โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 29, 2015

การใช้ Adverb (usually)


การใช้ usually
Thai
English
 ปกติ normally, usually, commonly, regularly, ordinarily
 ปรกติ commonly, usually, normally, regularly, ordinarily
 กิจวัตร often, frequently, usually
 สม่ำเสมอ regularly, always, usually, normally, commonly, ordinarily
 มักจะ oft, often, usually
 อย่างเคย usually
 อย่างเป็นประจำ regularly, usually
 ตามปรกติ customarily, ordinarily, usually, normally
 ปกติธรรมดา regularly, usually, commonly, ordinarily, normally
 
 เช่นเคย as usual, usually
 เป็นธรรมดา normally, ordinarily, commonly, usually, generally, typically
 เป็นปกติ normally, ordinarily, commonly, usually, generally, typically
 เป็นปรกติ normally, usually, regularly, ordinarily, commonly
 เหมือนปกติ as before, as usual, as formerly, usually, still, always
 
 เหมือนเคย as usual, usually, often, always, frequently
 โดยปรกติ normally, usually, ordinarily, regularly, commonly
 โดยปกติ generally, normally, ordinarily, usually, commonly
 ไม่ขาดปาก frequently, often, regularly, usuallyวางไว้ระหว่าง Subject และ Main Verb (กริยาแท้)
- He unusually comes to work late.
เขามักจะมาทำงานสาย

- She unusually dresses modestly.
ปกติเธอแต่งกายมิดชิด

- My wife unusually dresses modestly.
ปกติภรรยาของผมแต่งกายมิดชิด

- We unusually eat breakfast at home.
ปกติเรามักทานอาหารเช้ากันที่บ้านการใช้ usually ขยาย Adjective
- It is unusually quiet around here.
ปกติบริเวณนี้เงียบสงบ

- Our neighbors are unusually loud.
ปกติเพื่อนบ้านของเรามักส่งเสียงดังการใช้ usually ขยาย Adverb
- I'm unusually quite tired on Monday.
ปกติฉันมักจะเหนื่อยมากในวันจันทร์

- I'm unusually quite tired the next day.
ปกติฉันมักจะเหนื่อยมากในวันรุ่งขึ้น

- The 6 p.m. train is unusually very crowded.
เวลา 6 โมงเย็น รถไฟมักจะแออัดมากการใช้ usually ในประโยคปฏิเสธ
- I don’t unusually come here.
ปกติฉันมักไม่มาที่นี่

- They don't unusually do that.
พวกเขามักจะไม่ทำอย่างนั้น

- We don’t unusually see each other at weekends.
เรามักไม่ค่อยเจอกันในวันสุดสัปดาห์การใช้ usually ในประโยคคำถาม
- What time do you unusually go to bed?
ปกติคุณนอนกี่โมง?

- Is your friend unusually so rude?
ปกติแล้วเพื่อนของคุณมักหยาบคายไหม

- When do you unusually watch the news on TV?
ปกติคุณมักจะดูข่าวทีวีเมื่อไหร่

- Who unusually cooks the meals in your house?
ปกติใครเป็นคนที่มักจะทำกับข้าวในบ้านของคุณ

- Do you unusually use social media on your phone or computer?
ปกติคุณใช้มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อเล่นสื่อสังคมออนไลน์usually ห้ามวางหน้า Auxiliary Verb(กริยาช่วย)
- She usually is late. X
- I usually don’t come here. Xการใช้ usually แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ usually สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : usually
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : usually

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : usually
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : usually
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : usually
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : usually
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : usually
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : usually
8. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : usually
9. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : usually
10. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : usually
11. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : usually

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : usually
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : usually
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : usually

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


รวมประโยคที่ใช้ usually
- She is usually late.
ปกติเธอมักจะมาสาย

- I usually stay up late.
ฉันมักจะตื่นสาย

- I usually wake up at 6.
ฉันตื่นนอนตอนอายุ 6 โมง

- John usually eats alone.
จอห์นมักทานอาหารคนเดียว

- I usually do the dishes.
ฉันมักจะล้างจาน

- I usually get up at six.
ฉันมักจะลุกขึ้นที่หก

- She usually wears jeans.
เธอมักสวมกางเกงยีนส์

- I usually wake up at six.
ฉันตื่นนอนตอน 6 โมง

- I usually walk to school.
ฉันมักจะเดินไปโรงเรียน

- I don’t usually come here.
ปกติแล้วฉันจะไม่มาที่นี่

- She usually takes the bus.
เธอมักจะนั่งรถประจำทาง

- Usually, she takes the bus.
เธอมักจะนั่งรถประจำทาง

- I don’t usually come here.
ปกติฉันมักไม่มาที่นี่

- They don't usually do that.
ปกติพวกเขามักจะไม่ทำอย่างนั้น

- I usually don't work here.
ฉันไม่ได้ทำงานที่นี่

- I usually get up at eight.
ฉันมักจะลุกขึ้นที่แปด

- I usually shower at night.
ฉันมักจะอาบน้ำตอนกลางคืน

- She usually gets up early.
เธอมักจะตื่นแต่เช้า

- I usually don't wear a hat.
ฉันมักจะไม่สวมหมวก

- I usually don't wear a tie.
ฉันมักจะไม่ผูกเน็คไท

- I usually go home at five.
ฉันมักจะกลับบ้านตอนอายุห้าขวบ

- I usually go to bed at nine.
ฉันมักจะไปนอนตอน 3 ทุ่ม

- I usually read while I eat.
ฉันมักจะอ่านหนังสือขณะที่ฉันกิน

- He usually comes to work late.
เขามักจะมาทำงานสาย

- Do you usually travel alone?
คุณมักจะเดินทางคนเดียวใช่ไหม

- We usually eat before seven.
เรามักกินอาหารก่อนถึงเจ็ดโมง

- I usually wear a white shirt.
ฉันมักจะสวมเสื้อสีขาว

- When do you usually get up?
ปกติคุณมักจะตื่นกี่โมง

- She usually dresses modestly.
ปกติเธอแต่งกายมิดชิด

- You're usually so optimistic.
ปกติคุณมักมองโลกในแง่ดี

- I don't usually eat this late.
ฉันไม่ค่อยกินอาหารสายแบบนี้

- I usually drink a lot of milk.
ปกติฉันมักดื่มนมมาก

- He usually gets up at six.
เขามักตื่น (ลุกขึ้น)จากที่นอนตอน 6 โมง

- John usually shows up on time.
จอห์นมักจะมาตรงเวลา

- When does John usually arrive?
ปกติจอห์นมักจะมาถึงเมื่อไหร่

- I usually go to school by bus.
ฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง

- We usually sleep in this room.
เรามักจะนอนในห้องนี้

- I don't usually dress like this.
ปกติฉันจะไม่แต่งตัวแบบนี้

- When do you usually eat lunch?
ปกติคุณมักทานอาหารกลางวัน กี่โมง

- Our neighbors are usually loud.
ปกติเพื่อนบ้านของเรามักส่งเสียงดัง

- John usually goes to bed at ten.
ปกติจอห์นมักจะไปนอนตอน 4 ทุ่ม

- John doesn't usually wear a hat.
ปกติจอห์นมักสวมหมวก

- John usually wears silk pajamas.
ปกติจอห์นมักสวมชุดนอน

- I'm usually not here on Mondays.
ปกติฉันมักไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันจันทร์

- She usually goes to bed at nine.
เธอมักจะไปนอนตอน 3 ทุ่ม

- John doesn't usually eat dessert.
จอห์นไม่ค่อยกินของหวาน

- John is usually with his friends.
จอห์นมักจะอยู่กับเพื่อนของเขา

- John usually takes a bus to work.
จอห์นมักจะนั่งรถบัสไปทำงาน

- He usually goes to work at 8 a.m.
เขามักจะไปทำงานเวลา 8 โมง

- I don't usually wait for anybody.
ปกติฉันไม่ได้รอใคร

- I usually wake up at six o'clock.
ฉันมักจะตื่นขึ้นเวลา 6โมง

- John doesn't usually say anything.
ปกติจอห์นมักจะไม่พูดอะไร

- John doesn't usually trust anyone.
ปกติจอห์นมักจะไม่ไว้วางใจใครเลย

- John doesn't usually wear pajamas.
ปกติจอห์นไม่ค่อยใส่ชุดนอน

- We usually eat breakfast at home.
ปกติเรามักทานอาหารเช้ากันที่บ้าน

- I'm usually quite tired on Monday.
ปกติฉันมักจะเหนื่อยมากในวันจันทร์

- I'm usually quite tired the next day.
ปกติฉันมักจะเหนื่อยมากในวันรุ่งขึ้น

- John usually wears jeans to work.
จอห์นมักสวมกางเกงยีนส์ไปทำงาน

- We usually have lunch at noon.
เรามักจะรับประทานอาหารกลางวันตอนเที่ยง

- Is your friend usually so rude?
ปกติแล้วเพื่อนของคุณมักหยาบคายไหม

- Usually we go skiing in February.
โดยปกติเราไปเล่นสกีในเดือนกุมภาพันธ์

- I usually get up at eight o'clock.
ฉันมักจะลุกขึ้นตอนแปดโมงเย็น

- I usually go to bed around 11 p.m.
ฉันมักจะไปที่เตียงประมาณ 11.00 น.

- I usually have breakfast at seven.
ฉันมักจะมีอาหารเช้าที่เจ็ด

- I usually take a bath after dinner.
ฉันมักจะอาบน้ำหลังอาหารเย็น

- That man deemed unusually wealthy.
ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่า รวยผิดปกติ

- Women usually live longer than men.
ปกติผู้หญิงมักมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ชาย

- What do you usually do on Sundays?
สิ่งที่คุณมักจะทำในวันอาทิตย์?

- What time do you usually go to bed?
คุณมักจะไปที่เตียงนอนกี่โมง?

- Wolves don't usually attack people.
ปกติหมาป่าไม่มักโจมตีผู้คน

- Does John usually wear a tie to work?
ปกติจอห์นผูกเน็คไทไปทำงานหรือเปล่า

- I can usually hear my neighbor's TV.
ปกติฉันมักจะได้ยินเสียงทีวีของเพื่อนบ้าน

- I usually have dessert after dinner.
ฉันมักจะกินของหวานหลังอาหารเย็น

- I usually study math in the evening.
ฉันมักจะเรียนคณิตศาสตร์ในตอนเย็น

- My father usually comes home at six.
พ่อของฉันมักจะกลับบ้านตอนหกโมงเย็น

- John usually keeps things to himself.
จอห์น มักจะเก็บสิ่งต่าง ๆไว้กับตัวเอง

- We usually play tennis after school.
ปกติเรามักเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียน

- They usually go to school by bicycle.
ปกติพวกเขามักจะไปโรงเรียน โดยจักรยาน

- John doesn't usually get enough sleep.
จอห์นไม่ค่อยได้นอนหลับเพียงพอ

- John usually goes to bed at ten-forty.
จอห์นมักจะไปที่เตียงที่สิบสี่สิบ

- What time do you usually return home?
ปกติคุณกลับบ้าน กี่โมง

- He usually fed his dog cheap dog food.
เขามักเลี้ยงสุนัข ด้วยอาหารสุนัขราคาถูก

- I usually go for a walk every morning.
ฉันมักจะไปเดินเล่นทุกเช้า

- John doesn't usually show his feelings.
จอห์นมักจะไม่แสดงความรู้สึกของเขา

- John usually stays at five-star hotels.
จอห์นมักจะพักอยู่ที่โรงแรมระดับห้าดาว

- It's not usually this cold in April.
โดยปกติอากาศจะไม่หนาวในเดือนเมษายน

- Usually, I wear black, grey, or brown.
ปกติฉันมักจะใส่ชุดสีดำ สีเทา หรือสีน้ำตาล

- John usually walks to school with Linda.
จอห์นมักเดินไปโรงเรียนกับลินดา

- My team usually beats my friend’s team.
ปกติทีมฉันชนะทีมของเพื่อน

- He usually gets home about six o'clock.
เขามักจะกลับบ้านประมาณหกโมงเย็น

- I usually just have a sandwich for lunch.
ปกติฉันจะทานเพียงแซนด์วิชสำหรับมื้อกลางวัน

- Usually, I'll just get a sandwich for lunch.
ปกติฉันจะเอาแซนวิชไปทานสำหรับมื้อกลางวัน

- John usually eats his lunch alone.
ปกติจอห์นมักกินอาหารกลางวันเพียงลำพังคนเดียว

- When do you usually watch the news on TV?
ปกติคุณมักจะดูข่าวทีวีเมื่อไหร่

- Usually, you will not need to ask for a name.
โดยปกติคุณจะไม่ต้องถามชื่อ

- Dictionaries are usually printed on thin paper.
บรรดาดิกชันนารีมักจะพิมพ์ลงบนกระดาษบาง ๆ

- Who usually cooks the meals in your house?
ปกติใครเป็นคนที่มักจะทำกับข้าวในบ้านของคุณ

- How cold does it usually get in Thailand?
ปกติแล้วจะมีอากาศหนาวเย็นแค่ไหนในประเทศไทย

- They usually run when they hear you coming.
ปกติพวกเขามักจะวิ่งเมื่อได้ยินว่าคุณกำลังจะมาถึง

- The drive usually takes 15 or 20 minutes.
ปกติการเดินทางโดยรถใช้เวลาประมาณ 15 หรือ 20 นาที

- I usually don’t eat with my fingers. I use a spoon.
แล้วปกติฉันไม่ได้ใช้นิ้วมือทานข้าว ฉันใช้ช้อน

- John usually only reads the headlines.
ปกติจอห์นมักอ่านเฉพาะ พาดหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์เท่านั้น

- It is usually about 35 degrees Celsius during April.
โดยปกติอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายน

- He doesn't usually take part in any of the class activities.
เขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมชั้นเรียน

- What do you usually eat when you go out with your friends?
ปกติเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ พวกคุณมักจะไปกินอะไรกัน

- Do you usually use social media on your phone or computer?
ปกติคุณใช้มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อเล่นสื่อสังคมออนไลน์

- Heat-resistant paints are usually black or aluminium-coloured.
สีทนความร้อนมักจะเป็นสีดำหรือสีอลูมิเนียม

- A bus driver usually know the directions of each area pretty well.
พนักงานขับโดยสารโดยปกติแล้ว เขารู้เส้นทางแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

- I will usually listen to a native speaker and then follow what they say.
ปกติฉันก็จะฟังเจ้าของภาษาพูด แล้วก็พูดตามเขา

- Weather in Bangkok is usually hot in the summer and mild in the winter.
ปกติสภาพอากาศในกรุงเทพฯ ร้อนในช่วงฤดูร้อน และผ่อนคลายลงในช่วงฤดูหนาว

- The children usually stay with their grandparents for a week in the summer.
เด็ก ๆ มักอยู่กับปู่ย่า/ตายาย เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน

- The average temperature is usually about 35 degrees Celsius in Bangkok.
โดยปกติอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสในกรุงเทพฯ

- Weather in Bangkok is usually very hot in the summer and mild in the winter.
ปกติสภาพอากาศในกรุงเทพฯ ร้อนมากในช่วงฤดูร้อน และผ่อนคลายลงในช่วงฤดูหนาว

- We don't usually have a problem tracking him, but this changed about two weeks ago.
ปกติเราไม่มีปัญหาในการสะกดรอยติดตามเขา แต่ร่องรอยนี้เปลี่ยนแปลงไปประมาณสองสัปดาห์แล้ว

- Sweets usually made her thirstier - but it was wet.
ปกติขนมหวานมักทำให้กระหายน้ำของเธอ แต่ทั้ง ๆที่มันก็เปียกชุ่ม (ขนมหวานที่เปียก แต่ทำให้เธอกระหายน้ำ)

- Bear in mind that most white wines are high in acid, while reds are usually high in tannin.
โปรดจำไว้ว่าไวน์ขาวส่วนใหญ่มีกรดสูง ในขณะที่สีแดงมักจะมีปริมาณแทนนินสูง (tannin = มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด)
ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment