โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 12, 2015

การใช้ be being been


ความรู้เบื้องต้น
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษทั้งหมดมี 24 ตัว Link : กริยาช่่วย 24 ตัว

be, being, และ been ทั้ง 3ตัวนี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ "Verb to be"
แต่ทั้ง 3ตัวนี้ไม่จัดอยู่ในหมวดกริยาช่วยเหมือนกับทั้ง 5 ตัวนี้ (is, am , are, was, were)

be, being, และ been เป็นส่วนหนึ่งของ "Verb to be"แต่ทำไมจึงไม่ได้เป็นกริยาช่วย
เพระทั้ง 3ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นต้นประโยค เพื่อทำประโยคคำถามได้เหมือนเพื่อน ๆทั้ง 5ตัวของมัน
เพระทั้ง 3ตัวนี้ไม่สามารถเติม not เพื่อทำประโยคปฏิเสธได้เหมือนเพื่อน ๆทั้ง 5ตัวของมัน


💔 be = เป็น / อยู่ / คือ
be เป็นตัวแทนของ Verb to be ทุกตัว
be เวลาใช้ ต้องใช้อย่างกริยาแท้ ไม่สามารถสร้างประโยคคำถามได้
Modal verb + be
- We will be watching you.
พวกเราจะจับตามองดูคุณอยู่

- They should be punished.
พวกเขาควรจะถูกลงโทษ

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- You should be polite to other people.
คุณควรจะทำตัวสุภาพกับคนอื่น

- It wasn’t what I thought it would be.
มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฉันคิดไว้ว่ามันจะเป็น

- Imagine how cool it would be to be Superman.
ลองจินตนาการว่ามันจะเจ๋งแค่ไหน ที่จะเป็นซุปเปอร์แมน


to be
- I’m going to be myself.
ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

- I'm sorry to be so late.
ฉันเสียใจที่มาสายมาก

- I promise not to be so late.
ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้สายมาก

-I want to be better at swimming.
ฉันต้องการที่จะว่ายน้ำได้ดีกว่านี้

- He is expected to be hit with a hefty fine.
(เขาถูก)คาดการณ์ว่าเขาจะถูกปรับอย่างหนัก

- How long are you planning to be in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน💔 การใช้ being
Vebr to be + being =(กำลัง)เริ่ม (เป็น /มีพฤติกรรม)
- You are rude.
คุณเป็นคนหยาบคาย

- You are being rude.
คุณเริ่มเป็นคนหยาบคาย
หรือ
คุณเริ่มมีพฤติกรรมเป็นคนหยาบคาย

- He is a smartass.
เขาเป็นคนเจ้าเลห์

- He is being a smartass.
เขาเริ่มเป็นคนเจ้าเลห์
หรือ
เขาเริ่มมีพฤติกรรมเป็นคนเจ้าเลห์

- The boy is naughty.
เด็กชายคนนั้นเป็นเด็กดื้อ /ซน

- The boy is being naughty.
เด็กชายคนนั้นเริ่มเป็นเด็กดื้อ /ซน
หรือ
เด็กชายคนนั้นเริ่มมีพฤติกรรมเป็นเด็กดื้อ /ซน

- I was being careful when I drove.
ฉันเริ่มระมัดระวัง เมื่อฉันขับรถ (พูดถึงอดีต เมื่อตอนขับรถ)


being + noun = การเป็น
- Being a friend of the actor, I am often invited to his parties.
การเป็นเพื่อนของนักแสดง ฉันจึงได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้อยู่บ่อย ๆ💔 การใช้ been (ควรอ่านเรื่อง perfect tense เพิ่มเติม)
โครงสร้างประโยค
has,have ,had + been = perfect tense
- He has been to Alaska.
เขาเดินทางไปอลาสก้ามาแล้ว

- I have been there before.
ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว

- The students been studying for 5 hours.
นักเรียนกำลังเรียนอยู่นานถึง 5 ชั่วโมงแล้ว

- I have been recording this video since 7 o'clock.
ฉันอัดวิดีโอนี้ตั้งแต่ตอน 7 โมง

- He’s been a member of the rowing club for twenty years.
เขาเป็นสมาชิกสโมสรพายเรือมายี่สิบปีแล้ว

- They were very disappointed and felt like they had been ripped off.
พวกเขารู้สึกผิดหวัง และเหมือนถูกหลอก

- Wuhan is the centre of a deadly coronavirus outbreak, and all 11 million residents have been advised to stay at home as the Chinese city remains under quarantine.
หวู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโคโรนาไวรัสที่รุนแรง และผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 11 ล้านคนได้รับคำแนะนำให้อยู่บ้านเนื่องจากเมืองจีนยังคงถูกกักบริเวณ เครดิต : สำนักข่าว BBC
การใช้ be แหล่งค้นคว้าภายนอก
Alex [engVid]: BEING & BEEN
Emma [engVid]:be vs being
Let's Talk : basic uses of ‘being’

การใช้ be สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : be
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : be

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : be
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : be
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : be
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : be
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : be
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : be
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : be
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : be
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : be
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : be
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : be
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : be
15. American heritage : www.ahdictionary.com : be
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : be
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : be
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : be
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : be
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : be
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : be
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : be
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : be
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : be

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment