คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

- Could I take your phone number?
ผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหมครับ

- Could I have a receipt, please?
ขอใบเสร็จรับเงินด้วยได้ไหมคะ

- Could you please call me a taxi?
กรุณาเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหม

- Could you say that again, please?
คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม

- I wish I could go visit Thailand!
อยากไปเที่ยวเมืองไทยจัง

- I wish I could go visit America!
อยากไปเที่ยวอเมริกาจัง

- How could you do this to me?
คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง

- Could I see your ticket, please?
ขอดูตั๋วของคุณด้วยครับ

- could I take your phone number?
ฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหม

- could I take your email address?
ฉันขอที่อยู่อีเมลของคุณได้ไหม

- could I take your phone number?
ฉันจะขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหม

- Have you got a pen I could borrow?
คุณมีปากกาให้ฉันยืมสักด้ามไหม

- Could you please turn up the volume?
คุณช่วยเพิ่มระดับเสียงหน่อยได้ไหม

- When could you start working for us?
คุณสามารถเริ่มทำงานให้เราได้เมื่อไหร่

- Could you please take off your shoes?
กรุณาถอดรองเท้าได้ไหมคะ

- could I have a statement, please?
ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันได้ไหมคะ

- Sorry, could you speak up, please?
ขอโทษด้วย คุณช่วยพูดให้ดังขึ้นได้ไหม

- Could you please change the sheets?
ช่วยกรุณาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้หน่อยได้ไหม

- Couldn’t have done it better myself.
คุณทำได้ดีมาก ฉันทำดีเท่าคุณคงไม่ได้หรอก

- Could I have your attention, please?
กรุณาตั้งใจฟังหน่อยค่ะ

- Do you know anywhere else I could try?
มีที่อื่นอีกไหม ที่ฉันพอจะลองหาได้

- could you give me some smaller notes?
ขอธนบัตรย่อยได้ไหม

- could you tell me my balance, please?
ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันได้ไหมคะ

- Could you lower the price a little bit?
ช่วยลดราคาอีกนิดนึงได้ไหม

- Could you help give me some directions?
คุณช่วยบอกทางให้ฉันได้ไหม

- You couldn’t handle the rules here, man.
นายรับมือกับกฎที่นี่ไม่ไหวหรอกน่า

- Could I trouble you for a glass of water?
รบกวนขอน้ำแก้วนึงได้ไหมครับ

- Sorry, could you say that again, please?
ขอโทษด้วย คุณช่วยพูดทวนอีกครั้งได้ไหม

- Sorry, could you repeat that again, please?
ขอโทษด้วย คุณช่วยพูดทวนอีกครั้งได้ไหม

- Could you please take me to the hospital?
คุณช่วยพาฉันไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหม

- Could you please take her to the hospital?
คุณช่วยพาเธอไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหม

- Could you please take him to the hospital?
คุณช่วยพาเขาไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหม

- Back then, I couldn’t speak Thai very well.
เมื่อตอนนั้น ฉันยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

- Perhaps you could take a raincoat with you.
บางทีคุณเอาเสื้อกันฝนไปด้วยก็ดีนะ

- You could have upset her by saying that.
คุณอาจทำให้เธออารมณ์เสียได้โดยการพูดเช่นนั้น

- Could you tell me what does it mean, please?
คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไร

- Could I have a balance statement, please?
ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันได้ไหม

- Could you pick me up here at seven o’clock?
คุณจะมารับฉันที่นี่ตอนเจ็ดโมงได้ไหม

- could I have a wake-up call at six o’clock?
ช่วยโทรปลุกฉันตอนหกโมงเช้าได้ไหม

- Last night I couldn’t help worrying about you.
เมื่อคืนฉันอดห่วงคุณไม่ได้

- Hi, is it ok if I could get to know you?
สวัสดี จะเป็นอะไรไหม ถ้าผมขอทำความรู้จักกับคุณ

- Could you find out where she lives?
คุณพอช่วยสืบให้หน่อยได้ไหมว่า เธออาศัยอยู่ที่ไหน

- He threw a wobbly when he couldn’t have his way.
เขาหงุดหงิดมากเลย ถ้าไม่ได้ดั่งใจของเขา

- Could you do my job better than me?
คุณสามารถทำงานของฉันได้ดีกว่าที่ฉันทำเองหรือเปล่า

- I think you are the one who could have done it.
ฉันคิดว่าคุณคนเดียวที่กล้าทำเรื่องแบบนี้แน่ ๆ

- Could you cope with being single your whole life?
ถ้าคุณต้องเป็นโสดตลอดชีวิต จะไหวมั้ย

- Could you tell me how to get to the train station?
ช่วยบอกทางไปสถานีรถไฟไหมคะ

- He went deep into the cave until we couldn’t see him.
เขาเข้าไปในถ้ำแห่งนั้น ลึกเข้าไปจนกระทั่งเรามองไม่เห็นเขาแล้ว

- Excuse me, could you tell me how to get to the police station?
ขอโทษครับ คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหม ว่าจะไปที่สถานีตำรวจยังไง

- He looked down at the document in his hand as if he couldn’t believe his eyes.
เขาก้มมองดูเอกสารในมืออย่างไม่เชื่อสายตัวเอง

- The wind and waves are too strong. A small boat like this couldn’t reach it.
คลื่นลมมันแรงเกิน เรือลำเล็กแค่นี้ ไปไม่ถึงหรอก

- He still couldn’t swim well. He had to use a slab of Styrofoam to keep afloat.
เขายังว่ายน้ำไม่แข็ง ยังต้องอาศัยโฟมช่วยพยุง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment