โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 30, 2015

การใช้ Often - Frequently


 มัก often, frequently
 บ่อยๆ ร่ำไป generally, frequently, often, repeatedly
 ถี่ frequently
 เรื่อย continuously, continually, always, repeatedly, consistently, frequently
 จนแล้วจนรอด frequently, for a long time
 อาจิณ habitually, always, regularly, often, frequently
 กิจวัตร often, frequently, usually
 ไม่ขาดปาก frequently, often, regularly, usually
 เหมือนเคย as usual, usually, often, always, frequently
 เหมือนปกติ as before, as usual, as formerly, usually, still, always
 เนืองนิจ constantly, habitually, often, frequently, perpetually, regularly
 เป็นประจำ frequently, habitually, oft, often, always
 หลายครั้ง frequently, oft, often, repeatedly
 เสมอๆ frequently, oft, often
 ซ้ำไปซ้ำมา many times, over and over, repeatedly, frequently, often, again and again


การใช้ใช้ frequentlyในประโยคบอกเล่า
- I see him frequently.
ฉันเคยเจอเขาบ่อย ๆ

- frequently asked questions.
คำถามที่พบบ่อย

- The vans run less frequently on Sundays.
รถตู้วิ่งไม่บ่อยในวันอาทิตย์

- They frequently hold conferences at that hotel.
พวกเขามักจัดประชุมที่โรงแรมแห่งนั้น

- Instead of going out to "work," she frequently hid in her flat.
แทนที่จะไป "ทำงาน" เธอมักซ่อนตัวอยู่ในแฟลตของเธอ

- She's written a program to find words which frequently occur together.
เธอเขียนโปรแกรม เพื่อค้นหาคำศัพท์ที่มักเกี่ยวข้องกันการใช้ often ในประโยคบอกเล่า
- Visit me often.
มาเยี่ยมฉันบ่อยๆ นะ

- She is often late.
เธอมาสายประจำ

- She is often alone.
บ่อยครั้งที่เธออยู่คนเดียว

- She is often lonely.
บ่อยครั้งที่เธอรู้สึกเหงา

- He often goes to church.
เขามักจะไปที่โบสถ์อยู่บ่อย ๆ

- I came to work late too often.
ผมไปทำงานสายบ่อยเกินไป

- This situation happens often.
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ

- I need to visit them more often.
ฉันต้องไปเยี่ยมพวกเขาบ่อยมากขึ้น

- I need to call them more often.
ฉันต้องโทรหาพวกเขาบ่อยมากขึ้น

- I would like to see you more often.
ฉันอยากเห็นคุณบ่อย ๆ

- They are often late to school.
บ่อยครั้งที่พวกเขามักจะไปโรงเรียนสาย

- I often go to this shop to buy things.
ฉันซื้อของจากร้านนี้อยู่บ่อย ๆ

- They are often early to school.
บ่อยครั้งที่พวกเขามักจะไปโรงเรียนแต่เช้า

- My boyfriend often gives me a heartache.
แฟนของฉันมักจะทำให้ฉันปวดใจอยู่บ่อย ๆ

- His wife often goes on a shopping spree.
ภรรายาเขาไปช้อปปิ้งกระจายอยู่บ่อย ๆ

- The cost of setting up a business is often high.
ต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจบ่อยครั้งมักจะสูง

- You shouldn't listen to gossip. It's often not true.
คุณไม่ควรฟังการนินทา มันมักจะไม่เป็นความจริง (บ่อยครั้ง)

- He must work out often to look so well built like he does.
เขาคงต้องออกกำลังกายบ่อยแน่เลย จึงได้ดูเฟิร์มอย่างนั้น

- They used these words freely, often in front of their parents too.
พวกเขาใช้คำพูดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ และบ่อยครั้งพูดต่อหน้าพ่อแม่ของเขาด้วย


การใช้ความถี่ในเหตุการณ์ ช่วงเวลาสั้น ๆ
เมื่อวานนี้ ฉันโทรศัพท์ไปหาเธอหลายครั้ง
1. I often phoned her yesterday. X.
2. I kept phoning her yesterday'.
3. You say 'I phoned her several times yesterday.
ประโยคที่่ 1 ไม่ควรใช้ เพระเป็นเหตุการช่วงเวลา สั้น ๆ
ควรใช้ประโยค ที่ 2 และ 3
www.collinsdictionary.com : frequentlyการใช้ often ในประโยคคำถาม
- Do you dream often?
คุณฝันบ่อยไหม

- Are you arguing often?
คุณโต้เถียงกันบ่อยไหม

- Do you come here often?
คุณมาที่นี่บ่อยไหม

- How often do you eat out?
คุณทานข้าวนอกบ้านบ่อยแค่ไหน

- How often do you exercise?
คุณชอบออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

- How often do you eat out?
คุณไปกินนอกบ้าน บ่อยแค่ไหน

- Do you drink alcohol often?
คุณดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน

- How often do you watch films?
คุณไปดูหนัง บ่อยแค่ไหน

- Do you often buy a newspaper?
คุณซื้อหนังสือพิมพ์บ่อยไหม

- How often do you go on vacation?
คุณไปเที่ยว บ่อยแค่ไหน

- Do your parents scold you often?
พ่อแม่ตำหนิคุณบ่อยไหม

- How often do you watch the news?
คุณดูรายการข่าวทีวีบ่อยแค่ไหน

- How often do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหน

- How often do you brush your teeth?
คุณแปรงฟันบ่อยแค่ไหน

- How often do you watch the news?
คุณดูรายการข่าวทีวีบ่อยแค่ไหน

- You should exercise often you know?
คุณควรออกกำลังกายบ่อย ๆรู้มั้ย

- How often do you go clothes shopping?
คุณไปช้อปปิ้งสำหรับเสื้อผ้าบ่อยแค่ไหน

- How often do you listen to the radio?
คุณฟังวิทยุบ่อยแค่ไหน

- Do you argue with your siblings often?
ทะเลาะกับพี่ ๆน้อง ๆบ่อยมั้ย

- How often do you like watching movies?
ชอบดูหนังบ่อยแค่ไหน

- How often do you check your Facebook?
คุณเข้าไปใช้เฟซบุ๊กบ่อยแค่ไหน
การใช้ frequently แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ frequently สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : frequently
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : frequently

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : frequently
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : frequently
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : frequently
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : frequently
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : frequently
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : frequently
8. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : frequently
9. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : frequently
10. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : frequently
11. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : frequently

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : frequently
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : frequently
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : frequently

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : often
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : often

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : often
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : often
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : often
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : often
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : often
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : often
8. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : often
9. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : often
10. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : often
11. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : often

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : often
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : often
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : often

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment