โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 7, 2015

Verb to be


ผ่อนคลายก่อนเรียนรู้♥ Verb to be เป็นส่วนหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว (Auxiliary verb)
การใช้ "Modal Verb"


Verb to be ที่พบเห็นกันบ่อยมี is, am, are, was, were
แต่ก็ยังมีอีก 2 ตัวคือ be และ been ซึ่งรวมแล้วมี 7 ตัว หรือ 7 รูปด้วยกัน
แยกแต่ละตัว

  1. be
  2. is
  3. am
  4. are
  5. was
  6. were
  7. been

  หมายเหตุ
  - be และ been เป็นส่วนหนึ่งของ "Verb to be"
  - แต่ be และ been ไม่ใช่กริยาช่วย
  - เพราะทั้ง be และ been ไม่สามารถขึ้นต้นประโยคสร้างประโยคคำถามได้
  - เพราะทั้ง be และ been ไม่สามารถสร้างประโยคปฏิเสธได้ ด้วยตัวมันเองได้

  - being คือ bee ที่เติม ing

หมายเหตุ :
- บางตำราอาจเรียก ทั้ง 7 รูป สั้น ๆว่า be ซึ่ง been เปรียบเสมือน กริยาช่อง 3 ที่ใช้คู่กับ Verb to have

- "were" ใช้ได้กับทุกประธานที่เป็นประโยคสมมุติ
If I were you, I wouldn't do that.
ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น

- สรรพนาม + "Verb to be" +?
เช่น่ You're 9? = หนูอายุเก้าขวบเองรึ


โครงสร้าง การใช้ "Verb to be"
1. be + Noun = เป็น, คือ
2. be + Preposion = อยู่
3. be + Ving = กำลัง
4. be + V3 = ประธานของประโยค ถูกกระทำ
5. be + Adjective = (เป็นส่วนสมบูรณ์ ไม่ต้องแปล)
6. There + be = มี
7. be + so + adj = มาก
8. Verb to have + been = Perfect Tense


การใช้คู่กับประธาน
be was/werebeen
I amI wasI have been
you areyou wereyou have been
he ishe washe has been


1. be + Noun = เป็น, คือ
- He is a teacher. เขาเป็นครู

- They are teacher. พวกเขาเป็นครู

- We are student. พวกเราเป็นนักเรียน

- I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
หมายเหตุ "a" คือคำนำหน้านาม

- One day she would be taller than her friends.
วันหนึ่งเธอคงจะสูงกว่าเพื่อนของเธอ

- John used to be the smartest kid in school.
จอห์นเคยเป็นเด็กฉลาดที่สุดในโรงเรียน


2. be + Preposition = อยู่
- He is at work.
เขาอยู่ที่ทำงาน

- She is at home.
เธออยู่ที่บ้าน

- He is at school.
เขาอยู่ที่โรงเรียน

- He is on the train.
เขาอยู่บนรถไฟ

- Who is on the train?
ใครอยู่บนรถไฟ

- He is in the building.
เขาอยู่ในอาคาร

- The fox is in the zoo.
สุนัขจิ้งจอกอยู่ในสวนสัตว์

- He is in the basement.
เขาอยู่ในห้องใต้ดิน

- Mother is in the kitchen.
แม่อยู่ในครัว

- The milk is in the fridge.
นมอยู่ในตู้เย็น

- He is in the parking lot.
เขาอยู่ในบริเวณลานจอดรถ

- My house is in a village.
บ้านของฉันอยู่ในหมู่บ้าน

- The fruit is in the basket.
ผลไม้อยู่ในตะกร้า

- Our cat is in the kitchen.
แมวของเราอยู่ในครัว

- He is in bed with the flu.
เขานอนจับไข้อยู่ที่เตียง

- My wife is in the office.
ภรรยาผมอยู่ในออฟฟิศ

- The monkey is in the cage.
ลิงอยู่ในกรง

- Mother is in the bathroom.
แม่อยู่ในห้องน้ำ

- My father is in the garden.
พ่อของฉันอยู่ในสวน

- My car is at John's garage.
รถของฉันอยู่ที่โรงรถของจอห์น

- He is in the swimming pool.
เขาอยู่ในสระว่ายน้ำ

- John is in Linda's office.
จอห์นอยู่ในห้องทำงานของลินดา

- He was in the room yesterday.
เขาอยู่ในห้องนั้น เมื่อวานนี้

- My luggage is in the boot.
กระเป๋าสัมภาระของฉันอยู่ในกระโปรงรถ

- The room is at the end of the hall.
ห้องนั้นอยู่ที่ส่วนท้ายของห้องโถง

- His house is on the skirts of the city.
บ้านของเขาอยู่ชานเมือง

- The shop is on the corner of the street.
ร้านค้าอยู่ที่มุมถนน

- Nobody is in the living room, but the TV is on.
ไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่น แต่ทีวีเปิดอยู่


3. be + Ving = กำลัง
- He is taking a rest.
เขากำลังพักผ่อนอยู่

- He is eating an apple.
เขากินแอปเปิ้ล

- I am getting dressed.
ฉันกำลังแต่งตัว

- She is making dinner.
เธอกำลังทำอาหารเย็น

- He is doing his work.
เขากำลังทำงานของเขา

- It is raining heavily.
ฝนตกหนักมาก

- He is taking a shower.
เขากำลังอาบน้ำอยู่

- Mom is making a cake.
แม่กำลังทำเค้ก

- He is playing piano.
เขากำลังเล่นเปียโน

- I am sewing my shirt.
ฉันกำลังเย็บเสื้อของฉัน

- I am milking my goat.
ฉันกำลังรีดนมแพะของฉัน

- I am driving a truck.
ฉันขับรถบรรทุก

- Are you talking to me?
คุณกำลังพูดกับฉันเหรอ?

- He is making cookies.
เขากำลังทำคุกกี้

- I am talking with Tom.
ฉันกำลังคุยกับทอม

- We are having dinner.
เรากำลังรับประทานอาหารเย็น

- I am painting the house.
ฉันกำลังทาสีบ้าน

- He is sitting on the chair.
เขานั่งอยู่บนเก้าอี้

- I am giving up smoking.
ฉันกำลังเลิกสูบบุหรี่

- He is working in the garden.
เขากำลังทำงานในสวน

- I am coming from home.
ฉันกำลังมาจากบ้าน

- I am coming from home.
ฉันกำลังมาจากบ้าน


หมายเหตุ
be + going to = จะ... / กำลังจะ...
มีความหมายว่า "จะ..." ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจ และแสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต

- I am going to save my girlfriend.
ผมจะต้องไปช่วยแฟนของผม

- I am not going, not without you.
ฉันจะไม่ไป ถ้าไม่มีเธอ

- Next year I am going to go on holiday to Thailand.
ปีหน้าฉันจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม การใช้ going to


4. be + V3 = ประธานของประโยค ถูกกระทำ
- I hope to be chosen as a member.
ฉันหวังว่าจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก

- Your vegetables will be weighed at the checkout.
ผักของคุณจะถูกชั่งน้ำหนักที่จุดเช็คเอาท์

He was arrested and questioned about the fire.
เขาถูกจับกุม และถูกตั้งคำถาม(สอบสวน)เกี่ยวกับไฟไหม้

- Her family was harassed with threatening phone calls all day.
ครอบครัวของเธอถูกคุกคามด้วยการโทรศัพท์ข่มขู่ตลอดทั้งวัน

- He was transferred from the head office to a branch office last month.
เขาถูกย้ายจากสำนักงานใหญ่ไปยังสำนักงานสาขาเมื่อเดือนที่แล้ว

- Diamonds are weighed and valued in carats. One carat equals two hundred milligrams.
เพชรถูกชั่งน้ำหนัก มีมูลค่าน้ำหนักเป็นกะรัต หนึ่งกะรัตเท่ากับสองร้อยมิลลิกรัม


5. be + Adjective = (เป็นส่วนสมบูรณ์ ไม่ต้องแปล)
- You are beautiful. คุณเป็นคนสวย
- He is a big man. เขาเป็นคนตัวใหญ่
- He is a slow walker. เขาเป็นคนเดินที่ช้า
- He is a fast learner. เขาเป็นคนเรียนรู้เร็ว
- This car is expensive. รถยนต์คันนี้ราคาแพง
- These roses are beautiful. ดอกกุหลาบเหล่านี้สวย
- She began playing guitar when she was 10 years old. เธอเริ่มเล่นกีตาร์เมื่อเธออายุ 10 ขวบ6. There is, are = มี
- There is a toy inside.
มีของเล่นภายใน

- There is someone behind him.
มีใครบางคนอยู่ด้านหลังของคุณ


ทำเป็นประโยคคำถาม
There is เป็น Is there หรือ จาก There are เป็น are there
- Is there a gas station around here?
มีสถานีบริการน้ำมันอยู่แถวนี้หรือไม่?

- Do you think there are dangers in your house?
คุณคิดว่ามีอันตรายอยู่ในบ้านของคุณหรือไม่

- Do you think there are too many ads in television?
คุณคิดว่ามีโฆษณามากเกินไปในโทรทัศน์หรือไม่

- How many people are there in the world able to do the work they love?
จะมีใครสักกี่คนในโลกนี้ ที่สามารถทำงานที่รักจริงๆ ได้


7. be + so + adj = มาก
(อ่านเพิ่มเติม การใช้ Adjective)
- He is so nice.
เขาใจดีมาก

- He is so mean.
เขาใจร้ายมาก

- He is so smart.
เขาฉลาดมาก

- He's so selfish!
เขาเห็นแก่ตัวมาก

- He is so stingy!
เขาขี้เหนียวมาก

- You're so beautiful.
คุณสวยมากครับ


8. Verb to have + been
been จัดอยู่ในหมวด ของ "Verb to be" เป็น V.3
has been / have been / had been
- I understand. You have been working so hard.
ฉันเข้าใจ ว่าคุณทำงานหนักมาตลอด

- This is about the poor judgment you have been displaying in this department for months now!
นี่มันเป็นเรื่องการแสดงออกถึง การขาดวิจารณญาณ ในแผนกนี้มาเป็นเดือนๆ แล้ว

ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )


การใช้ be แหล่งค้นคว้าภายนอก
http://learnenglishkids.britishcouncil.org : Verb to beการใช้ be แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ be สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์การใช้ be แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ be สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : be
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : be

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : be
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : be
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : be
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : be
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : be
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : be
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : be
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : be
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : be
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : be
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : be
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : be
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : be
15. American heritage : www.ahdictionary.com : be
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : be
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : be
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : be
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : be
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : be
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : be
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : be
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : be
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : be
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : be
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : be
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : be
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : be
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : be
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : be
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : be

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : be
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : be
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : be
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : be
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : be
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : be

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยคที่ใช้ Verb to be
- I am a boy.
ฉันเป็นเด็กผู้ชาย

- I was busy.
ฉันไม่ว่าง ฉันยุ่ง

- I am taken.
ฉันไม่โสดแล้ว

- I am a girl.
ฉันเป็นเด็กผู้หญิง

- He's skinny.
เขาผอม

- I’m too busy.
ฉันยุ่งเกินไป

- He is single.
เขาเป็นโสด

- He is sloppy.
เขาเป็นคนมักง่าย

- Are you free?
คุณว่างไหม

- I am a police.
ฉันเป็นตำรวจ

- You are wrong.
คุณน่ะผิด

- He is at work.
เขาอยู่ทำที่งาน

- It’s misleading.
มันทำให้เข้าใจผิด

- He is so nice.
เขาใจดีมาก

- He is so mean.
เขาใจร้ายมาก

- I am a student.
ฉันเป็นนักเรียน

- I am a teacher.
ฉันเป็นครู

- He is so smart.
เขาฉลาดมาก

- I'm mad at you.
ฉันโกรธเธอ

- We are student.
พวกเราเป็นนักเรียน

- She is at home.
เธออยู่ที่บ้าน

- I was born 1997.
ฉันเกิดในปี 1997

- He is a teacher.
เขาเป็นครู

- He is at school.
เขาอยู่ที่โรงเรียน

- He is a big man.
เขาเป็นคนตัวใหญ่

- He's so selfish!
เขาเห็นแก่ตัวมาก

- He is so stingy!
เขาขี้เหนียวมาก

- No, I’m not busy.
ไม่ฉันไม่ยุ่ง

- They are teacher.
พวกเขาเป็นครู

- He is my friend .
เขาเป็นเพื่อนของฉัน .

- He is unfaithful.
เขาไม่ซื่อสัตย์

- I’m hearing things.
ฉันหูแว่วไปเอง

- You are my pet.
คุณคือคนโปรดของฉ่ัน

- Are you single?
คุณโสดหรือเปล่าครับ

- Maybe I was wrong.
บางทีฉันอาจผิดก็ได้

- He is on the radio
เขาอยู่ในรายการวิทยุ

- I’m busy learning.
ฉันยุ่งกับการเรียน

- He is pessimistic.
เขามองโลกในแง่ร้าย

- I’m fine. Thanks.
ฉันสบายดี ขอบคุณ

- I’m busy working.
ฉันยุ่งกับการทำงาน

- What is your name?
คุณชื่ออะไร

- He is on the train
เขาอยู่บนรถไฟ

- You are beautiful.
คุณเป็นคนสวย

- He is a carpenter.
เขาเป็นช่างไม้

- My heart is broken.
ฉันอกหัก

- This is great news.
นี่เป็นข่าวดี

- This pizza is cold.
พิซซ่านี้เย็นแล้ว

- He is an introvert.
เขาเป็นคนเก็บตัว

He is a real airhead.
เขาเป็นคนหัวขี้เลื่อย

- Don’t be a chicken.
อย่าปอดแหกสิ

- You’re hearing things.
เธอหูแว่วไปเอง

- I am good at math.
ฉันถนัดเรื่องคณิตศาสตร์

- It is not my fault.
มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

- Where are you from?
คุณเป็นคนที่ไหนครับ

- I am good at tennis.
ฉันถนัดเรื่องเทนนิส

- I am good at sports.
ฉันเก่งในการเล่นกีฬา

- I am good at typing.
ฉันถนัดในการพิมพ์

- Who is on the train?
ใครอยู่บนรถไฟ

- He is taking a rest.
เขากำลังพักผ่อนอยู่

- He is playing piano.
เขากำลังเล่นเปียโน

- He is a slow walker.
เขาเป็นคนเดินที่ช้า

- I’m alright. Thanks.
เฉย ๆ งั้น ๆ ขอบคุณ

- Where are you going?
คุณกำลังจะไปไหนเหรอ?

- You're so beautiful.
คุณสวยมากครับ

- I am good at cooking.
ฉันถนัดเรื่องการทำอาหาร

- I am good at dancing.
ฉันถนัดในการเต้น

- I am good at drawing.
ฉันถนัดในการวาดภาพ

- I am good at driving.
ฉันถนัดในการขับรถ

- I am good at reading.
ฉันถนัดในการอ่านหนังสือ

- I am good at singing.
ฉันถนัดการร้องเพลง

- Mom is making a cake.
แม่กำลังทำเค้ก

- She is making dinner.
เธอกำลังทำอาหารเย็น

- He is doing his work.
เขากำลังทำงานของเขา

- He is making cookies.
เขากำลังทำคุกกี้

- I am getting dressed.
ฉันกำลังแต่งตัว

- I am good at chess.
ฉันถนัดในการเล่นหมากรุก

- I am sewing my shirt.
ฉันกำลังเย็บเสื้อของฉัน

- I am milking my goat.
ฉันกำลังรีดนมแพะของฉัน

- I am driving a truck.
ฉันขับรถบรรทุก

- He is a fast learner.
เขาเป็นคนเรียนรู้เร็ว

- He is a short person.
เขาเป็นคนเตี้ย

- He is well connected.
เขามีเส้นสายดี
(กว้างขวางรู้จักคนเยอะ)

- He is overoptimistic.
เขามองโลกในแง่ดีเกินไป
(โลกสวย)

- I am good at football.
ฉันถนัดเรื่องฟุตบอล

- I am good at handball.
ฉันถนัดเรื่องแฮนด์บอล

- I am good at baseball.
ฉันถนัดเรื่องเบสบอล

- I am not good at math.
ฉันไม่ถนัดเรื่องคณิตศาสตร์

- I am good at swimming.
ฉันถนัดในการว่ายน้ำ

- I told you I was fine.
ฉันบอกคุณว่า ฉันสบายดี

- I told him I was fine.
ฉันบอกเขาว่า ฉันสบายดี

- I wish I was with you.
ฉันหวังว่าฉันจะอยู่กับคุณ

- Yes, I’m available.
ฉันว่าง

- No, I’m unavailable.
ฉันไม่ว่าง

- Yes, I’m free for you.
ฉันว่างเพื่อคุณ

- I told you I was busy.
ฉันบอกว่าฉันไม่ว่าง

- It is raining heavily.
ฝนตกหนักมาก

- He told me I was cute.
เขาบอกว่าฉันน่ารัก

- Are you busy tomorrow?
พรุ่งนี้คุณยุ่งมั้ย

- I’m not worthy of you.
ฉันไม่คู่ควรกับคุณหรอก

- That guy is available.
ผู้ชายคนนั้นโสด

- He is in the building.
เขาอยู่ในอาคาร

- He is in the basement.
เขาอยู่ในห้องใต้ดิน

- The fox is in the zoo.
สุนัขจิ้งจอกอยู่ในสวนสัตว์

- I am talking with Tom.
ฉันกำลังคุยกับทอม

- He is taking a shower.
เขากำลังอาบน้ำอยู่

- He is eating an apple.
เขากินแอปเปิ้ล

- This car is expensive.
รถยนต์คันนี้ราคาแพง

- There is a toy inside.
มีของเล่นภายใน

- She is very beautiful.
เธอสวยมาก

- You're a sweet talker.
คุณปากหวาน

- He is very optimistic.
เขามองโลกในแง่ดี

- He did a careless job.
เขาทำงานมักง่าย

- You are overconfident.
คุณมั่นใจมากเกินไป

- I am coming from home.
ฉันกำลังมาจากบ้าน

- Are you talking to me?
คุณกำลังพูดกับฉันเหรอ?

- I am not good at chess.
ฉันไมถนัดการเล่นหมากรุก

- I felt like I was dead.
ฉันรู้สึกเหมือนฉันตายแล้ว

- I guess I was mistaken.
ฉันคิดว่าฉันเข้าใจผิด

- You don’t need to sulk!
อย่างอนสิ!

- That girl is available.
ผู้หญิงคนนั้นโสด

- I am giving up smoking.
ฉันกำลังเลิกสูบบุหรี่

- He is in good position.
เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดี

- I'm only one call away.
โทรหาฉันได้ทุกเวลา

- He is an unjust person.
เขาเป็นคนไม่ยุติธรรม

- I am not good at tennis.
ฉันไม่ถนัดเรื่องเทนนิส

- I am not good at sports.
ฉันไม่ถนัดเรื่องกีฬา

- He thought I was stupid.
เขาคิดว่าฉันโง่

- I am painting the house.
ฉันกำลังทาสีบ้าน

- She is in a green dress.
เธออยู่ในชุดสีเขียว

- How are you?
คุณเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม

- She is only a child.
เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

- Are you free tomorrow?
พรุ่งนี้คุณว่างไหม

- Are you free next Friday?
คุณว่างวันศุกร์หน้าไหมครับ

- It is all your fault.
มันเป็นความผิดของคุณทั้งหมด

- We are having dinner.
เรากำลังรับประทานอาหารเย็น

- That man is in a panic.
ชายคนนั้นอยู่ในความหวาดกลัว

- My birthday is in July.
วันเกิดของฉันคือเดือนกรกฎาคม

- My birthday is in June.
วันเกิดของฉันคือเดือนมิถุนายน

- My birthday is in March.
วันเกิดของฉันคือเดือนมีนาคม

- My birthday is in April.
วันเกิดของฉันคือเดือนเมษายน

- Mother is in the kitchen.
แม่อยู่ในครัว

- He’s an insecure person.
เขาเป็นคนขาดความมั่นใจ

- I am good at remembering.
ฉันถนัดในการจดจำ

- He died when I was a kid.
เขาเสียชีวิตเมื่อฉันยังเป็นเด็ก

- It’s not working anymore.
มันไม่เวิ้คแล้วอะ

- My wife is in the office.
ภรรยาผมอยู่ในออฟฟิศ

- He is in the parking lot.
เขาอยู่ในบริเวณลานจอดรถ

- My house is in a village.
บ้านของฉันอยู่ในหมู่บ้าน

- His money is in the bank.
เงินของเขาอยู่ในธนาคาร

- The book is on the table.
หนังสือเล่มนี้อยู่บนโต๊ะ.

- Your life is in my hands.
ชีวิตของคุณอยู่ในมือของฉัน

- He is a very just person.
เขาเป็นคนที่ยุติธรรมมากๆ

- I am not good at football.
ฉันไม่ถนัดเรื่องฟุตบอล

- I’m not high-maintenance.
ฉันไม่ใช่คนเรื่องมาก

- I am not good at handball.
ฉันไม่ถนัดเรื่องแฮนด์บอล

- I am not good at baseball.
ฉันไม่ถนัดเรื่องเบสบอล

- He’s got a ripped sixpack.
เขามีซิกส์แพ็ค

- He is just skin and bones.
เขามีแต่หนังหุ้มกระดูก

- Mother is in the bathroom.
แม่อยู่ในห้องน้ำ

- Our cat is in the kitchen.
แมวของเราอยู่ในครัว

- He is in bed with the flu.
เขานอนจับไข้อยู่ที่เตียง

- These roses are beautiful.
ดอกกุหลาบเหล่านี้สวย

- The octopus is in the sea.
ปลาหมึกยักษ์อยู่ในทะเล

- The monkey is in the cage.
ลิงอยู่ในกรง

- The milk is in the fridge.
นมอยู่ในตู้เย็น

- I know what is in the box.
ฉันรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง

- My birthday is in January.
วันเกิดของฉันคือเดือนมกราคม

- My birthday is in October.
วันเกิดของฉันคือเดือนตุลาคม

- The company is in the red.
บริษัท อยู่ภาวะการเงินไม่ดี

- He is sitting on the chair.
เขานั่งอยู่บนเก้าอี้

- He is a very simple person.
เขาเป็นคนเรียบง่าย

- He is confident in himself.
เขามั่นใจในตัวเอง

- My birthday is in August.
วันเกิดของฉันคือเดือนสิงหาคม

- My birthday is in May.
วันเกิดของฉันคือเดือนพฤษภาคม

- John is in Linda's office.
จอห์นอยู่ในห้องทำงานของลินดา

- Linda's life is in danger.
ชีวิตของลินดาตกอยู่ในอันตราย

- The fruit is in the basket.
ผลไม้อยู่ในตะกร้า

- He is a very generous man.
เขาเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ

- Well, I’m too busy for you.
ฉันยุ่งเกินไปสำหรับคุณ

- My car is at John's garage.
รถของฉันอยู่ที่โรงรถของจอห์น

- My father is in the garden.
พ่อของฉันอยู่ในสวน

- He is in the swimming pool.
เขาอยู่ในสระว่ายน้ำ

- My birthday is in December.
วันเกิดของฉันคือเดือนธันวาคม

- My birthday is in November.
วันเกิดของฉันคือเดือนพฤศจิกายน

- My birthday is in February.
วันเกิดของฉันคือเดือนกุมภาพันธ์

- He is working in the garden.
เขากำลังทำงานในสวน

- My birthday is in September.
วันเกิดของฉันคือเดือนกันยายน

- My bike is in the bike shop.
จักรยานของฉันอยู่ในร้านจักรยาน

- I’m not confident in myself.
ผมไม่มั่นใจในตัวเอง

- He is a very faithful friend.
เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มาก

- He's now a forgotten hero.
ตอนนี้เขาเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมแล้ว

- I think I’m going to be sick.
ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะป่วย

- It’s quite expensive, isn’t it?
ราคาแพงมาก ใช่ไหม

- He is working quite diligently.
เขาทำงานอย่างขมักเขม้น

- What is your favourite food?
อาหารจานโปรดของคุณคือ

- There is someone behind him.
มีใครบางคนอยู่ด้านหลังของคุณ

- He is incredibly strong.
เขามีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ

- He was in the room yesterday.
เขาอยู่ในห้องนั้น เมื่อวานนี้

- He is a very confident person.
เขาเป็นคนมั่นใจสูง

- Sorry, what’s your name again?
โทษครับ ชื่อคุณคืออะไรนะ

- He thought that I was a doctor.
เขาคิดว่าฉันเป็นหมอ

- I’m too busy working right now.
ฉันยุ่งกับการทำงานยุ่ง

- It’s just not the same anymore.
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

- Mother is in front of the door.
แม่อยู่ข้างหน้าประตู

- If I were you, I'd paint it blue.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทาสีเงิน

- John used to live in America.
จอห์นเคยอาศัยอยู่ในอเมริกา

- If I were you, I wouldn't worry.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่ต้องกังวล

- If I were you, I'd study harder.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเรียนให้หนักขึ้น

- I will always be faithful to you.
ฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอ

- If I were you, I would trust her.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไว้ใจหล่อน

- I am going to save my girlfriend.
ผมจะต้องไปช่วยแฟนของผม

- I am skilled at fixing computers.
ฉันมีทักษะในการซ่อมคอมพิวเตอร์

- I am not going, not without you.
ฉันจะไม่ไป ถ้าไม่มีเธอ

- If I were you I'd give him a hand.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเขา

- If I were you, I wouldn't do this.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้

- I think it’s time we split up.
ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

- What are you doing this Saturday?
คุณจะทำอะไรในวันเสาร์นี้

- If I were you, I wouldn't eat that.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่กิน

- ‘He’s lying,’ his wife said loudly.
"เขาโกหก" ภรรยาของเขาพูดอย่างดัง

- It’s not you, it’s me.
มันไม่ใช่คุณหรอก มันเป็นที่ผมเองแหละ

- My luggage is in the boot.
กระเป๋าสัมภาระของฉันอยู่ในกระโปรงรถ

- I noticed I was being observed.
ฉันสังเกตเห็นว่า ฉันกำลังถูกจับตามอง

- If I were you, I'd go talk to John.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปพูดคุยกับจอห์น

- It’s a bright, sunny day, isn’t it?
วันนี้แสงแดดออกสดใส ใช่มั้ย

- Am I not good enough for you?
ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณหรือไง

- I think it’s time we call it quits.
ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

- The room is at the end of the hall.
ห้องนั้นอยู่ที่ส่วนท้ายของห้องโถง

- Is there a gas station around here?
มีสถานีบริการน้ำมันอยู่แถวนี้หรือไม่?

- If I were young, I would go abroad.
ถ้าฉันยังเด็ก ฉันจะไปต่างประเทศ

- Whichever one you choose is fine.
คุณเลือกอันไหนก็ได้ ได้หมด

- He thought that I was your mother.
เขาคิดว่าฉันเป็นคุณแม่ของคุณ

- He said he was worried about you.
เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณมาก

- It’s very comfortable talking to you.
ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคุณ

- If I were you, I wouldn't talk to him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดคุยกับเขา

- Am I not beautiful enough for you?
ฉันสวยไม่พอสำหรับคุณหรือไง

- If I were you, I'd go home right away.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- Am I not handsome enough for you?
ผมหล่อไม่พอสำหรับคุณหรือไง

- His house is on the skirts of the city.
บ้านของเขาอยู่ชานเมือง

- The village is on the side of the hill.
หมู่บ้านอยู่ที่ด้านข้างของเนินเขา

- It was the worst feeling in the world.
มันเป็นความรู้สึกแย่ที่สุดในโลก

- If I were you, I wouldn't live with him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่อยู่กับเขา

- It is not important. Don’t blow a fuse.
ไม่มีอะไรมากหรอก อย่าอารมณ์เสียเลย

- The shop is on the corner of the street.
ร้านค้าอยู่ที่มุมถนน

- If I were you, I would go home at once.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- After working all day, I am really beat.
หลังจากทำงานทั้งวัน ฉันหมดแรงเลย

- If I were you, I would apply for the job.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะสมัครงานนั้น

- He is very greedy.
เขาขี้งก /ตะกละตะกลาม (ใช้ตามสถานการณ์)

- Your ideas about politics are all wet.
ความคิดทางการเมืองของคุณ ไม่ถูกต้องเลย

- My bicycle is in need of repair.
จักรยานของฉัน จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

- If I were you, I would follow his advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของเขา

- If I were you, I'd follow Tom's advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของจอห์น

- Are you going to sulk if I go out tonight?
คุณจะงอนไหม ถ้าฉันออกไปข้างนอกคืนนี้

- Remind me that the meeting is on Monday.
เตือนฉันด้วยว่ามีประชุมในวันจันทร์

- If I were you, I'd put the money in a bank.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเอาเงินเข้าธนาคาร

- The boy is on the right side of his mother.
เด็กชายอยู่ทางด้านขวามือของแม่เขา

- It’s time that we start seeing other people.
ถึงเวลาที่เราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้าง

- I feel like I'm just not up to your level.
ฉันรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับระดับ/ฐานะ ของของคุณ

- If I were you, I wouldn't go there by myself.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่ไปที่นั่นด้วยตัวเอง

- One day she would be taller than her friends.
วันหนึ่ง เธอคงจะสูงกว่าเพื่อนของเธอ

- He's a forgotten man in the world of politics.
เขาเป็นคนถูกลืมไปแล้วในโลกของการเมือง

- If I were younger, I would go abroad to study.
ถ้าฉันเป็นเด็กฉันจะไปต่างประเทศเพื่อศึกษา
(อายุอ่อนกว่านี้)

- If I were you, I'd buy it. "But you aren't me!"
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะซื้อมัน "แต่คุณไม่ใช่ฉันนะ!"

- I used to be overweight, but now I am skinny.
ฉันเคยมีน้ำหนักเยอะมาก แต่ตอนนี้ฉันผอมเพรียว

- Love that is easy to get will also is easy to lose.
ความรักเกิดขึ้นง่าย และก็สูญเสียง่ายเหมือนกัน

- Things aren’t working out between us anymore.
อะไรๆระหว่างเรามันไม่โอเคแล้วล่ะ

- Nobody is in the living room, but the TV is on.
ไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่น แต่ทีวีเปิดอยู่

- Is the little boy yours, or is he adopted?
เด็กชายคนนั้นเป็นลูกของคุณ หรือเป็นลูกบุญธรรม

- Children's publishing is a fast-growing business.
สื่อสิ่งพิมพ์เด็กเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

- This year I will be twenty-five; she is twenty-two.
ปีนี้ฉันจะอายุยี่สิบห้าปี ส่วนเธออายุยี่สิบสองปี

- Next year I am going to go on holiday to Thailand.
ปีหน้าฉันจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทย

- If I were you, I would not have said such nonsense.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดเรื่องไร้สาระดังกล่าว

- Do you know where the action is in this city?
นายรู้จักสถานที่น่าตื่นเต้น น่าเที่ยวที่ไหนบ้างในเมืองนี้

- You know it’s not working out. Let’s just break up.
คุณก็รู้ว่ามันไม่เวิ้คแล้ว เลิกกันเถอะ

- This year I will be twenty-five; you are twenty-two.
ปีนี้ฉันจะอายุยี่สิบห้าปี ส่วนคุณอายุยี่สิบสองปี

- We both know things aren’t the way they used to be.
เราทั้งสองคนต่างก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว

- You’re too good for me. I’m not good enough for you.
คุณดีเกินไปสำหรับฉัน ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณ

- Pull yourself together! We are almost there. Hold on tight!
ตั้งสติหน่อย! เราจวนจะถึงแล้ว เกาะแน่น ๆ!

- Her family was harassed with threatening phone calls all day.
ครอบครัวของเธอ ถูกคุกคามด้วยการโทรศัพท์ข่มขู่ตลอดทั้งวัน

- It is one of the most conspicuous landmarks of Bangkok mainly.
มันเป็นสัญลักษณ์จุดเด่น ที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ

- I think we should get there early because they might be sold out.
ฉันคิดว่า เราควรจะถึงที่นั่น เร็วหน่อยเพราะว่าตั๋วอาจจะหมด

- Am I not good enough for you, or is it just impossible to satisfy you?
ฉันไม่ดีพอหรือคุณไม่พอสักที

- How many people are there in the world able to do the work they love?
จะมีใครสักกี่คนในโลกนี้ ที่สามารถทำงานที่รักจริงๆ ได้

- He was transferred from the head office to a branch office last month.
เขาถูกย้ายจากสำนักงานใหญ่ไปยังสำนักงานสาขาเมื่อเดือนที่แล้ว

- Mushrooms are rich in vitamin B. They contain more protein than most vegetables.
เห็ดอุดมไปด้วยวิตามินบี พวกมันมีโปรตีนมากที่สุดในบรรดาผัก

- Diamonds are weighed and valued in carats. One carat equals two hundred milligrams.
เพชรถูกชั่งน้ำหนัก มีมูลค่าน้ำหนักเป็นกะรัต หนึ่งกะรัตเท่ากับสองร้อยมิลลิกรัม

- This is about the poor judgment you have been displaying in this department for months now!
นี่มันเป็นเรื่องการแสดงออกถึง การขาดวิจารณญาณ ในแผนกนี้มาเป็นเดือนๆ แล้ว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment