โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

การใช้ Need


♥ Need เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Semi-modal verbs" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว (Auxiliary verb)
การใช้ "Modal Verb"

need เป็นกริยาที่เรียกว่า "Semi-modal verbs" จึงสามารถใช้ได้ 2 แบบ
- ใช้แบบ "Modal Verb"
- ใช้แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)
หมายเหตุ : การใช้ need แบบ "Main Verb" จะได้รับความนิยม มากกว่า กริยาช่วย

โครงสร้างประโยค การใช้ need แบบ "Modal Verb"
Sub + need + V1ประโยคบอกเล่า
Sub + need + not + V1ประโยคปฏิเสธ
need + Sub +V1ประโยคคำถาม

ตัวอย่างประโยค
การใช้ need แบบ "Modal Verb"

- You need wash the dishes after meals.
คุณจำเป็นต้องล้างจานหลังจากการรับประทานอาหาร

- You need not be afraid of making mistakes.
คุณไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะทำผิดพลาด

- You need not wash the dishes after meals.
- You needn't wash the dishes after meals.
คุณไม่จำเป็นต้องล้างจานหลังจากการรับประทานอาหาร

การใช้ Need แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)
- รูปประโยค บอกเล่า : Sub + need + noun
- รูปประโยค คำถาม : Sub + need + noun
- รูปประโยค ปฏิเสธ : don't /doesn't need + noun

need เมื่อใช้ เป็นกริยาแท้ ต้องผันตามประธาน
- I need to lose weight.

ฉันจำเป็นต้องลดน้ำหนัก

- I need to talk to you.
ฉันจำเป็นต้องพูดกับคุณ

- I need them to know that.
ฉันจำเป็นต้องบอกให้เขารู้

- I need a very quiet place.
ฉันต้องการสถานที่เงีบบ ๆ

- I need to use the bathroom.
ฉันต้องการไปห้องน้ำ (ปวดมาก)

- I need to go back to Thailand.
ฉันต้องกลับไปประเทศไทย

- We need some fresh ideas in this company.
เราต้องการความคิดใหม่ ๆ ใน บริษัทนี้

- If you’re going to succeed in this job you will need allies.
ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในงานนี้ คุณจะต้องมีพันธมิตรนอกจากนี้การใช้ Need แบบคำนาม
- The products are sold without the need for a doctor's approval.
ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์กริยาบางตัวตามด้วย Gerund และ To infinitive มีความหมายต่างกัน
การใช้ Need
- need + Ving = จำเป็นต้องได้รับการทำบางสิ่ง
- need + to + infinitive = จำเป็นต้องทำบางสิ่ง
- This room needs cleaning.
ห้องนี้ต้องรับการทำความสะอาด

- You need to move on.
คุณต้องตัดใจ แล้วเดินหน้าต่อไป

- We need to fix this problem.
เราต้องแก้ไขปัญหานี้

- I need to make a phone call.
ฉันต้องโทรหาใครสักคน

- We need to cancel today's meeting.
เราต้องยกเลิกการประชุมของวันนี้

- We need to understand each other.
เราจำเป็นต้องเข้าใจกันและกัน

- I need to complete this assignment.
ฉันต้องทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จ

- We need to talk about our customers’ concerns.
เราต้องคุยกันเรื่องข้อกังวลของลูกค้า

- You need to quit bothering me about my dress!
เธอต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับเสื้อผ้าของฉัน

- I need to make a list of things I need to do today.
ฉันต้องเขียนรายการสิ่งที่ฉันต้องทำวันนี้

- My computer isn't working. I need to get it repaired.
คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งานไม่ได้ ต้องเอาไปซ่อม

- You need to stretch and get loose before playing soccer.
คุณต้องยืนเส้นยืดสายก่อนเล่นฟุตบอล

- I need to build my confidence so that I can speak English.
ฉันต้องสร้างความมั่นใจ เพื่อว่าฉันจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

- We need to stop looking back and start thinking about the future.
เราจำเป็นต้องหยุดมองย้อนกลับหลัง และเริ่มคิดถึงอนาคต

- You’re really narrow-minded. You need to be more open-minded.
คุณเป็นคนใจแคบ คุณจำเป็นตัอง เปิดใจกว้างมากกว่านี้

- I came to the realization that I needed to change my attitude for the better.
ฉันได้ตระหนักว่า ฉันต้องเปลี่ยนทัศนคติให้ดีขึ้น

- I need to think about the consequences. Let me tell you later. I’ll let you know.
ฉันต้องคิดถึงผลที่จะตามมา แล้วฉันจะบอกทีหลังนะ

- They say there is no need to use products like hydrogen peroxide or iodine.
พวกเขากล่าวว่าไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ จำพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือไอโอดีน

- You will need to bring the documents sent to you by your university that shows you have been accepted.
คุณจำเป็นต้องนำเอกสารที่มหาวิทยาลัยของคุณส่งถึงคุณเพื่อแสดงว่าคุณได้รับการยอมรับแล้ว

- You will also need banking and tax records that show you have enough money to pay for your education.
นอกจากนี้คุณยังต้องมี(ได้รับ)เอกสารการเปิดบัญชีธนาคาร และใบเสียภาษี ที่จะนำมาแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเพื่อการศึกษาของคุณ
รวมประโยคการใช้ Need
- He needs a doctor.
เขาต้องการหมอ

- I need to buy stamps.
ฉันต้องการซื้อแสตมป์

- I need to lose weight.

ฉันจำเป็นต้องลดน้ำหนัก

- I need to talk to you.
ฉันจำเป็นต้องพูดกับคุณ

- He needs some more rest.
เขาต้องการพักผ่อนมากขึ้น

- I need them to know that.
ฉันจำเป็นต้องบอกให้เขารู้

- I need to request a refund.
ฉันจำเป็นต้องขอเงินคืน

- You need to study harder.
คุณจำเป็นต้องเรียนหนักขึ้น

- I need a very quiet place.
ฉันต้องการสถานที่เงีบบ ๆ

- I need to use the bathroom.
ฉันต้องการไปห้องน้ำ (ปวดมาก)

- I need to go back to Thailand.
ฉันต้องกลับไปประเทศไทย

- She needs your help.
เธอต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

- This page needs checking again.
หน้านี้ต้องการตรวจสอบอีกครั้ง

- The bathroom needs cleaning.
ห้องน้ำต้องการการทำความสะอาด

- We need to understand each other.
เราต้องเข้าใจกันและกัน

- I need to complete this assignment.
ฉันต้องทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จ

- This page needs to be checked again.
หน้านี้ต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง

- I need to spend more time studying.
ฉันจำเป็นต้องใช้เวลาเรียนมากขึ้น

- She needed someone to advise her.
เธอต้องการใครซักคน ที่ให้คำแนะนำเธอได้

- We need to balance our budget.
เราจำเป็นต้องความสมดุลย์งบประมาณของเรา

- I just think we need to be extra careful.
ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- I need you to help me move this bookcase.
ฉันต้องการให้คุณช่วยย้ายตู้หนังสือเล่มนี้


- We need some fresh ideas in this company.
เราต้องการความคิดใหม่ ๆ ใน บริษัทนี้

- I've already told John what he needs to do.
ฉันได้บอกกับ จอห์นแล้ว ว่าเขาจำเป็นต้องทำอะไร
- Everything in this room needs to be sold.
ข้าวของทุกอย่างในห้องนี้จำเป็นต้องขายให้หมด

- I need to return three books to the library.
ฉันต้องการส่งคืนหนังสือสามเล่ม ไปที่ห้องสมุด

- You need to be ready for whatever happens.
คุณจำเป็นต้องพร้อม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

- You don't need to worry about me anymore.
คุณไม่ต้องห่วงฉันอีกต่อไป

- You need to quit bothering me about my dress!
เธอต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับเสื้อผ้าของฉัน

- You need to work hard if you want to succeed.
คุณต้องทำงานหนักหากต้องการประสบความสำเร็จ

- We need to talk about our customers’ concerns.
เราต้องคุยกันเรื่องข้อกังวลของลูกค้า

- I need to make a list of things I need to do today.
ฉันต้องเขียนรายการสิ่งที่ฉันต้องทำวันนี้

- They don’t need to come until six o’clock.
พวกเขาไม่จำเป็นต้องมา จนกว่าจะถึงเวลาหกโมงเย็น

- My computer isn't working. I need to get it repaired.
คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งานไม่ได้ ต้องเอาไปซ่อม

- My computer isn't working. I need to get it repaired.
คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งานไม่ได้ ต้องเอาไปซ่อม

- She needn’t have given me such an expensive present.
เธอไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญราคาแพง แก่ฉันเช่นนี้

- You need to stretch and get loose before playing soccer.
คุณต้องยืนเส้นยืดสายก่อนเล่นฟุตบอล

- I need to build my confidence so that I can speak English.
ฉันต้องสร้างความมั่นใจ เพื่อว่าฉันจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

- We need to drink more water when we are physically active.
เราจำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้น เมื่อพวกเรามีกิจกรรม

- You’re really narrow-minded. You need to be more open-minded.
คุณเป็นคนใจแคบ คุณจำเป็นตัอง เปิดใจกว้างมากกว่านี้

- We need to stop looking back and start thinking about the future.
เราจำเป็นต้องหยุดมองย้อนกลับหลัง และเริ่มคิดถึงอนาคต

- The issue of pay needs to be discussed at our next meeting.
ประเด็นเรื่องการจ่ายเงิน จำเป็นต้องมีการกล่าวถึงในที่ประชุมครั้งต่อไปของเรา

- I came to the realization that I needed to change my attitude for the better.
ฉันได้ตระหนักว่า ฉันต้องเปลี่ยนทัศนคติให้ดีขึ้น

- I need to think about the consequences. Let me tell you later. I’ll let you know.
ฉันต้องคิดถึงผลที่จะตามมา แล้วฉันจะบอกทีหลังนะ

- Your child is missing, You need to tell us the truth and you need to tell us now.
ลูกของคุณหายไปนะครับ คุณต้องบอกความจริงกับเรา และคุณต้องบอกเราเดี๋ยวนี้

- I know this is hard. But I need you to tell me exactly what happened. Start from the beginning.
ผมรู้ว่านี่ค่อนข้างยาก แต่ผมต้องการให้คุณเล่า ว่าเกิดอะไรขึ้น ตั้งแต่ต้น

- All plants and animals need nitrogen. Nitrogen is a major element in the proteins in our bodies.
พืชและสัตว์ทุกชนิดต้องการไนโตรเจน ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในโปรตีนในร่างกายของเรา

- You need a new beginning. You're booked on a plane out of Logan Airport, Friday morning, 8:30 a.m.
คุณจำเป็นต้องตั้งต้นใหม่ ผมจองตั๋วเครื่องบินไว้ให้แล้ว ออกจากสนามบินโลแกนเช้าวันศุกร์ตอน 8:30 น.

- You will need to bring the documents sent to you by your university that shows you have been accepted.
คุณจำเป็นต้องนำเอกสารที่มหาวิทยาลัยของคุณส่งถึงคุณเพื่อแสดงว่าคุณได้รับการยอมรับแล้ว

- You will also need banking and tax records that show you have enough money to pay for your education.
นอกจากนี้คุณยังต้องมี(ได้รับ)เอกสารการเปิดบัญชีธนาคาร และใบเสียภาษี ที่จะนำมาแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเพื่อการศึกษาของคุณ


ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )การใช้ need แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ need สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : need
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : need

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : need
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : need
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : need
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : need
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : need
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : need
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : need
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : need
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : need
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : need
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : need
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : need
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : need
15. American heritage : www.ahdictionary.com : need
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : need
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : need
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : need
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : need
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : need
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : need
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : need
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : need
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : need
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : need
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : need
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : need
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : need
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : need
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : need
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : need

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : need
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : need
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : need
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : need
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : need
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : need

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment