โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 12, 2015

การใช้ be

Face masks will soon be mandatory in Germany
From Monday next week, wearing a face mask on public transportation and in stores will be mandatory in all 16 states in Germany. เครดิต : สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

หน้ากากจะเป็นสิ่งจำเป็นในประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่วันจันทร์สัปดาห์หน้า การสวมหน้ากากที่ขนส่งสาธารณะและในร้านค้าจะเป็นการบังคับใน 16 รัฐของเยอรมนี
- mandatory (adj.) = สิ่งจำเป็น, ข้อบังคับ
- public transportation = ขนส่งสาธารณะ


กริยาช่วยในภาษาอังกฤษทั้งหมดมี 24 ตัว Link : กริยาช่่วย 24 ตัว

be, being, และ been ทั้ง 3ตัวนี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ "Verb to be"
แต่ทั้ง 3ตัวนี้ไม่จัดอยู่ในหมวดกริยาช่วยเหมือนกับทั้ง 5 ตัวนี้ (is, am , are, was, were)

be, being, และ been เป็นส่วนหนึ่งของ "Verb to be"แต่ทำไมจึงไม่ได้เป็นกริยาช่วย
เพระทั้ง 3ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นต้นประโยค เพื่อทำประโยคคำถามได้เหมือนเพื่อน ๆทั้ง 5ตัวของมัน
เพระทั้ง 3ตัวนี้ไม่สามารถเติม not เพื่อทำประโยคปฏิเสธได้เหมือนเพื่อน ๆทั้ง 5ตัวของมัน

*** “It’s” นั้นเป็นรูปย่อมาจากคำว่า
It is, It was และ It has

💘 บทความนี้จะขอกล่าวถึง be รูปเดียวเท่านั้น 💘
💔 be = เป็น / อยู่ / คือ
be เป็นตัวแทนของ Verb to be ทุกตัว
be เวลาใช้ ต้องใช้อย่างกริยาแท้ ไม่สามารถสร้างประโยคคำถามได้
Modal verb + be
- We will be watching you.
พวกเราจะจับตามองดูคุณอยู่

- They should be punished.
พวกเขาควรจะถูกลงโทษ

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- You should be polite to other people.
คุณควรจะทำตัวสุภาพกับคนอื่น

- It wasn’t what I thought it would be.
มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฉันคิดไว้ว่ามันจะเป็น

- Imagine how cool it would be to be Superman.
ลองจินตนาการว่ามันจะเจ๋งแค่ไหน ที่จะเป็นซุปเปอร์แมน

- China : According to the statement, anyone who violates new virus control regulations will be quickly prosecuted and could face arrest, jail or even the death penalty.
ประเทศจีน: ตามคำแถลงการณ์,ทุกคนที่ละเมิดกฎระเบียบควบคุมไวรัสใหม่จะถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว และอาจถูกจับเข้าคุกหรือแม้แต่โทษประหารชีวิต


to be
- I’m proud to be Thai.
ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย

- I’m going to be myself.
ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

- I feel so honored to be here.
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่

- It is such an honor to be here.
นับว่าเป็นเกียรติที่ได้มาที่นี่

- I don’t want to be a burden to anyone.
ฉันไม่อยากเป็นภาระให้กับใคร ๆ

- He is expected to be hit with a hefty fine.
(เขาถูก)คาดการณ์ว่าเขาจะถูกปรับอย่างหนัก

- You don’t have to be concerned about me.
คุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก

- He always wants to be the center of attention.
เขาต้องการเป็นจุดสนใจตลอดเวลา

- I want to be a photographer because I love photography.
ฉันอยากเป็นช่างภาพเพราะฉันรักการถ่ายภาพการใช้ be ในประโยคคำถาม
- ฉันขอตัวกลับก่อนได้ไหม
Can I be excused?
May I be excused?

- Do you want to be an actor?
คุณอยากเป็นนักแสดงไหม

- Do you want to be my girlfriend?
คุณอยากเป็นแฟนของผมไหม

- Do you want to be my boyfriend?
เธออยากเป็นแฟนของฉันไหม

- Where would you like to be seated?
คุณอยากนั่งตรงไหน

- We are going to be late, aren’t we?
พวกเราจะไปถึงสายๆ แน่ๆ เลย ใช่ไหม

- What do you want to be when you grow up?
เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไร

- What did you want to be when you grow up?
เมื่อก่อน เธอคิดว่าโตขึ้นแล้ว อยากเป็นอะไร

- What does it mean to be a Muslim?
การเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม นั้นหมายความว่าอย่างไร

- What does it mean to be a Buddhist?
การเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนั้น หมายความว่าอย่างไร

- What does it mean to be a Christian?
การเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นั้น หมายความว่าอย่างไร


be able to = สามารถ (แทนในความหมายของคำว่า can ได้)
- I don’t know if I’ll be able to forgive you.
ฉันไม่รู้ว่าจะยกโทษให้คุณได้มั้ย

- I’m afraid that I won’t be able to come to your party.
ฉันเกรงว่าฉันจะมางานเลี้ยงของคุณไม่ได้

- I’m afraid that I won’t be able to come to the party tonight.
ฉันเกรงว่า คืนนี้คงมางานเลี้ยงไม่ได้

- He’ll be able to do it no problem. He’s very quick-witted.
เขาทำได้แน่นอน ไม่มีปัญหา เขามีไหวพริบเป็นเลิศ

- It’s a rather big project. I don’t know if we’ll be able to pull it off.
มันเป็นโครงการที่ใหญ่มาก ผมไม่รู้นะว่าเราจะทำสำเร็จมั้ย


- ฉันไม่อยากเป็นที่สังเกต
- I don’t want to be noticed.
- I don't want to be noticeable.


- อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด
Don’t be so wimpy.
Don’t be so wussy.
Don’t be so cowardly.
Don’t be such a chicken!
Don’t be such a wimp!
Don’t be such a wuss!
Don’t be such a coward!
Don’t be such a scaredy cat!

- คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน
How long will you be in Thailand?
How long are you gonna be in Thailand?
How long will you be staying in Thailand?
How long are you planning to be in Thailand?

รวมตัวอย่างประโยคการใช้ be
- Be polite.
จงทำตัวสุภาพ

- Please be quiet.
เงียบหน่อย

- Don’t be scared.
อย่ากลัวไปเลย

- Don’t be impolite.
อย่าทำตัวไม่สุภาพ

- Can I be excused?
ฉันขอตัวกลับก่อนได้ไหม

- Don't be so careless!
อย่าสะเพร่า

- Don’t be so gullible.
อย่าเป็นคนหูเบานัก

- I used to be pretty.
ฉันเคยเป็นคนสวยมาก่อน

- I’m proud to be Thai.
ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย

- I’ll be here for three days.
ฉันจะอยู่ที่นี่สามวัน

- You must be joking!
คุณต้องล้อกำลังเล่นแน่ ๆเลย

- I’m going to be myself.
ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

- I’m very happy to be back.
ผมดีใจมากที่ได้กลับมาอีก

- I’m very happy to be back.
ผมดีใจมากที่ได้กลับมาอีก

- I need to be more frugal.
ฉันต้องประหยัดให้มากขึ้น

- I’ll be here for three months.
ฉันจะอยู่ที่นี่สามเดือน

- Everybody can be my friend.
ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนฉันได้

- Do you want to be an actor?
คุณอยากเป็นนักแสดงไหม

- Most people want to be rich.
คนส่วนมากอยากรวย

- Everything is going to be fine.
ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น

- This ruler is able to be bent.
ไม้บรรทัดนี้งอได้

- You used to be a coordinator.
คุณเคยเป็นผู้ประสานงานมาก่อน

- I advise you to be optimistic.
ฉันแนะนำให้คุณมองโลกในแง่ดี

- You should be more skeptical.
คุณควรจะช่างสงสัยให้มากขึ้น

- Be my guest.
(คุณคือแขกของฉัน )เชิญคุณได้เลย

- They must be stuck in traffic.
เขาต้องติดอยู่บนถนนแน่ ๆเลย

- Be confident and don’t be shy.
ขอให้กล้า ๆ ไม่ต้องอาย

- Do you want to be my girlfriend?
คุณอยากเป็นแฟนของผมไหม

- Do you want to be my boyfriend?
เธออยากเป็นแฟนของฉันไหม

- I can’t wait to be with you again.
ฉันรอไม่ไหวที่จะอยู่กับเธออีกครั้ง

- Rules were meant to be broken!
กฎมีไว้เพื่อถูกทำลาย (กฎมีไว้แหก)

- Don't be afraid to be yourself.
อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง

- Where would you like to be seated?
คุณอยากนั่งตรงไหน

- I plan to be here for seven days.
ฉันวางแผนจะอยู่ที่นี่เจ็ดวัน

- You're supposed to be there at 6.
มีคนคาดหวังให้คุณไปถึงตอนหกโมง

- You need to be your own Valentine.
คุณต้องรักตัวเองก่อน

- None of us will be at the meeting.
พวกเราจะไม่ไปประชุมสักคน

- We should be respectful of others.
เราควรเคารพคนอื่นๆ

- You should be polite to other people.
คุณควรจะทำตัวสุภาพกับคนอื่น

- I will be responsible for the loss.
ฉันจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียในครั้งนี้

- He should be home by now.
ตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่บ้านแล้วหล่ะ(คาดการณ์)

- I don’t want to be taken for granted.
ฉันไม่อยากเป็นของตายของใคร

- Could you be a little quieter, please?
กรุณาลดเสียงหน่อยไดไหม

- We shouldn’t be rude to other people.
เราไม่ควรหยาบคายกับคนอื่น ๆ

- There’s a chance I may be a robot.
มันมีความเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะเป็นหุ่นยนต์

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- We should be respectful of other people.
เราควรเคารพคนอื่นๆ

- I need to be straightforward with you.
ฉันต้องพูดตรง ๆกับคุณ

- Change can be difficult sometimes.
การเปลี่ยนแปลงนั้น ในบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก

- This should be enough food for all of us.
อาหารนี่ น่าจะเพียงพอสำหรับเราห้าคน

- The rest will be paid after the function.
ส่วนที่เหลือจ่ายหลังเสร็จงาน

- Your life will be easier if you find balance.
ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นถ้าคุณมีความสมดุล

- He may be the tallest person I've ever met.
เขาอาจจะเป็นคนที่สูงที่สุด เท่าที่ผมเคยเจอมา

- If you want to be slim, you must exercise.
ถ้าคุณอยากผอม ก็ต้องออกกำลังกาย

- My wife can be overbearing sometimes.
บางทีภรรยาผม ก็จุ้นจ้านกับผมเกินที่ผมจะทนได้

- What do you want to be when you grow up?
โตขึ้นอยากเป็นอะไร

- What did you want to be when you grow up?
เมื่อก่อน เมื่อคิดว่าโตขึ้นแล้ว อยากเป็นอะไร

- I don’t think I have the qualities to be a guard.
ผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คุม

- The weather forecast can be rather unreliable.
คำพยากรณ์อากาศบางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้

- I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ

- Do books always make good movies?
คุณคิดว่าภาพยนต์ ที่สร้างจากเรื่องในหนังสือเป็นอย่างไร

- What does it mean to be a Muslim?
การเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม นั้นหมายความว่าอย่างไร

- What does it mean to be a Buddhist?
การเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนั้น หมายความว่าอย่างไร

- What does it mean to be a Christian?
การเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นั้น หมายความว่าอย่างไร

- I don’t know why you want to be a surgical nurse.
ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงอยากเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดนัก

- Imagine how cool it would be to be Superman.
ลองจินตนาการว่า มันจะเจ๋งแค่ไหนที่จะเป็นซุปเปอร์แมน

- I’m afraid that I won’t be able to come to your party.
ฉันเกรงว่าฉันจะมางานเลี้ยงของคุณไม่ได้

- There will be an extra charge of 200 Baht per hour.
ค่าปรับคืนรถช้าชั่วโมงละ 200 บาท

- I think you have the potentital to be a great leader.
ฉันคิดว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

- This may be the most important thing you've ever done.
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เท่าที่คุณเคยทำมา

- People that are different don't need to be criticized about it.
คนที่แตกต่างกับคนอื่น ไม่ควรโดนตำหนิ

- Do you think it’s going to be successful?
ธุรกิจใหม่เป็นอย่างไรบ้าง คุณคิดไหมครับว่ามันจะประสบความสำเร็จ

- We are only as blind as we want to be.
คนเราจะตาบอด เท่าที่เราอยากให้เป็น (สำนวน: เลิกงมงายก็หายเอง)

- I tried to be humorous, but ended up ticking people off instead.
ผมพยายามทำเป็นตลก แต่กลับทำให้คนอื่นฉุนแทนซะนี่

- I'm not good at science, so I'm not cut out to be a scientist.
ฉันไม่เก่งวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นฉันคงไม่เหมาะที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์

- You’re really narrow-minded. You need to be more open-minded.
คุณเป็นคนใจแคบ คุณควรจะเป็นคนเปิดใจกว้างมากกว่านี้

- The weather forecast said that there would be rain showers today.
พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ฝนจะตก

- It doesn’t matter what you think about me; I’m going to be myself.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

- Clues can be very helpful to a fellow trying to solve a crime.
เบาะแสนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนที่พยายามตามแก้ปัญหาอาชญากรรม

- People that are different don't need to be criticized about it.
คนที่แตกต่างกับคนอื่น ไม่ควรโดนตำหนิ (criticized =ตำหนิ /วิพากษ์วิจารณ์)

- We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.
เราควรพยายามที่จะประหยัดมากชึ้นเพื่อเราจะได้เก็บเงินซื้อบ้านใหม่

- Applicants who are called for interview may be asked to have a medical exam.
ผู้สมัครที่ได้รับการเรียกให้สัมภาษณ์ อาจถูกขอร้องให้มีการตรวจสุขภาพ

- We will never get divorced, we promised to be married for our lives.
เราจะไม่มีวันหย่ากัน เราให้คำสัญญากันตอนแต่งงานกันแล้วว่า จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตการใช้ be แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์อดัม : คำว่า ป๊อด /ไม่กล้า
การใช้ be สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : be
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : be

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : be
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : be
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : be
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : be
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : be
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : be
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : be
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : be
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : be
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : be
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : be
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : be
15. American heritage : www.ahdictionary.com : be
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : be
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : be
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : be
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : be
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : be
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : be
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : be
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : be
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : be
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : be
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : be
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : be
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : be
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : be
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : be
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : be

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : be
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : be
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : be

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment